+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Šroubováky – 3. část

28.12.2012 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 8/2012

Rozsáhlý příspěvek autora seznamuje čtenáře s širokým sortimentem šroubováků od těch jednoduchých, přes akušroubováky, až po elektrické a pneumatické. Článek vychází na pokračování ve čtyřech částech.

Recenzent: Vladimír Pavlíček

1. Akušroubováky

Používají se na místech, kde se musí pracovat bez ohledu na dostupnost elektrického proudu. Před vlastním výběrem akušroubováku je vhodné zvážit, jaké maximální průměry šroubů se jím budou utahovat nebo jak často a do jakého materiálu bude vrtat. Podle toho se pak volí šroubovák odpovídajících parametrů. Výrobci uvádějí u akušroubováků nejčastěji tyto technické parametry: otáčky naprázdno, maximální měkký / tvrdý utahovací moment, údaje o napětí a kapacitě akumulátoru a hmotnost.

Zdrojem energie pro pohon motoru je některý ze tří typů akumulátorů – viz dále. Na stavbách i v dílnách se používají tyto druhy akušroubováků: standardní (utahovací), vrtací, příklepové, úhlové, s podavačem a s přesným utahovacím momentem.

Standardní (utahovací) akušroubováky

Image 1Obr. 21 • Jeden z jednodušších základních akušroubováků

jsou určeny pouze pro utahování a povolování šroubů a vrutů. Vy­užívají se k základním šroubovacím pracím ve stavebnictví, strojírenství, elektrotechnice, výrobě nábytku atd. Mají malou hmotnost a jejich malé rozměry většinou umožňují použití i v omezených prostorech. Těžší jsou akušroubováky s velkokapacitním akumulátorem.

Základní technické údaje šroubováku na obr. 21: otáčky naprázdno 0 až 350/min (1. rychlost), 0 až 1300/min (2. rychlost), max. utahovací moment měkký 14 Nm / tvrdý 22 Nm, akumulátor 10,8 V / 1,3 Ah, hmotnost 0,88 kg.

Vrtací akušroubováky 

Image 2Obr. 22 • Vrtací akušroubovák

využívají k upínání pracovních nástrojů klasické sklíčidlo. Tím je umožněno upnutí nástroje s válcovou stopkou – vrtáky nebo držáky bitů pro šroubování. V praxi jsou vhodné pro většinu vrtacích prací do různých materiálů. Vzhledem k větší spotřebě energie jsou vybaveny akumulátorem o velkém napětí a kapacitě. Akušroubovák na obr. 22 je vybaven baterií s největším elektrickým napětím, které se v současné době u akunářadí používá, a to 36 V.

Základní technické údaje vrtacího akušroubováku na obr. 22: otáčky naprázdno 0 až 450/min (1. rychlost), 0 až 1500/min (2. rychlost), max. utahovací moment měkký 34 Nm / tvrdý 80 Nm, max. Æ vrtání do oceli a zdiva 16 mm, max. Æ vrtání do dřeva 50 mm, akumulátor 36 V / 2 Ah, hmotnost 3,2 kg.

Příklepové akušroubováky

Image 3Obr. 23 • Příklepový akušroubovák

jsou podobné vrtacím, navíc mají možnost příklepu pro usnadnění vrtacích prací do zdiva. Nejsou však určeny pro vrtání dlouhodobé. Počet příklepů souvisí s otáčkami vrtačky – tab. 3.

Image 9Tab. 3 • Počet otáček a příklepů s dvourychlostní převodovkou

Tabulka ukazuje čísla platná pro dvoustupňovou převodovku, protože právě tato se u základních příklepových akušroubováků vyskytuje nejčastěji. U vrtacích šroubováků s převodovkami umožňujícími více rychlostí je maximální počet příklepů vyšší a může dosáhnout i přes 20 000 za minutu.

Základní technické údaje příklepového akušroubováku na obr. 23: otáčky naprázdno 0 až 400/min (1. rychlost), 0 až 1400/min (2. rychlost), max. utahovací moment měkký 14 Nm / tvrdý 30 Nm, počet příklepů 0 až 6000/min (1. rychlost), počet příklepů 0 až 21000/min (2. rychlost), akumulátor 14,4 V / 1,1 Ah, hmotnost 1,5 kg.

