+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Šroubováky – 4. část

25.01.2013 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 1/2013

Rozsáhlý příspěvek autora seznamuje čtenáře s širokým sortimentem šroubováků od těch jednoduchých, přes akušroubováky, až po elektrické a pneumatické. Článek vychází na pokračování ve čtyřech částech.

Recenzent: Vladimír Pavlíček

1. Elektrické šroubováky

Plní všechny funkce jako akušroubováky. Pro jejich provoz je nutný zdroj elektrického napětí 230 V. Patří k často po­užívaným šroubovákům v sériové výrobě nebo v provozech, kde se šroubuje často. Jejich využití je pro utahování a povolování šroubů všech druhů včetně samořezných. Většina těchto šroubováků má celokovovou konstrukci nebo alespoň převodovku. Z důvodu ochrany před hlukem jsou vybaveny nehlučnou spojkou a elektronicky řízenou rychlostí otáček. Nejmenší typy mají elektrický příkon 300 W, nejvýkonnější (nazývají se utahováky) i přes 1000 W. Utahují šrouby všech délek až do průměru M30. K běžnému vybavení patří pravý a levý chod, protiskluzová pogumovaná rukojeť, široký rozsah stupňů utahovacího momentu a LED osvětlení pracovní plochy zabudované v těle šroubováku nebo dodávané samostatně.

Image 1Obr. 28 • Elektrický šroubovák standardních parametrů

Základní technické údaje šroubováku na obr. 28: otáčky naprázdno 0 až 6000/min, příkon 570 W, Æ utahovaných šroubů do 6 mm, Æ utahovaných vrutů do 5 mm, hmotnost 1,4 kg.

Elektrické utahováky mají větší elektrický příkon a ve srovnání s jinými elektrickými šroubováky mnohem vyšší krouticí moment. Pomocí utahováků, používaných v průmyslu pro utahování šroubů velkých průměrů, lze vyvinout krouticí moment i více než 1500 Nm.

Image 2Obr. 29 • Elektrický rázový utahovák

Základní technické údaje rázového utahováku na obr. 29: otáčky naprázdno 0 až 1260/min, příkon 920 W, max. krouticí moment 1000 Nm, Æ utahovaných šroubů do M30, hmotnost 7,3 kg.

Elektrické šroubováky s podavačem (zásobníkem) vrutů jsou stejné jako akušroubováky s podavačem, pouze pohon je elektrickou energií ze sítě 230 V. Jejich příkon se pohybuje okolo 700 W. Využívají se nejvíce při šroubování do sádrokartonu a měkkého dřeva. Šroubování je přesné s možností nastavení hloubkového dorazu. Některé modely jsou vybaveny spínačem přidávání otáček. Ke standardnímu vybavení patří držák na opasek pro zavěšení ­nářadí.

Image 3Obr. 30 • Elektrický šroubovák s podavačem

Základní technické údaje šroubováku s podavačem na obr. 30: otáčky naprázdno 0 až 4500/min, příkon 701 W, max. krouticí moment 12 Nm, Æ utahovaných vrutů do 6 mm, hmotnost 1,4 kg.

2. Pneumatické šroubováky

Zdrojem energie je stlačený vzduch, který se používá v mnoha dílnách k různým účelům. Využití na stavbách běžné není, protože by se musel vozit kompresor nebo jiný zdroj stlačeného vzduchu. Pneumatické šroubováky se vyrábějí v širokém rozsahu krouticích momentů – viz tab. 5. Všechny pracují při tlaku vzduchu 6 až 7 barů. Výrobci u nich uvádějí navíc hlučnost, protože ve srovnání s ostatními druhy šroubováků jsou hlučnější. V technických údajích je uvedena vždy nejvyšší hlučnost.

Image 4Obr. 31 • Šroubovák na stlačený vzduch a) malý – vlevo, b) velký – uprostřed, c) výkonný – vpravo

Image 9Tab. 5 • Základní technické údaje pneumatických šroubováků podle obr. 31

Také u pneumatických šroubováků se provádí upínání bitů šestihranem 1/4" (6,35 mm). Pogumovaný držák redukuje vibrace šroubováku a chrání ruce proti prochladnutí. Utahovací moment se nastavuje pomocí stavěcího kroužku. Výkonný má navíc proti předchozím dvěma typům příklep a je vhodný pro dřevařské dílny k utahování velkých a dlouhých šroubů a vrutů. Šroubováky na stlačený vzduch se vyrábějí v těchto základních tvarových provedeních – přímé, pistolové a úhlové. Dále jsou uvedeny základní údaje šroubováků běžného výkonu a nejvýkonnějších v daném tvarovém provedení.

Přímé pneumatické šroubováky se po­užívají nejčastěji a mají nejširší uplatnění. Tělo šroubováku je přímé, obvykle opatřené ergonomickou rukojetí přizpůsobenou pro pohodlné držení. Tyto rukojeti umožňují dlouhodobou práci, aniž by pracovníka nadměrně bolely ruce. Jejich utahovací moment stačí k provádění většiny montážních prací v dílnách.

Image 5Obr. 32 • Pneumatické šroubováky přímé a) běžného výkonu – vlevo, b) nejvyššího výkonu – vpravo

Image 10Tab. 6 • Základní technické údaje přímých šroubováků podle obr. 32

Pistolové pneumatické šroubováky jsou lehčí než přímé. Nejpoužívanější modely mají menší maximální utahovací moment, který však postačuje k utahování běžně velkých šroubů – do M8. Tvar pistole vyhovuje požadavkům na práce prováděné ve většině dřevařských i strojírenských dílen.

Image 6Obr. 33 • Pneumatické šroubováky pistolové a) běžného výkonu – vlevo, b) nejvyššího výkonu – vpravo

Image 11Tab. 7 • Základní technické údaje pistolových šroubováků podle obr. 33

Úhlové pneumatické šroubováky umožňují práce v místech, kam by se pevnými šroubováky nedalo dostat. To je také jeden z důvodů, proč mají vyšší krouticí moment. Jsou kvůli své konstrukci těžší; vyšší hmotnost však většinou nevadí, protože v provozu nebývají dlouhodobě. Při práci se však musí počítat s vyšší hlučností a v případě potřeby je třeba používat chrániče hluku. V nabídce jsou v současné době úhlové pneumatické šroubováky jen v pravoúhlém provedení.

Image 7Obr. 34 • Pneumatické šroubováky úhlové a) běžného výkonu – vlevo, b) nejvyššího výkonu – vpravo

Image 12Tab. 8 • Základní technické údaje úhlových šroubováků podle obr. 34

Šroubováky na stlačený vzduch s velmi vysokým krouticím momentem uvádějí výrobci v katalogu výrobků pod názvem utahováky. Jeden z nejvýkonnějších utahováků ukazuje obr. 35. Základní technické údaje tohoto utahováku: otáčky naprázdno 0 až 3750/min, max. krouticí moment 6779 Nm, počet příklepů do 700/min, Æ utahovaných šroubů do M42, hmotnost 15,7 kg, tlak vzduchu 6,2 bar, hlučnost výrobce neuvádí.

Vzhledem ke své velké hmotnosti a mimořádně velkému krouticímu momentu tohoto utahováku je třeba dodržovat bezpečnost práce a tím předcházet případnému úrazu. Utahovák se musí ­držet oběma rukama a pracovník musí zaujmout pevný a stabilní postoj na suché podlaze. Při práci se musí dodržovat pokyny a doporučení výrobce.

Image 8Obr. 35 • Rázový dvouruční utahovák

Závěr

Výběr nejvhodnějšího šroubováku pro určitý druh práce je ovlivněn mnoha okolnostmi, např. požadovaný utahovací moment, množství utahovaných šroubů a jejich velikost, dostupnost elektrické energie atd. Používání každého druhu šroubováku má určitá omezení, výhody a nevýhody.

Pro drobné práce v domácnostech často stačí sada standardních ručních šroubováků různých velikostí. Břit může být plochý nebo křížový, v domácnostech se jiné tvary šroubů či vrutů používají jen výjimečně. Někteří kutilové a drobní řemeslníci často vystačí také se dvěma šroubováky, do nichž se nasazují bity potřebného tvaru. Při výběru bitu je třeba zvolit jeho správnou velikost pro řádné usazení do šroubu a dosažení potřebného utahovacího momentu. U bitů malých rozměrů se musí zkontrolovat přesný tvar – nelze zaměnit křížový bit Phillips (PH) za křížový Pozidriv (PZ). Pro práci na elektrickém zařízení nebo vedení se musí používat jen šroubováky s označením 1000 V. I při použití těchto šroubováků je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.

Velmi dobrými pomocníky v domácnostech, ale i u profesionálních řemeslníků jsou akušroubováky. Urychlují práci, mají vyšší krouticí moment než ruční a pracují i bez zapojení do elektrické zásuvky. K doporučení při nákupu akušroubováků patří výběr vhodného typu se dvěma bateriemi. V případě dlouhodobé práce bez možnosti dobíjení, je třeba vybrat akumulátor s velkou kapacitou a elektrickým napětím. Nadstandardní akušroubováky mají velmi dobré vybavení a doplňky a mají velmi široké uplatnění.

Pro dlouhodobou práci a v případě potřeby vyvinutí velmi velkého utahovacího momentu jsou vhodné elektrické nebo pneumatické šroubováky a utahováky. Při používání pneumatických šroubováků se musí počítat s vyšší hlučností a v některých případech s určitým omezením, pokud není k dispozici výkonný kompresor pro vytvoření potřebného tlaku.

Při nákupu nového šroubovacího nářadí lze doporučit značkové zboží, u kterého je zajištěn servis. Sady nářadí většinou výrobci doplňují doporučením nebo návodem k použití a seznamem servisních organizací.


Screwdrivers – part 4

A detail description of the screwdrivers is presented. Described are the different types of screwdrivers and wrenches. Screwdrivers and wrenches have different design and use.

Keywords: screwdrivers, cordless screw­drivers, wrenches, pneumatic wrenches
Související články