Úhlové akušroubováky

Image 4Obr. 24a • Úhlový akušroubovák pevný

Image 5Obr. 24b • Úhlový akušroubovák nastavitelný

umožňují provádět práce i ve špatně přístupných místech. Vyrábějí se ve dvou provedeních: pevné kolmé (obr. 24a) nebo otočné s možností nastavení v několika úhlech. Hlavu šroubováku lze natočit do 5 poloh, a to 0° / 22,5° / 45° / 67,5° / 90°. Šroubovák na obr. 24 b je možno použít také pro vrtání.

Základní technické údaje úhlového akušroubováku na obr. 24b: otáčky naprázdno 0 až 585/min, max. utahovací moment měkký 5 Nm / tvrdý 13 Nm, max. Æ vrtání do oceli a hliníku 16 mm, max. Æ vrtání do dřeva 20 mm, akumulátor 10,8 V / 1,3 Ah, hmotnost 1,  kg.

Akušroubováky s podavačem (zásobníkem) vrutů

Image 6Obr. 25 • Akušroubovák s podavačem

mají využití v sériové výrobě a montážních pracích s potřebou utahování velkého množství vrutů stejné velikosti. Podavač tvoří pás s vruty připravenými k okamžité montáži. Uplatňuje se zejména v nábytkářských podnicích, truhlářské výrobě a na stavbách při šroubování do sádrokartonu. Ústí šroubováku obsahuje integrovaný přípravek, který zabraňuje vychýlení vrutu z nastaveného směru. Tyto šroubováky jsou vhodné zejména pro práce v prašných dřevařských provozech, protože jejich konstrukce je „protiprachová“.

Základní technické údaje akušroubováku na obr. 25: otáčky naprázdno 0 až 4000/min, Æ utahovaných vrutů 3,5 až 4 mm, délka utahovaných vrutů 25 až 41 mm, akumulátor 14,4 V / 3 Ah, hmotnost 1,8 kg.

Akušroubováky s možností nastavení přesného krouticího momentu

Image 7Obr. 26 • Akušroubovák s přesným nastavením utahovacího momentu

mají uplatnění nejčastěji v automobilovém průmyslu a v některých strojírenských a dalších provozech. Utahovací moment je možno nastavit z bezpečnostních důvodů pouze pomocí speciálního klíče. Po dosažení požadovaného utahovacího momentu dojde k automatickému zastavení šroubováku. Ke standardnímu vybavení těchto šroubováků patří výstražné světlo, které se rozsvítí při nízké kapacitě akumulátoru, přehřátí, chybné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru. Některé šroubováky mají místo světla zvukový signál.

Základní technické údaje akušroubováku na obr. 26: otáčky naprázdno 0 až 950/min, max. utahovací moment měkký 1 až 3,5 Nm / tvrdý 1 až 4 Nm, akumulátor 9,6 V / 3,3 Ah, hmotnost 1,5 kg.

Technický pokrok a modernizace vyráběných akušroubováků výrazně zlepšily jejich parametry a rozšířily možnosti použití. Ke standardnímu vybavení moderních akušroubováků patří:

 • signalizace vybití akumulátoru
 • indikátor stavu nabití akumulátoru
 • dvojitý auto-stop systém; zastaví chod motoru v případě dosažení maximálního momentu a/nebo v případě téměř vybitého akumulátoru
 • možnost nastavení potřebného momentu; běžně v 21 stupních – 20 utahovacích a jeden vrtací
 • osvětlení pracovní plochy LED světlem umístěným na horní nebo dolní části šroubováku
 • spínač s regulací otáček pro navádění vrutu do materiálu nebo bodově přesné navrtání otvoru
 • přepínač pravého a levého (zpětného) chodu
 • vícestupňová převodovka
 • doběhová brzda; urychluje šroubování a výměnu nástroje
 • automatická aretace vřetene pro jednodušší výměnu nástroje
 • příklepová mechanika

Nejjednodušší akuvrtačky nemají převodovku. Lépe vybavené vrtačky jsou opatřeny dvourychlostní, třírychlostní nebo až čtyřrychlostní převodovkou. Počet otáček souvisí s počtem rychlostí převodovky. Tab. 4 ukazuje počet otáček u vrtaček s různými převodovkami.

Image 10Tab. 4 • Otáčky naprázdno u vrtaček s různými převodovkami

Výkon a doba práce akušroubováku jsou dány kapacitou a napětím akumulátoru. Čím je vyšší kapacita, tím déle pracuje šroubovák na jedno nabití. Velikost napětí pak určuje výkon šroubováku. Na trhu jsou v nabídce šroubováky od napětí akučlánku 3,6 V (obr. 27) až po 36voltové šroubováky (obr. 22).

Image 8Obr. 27 • Jeden z nejmenších akušroubováků

Základní technické údaje malého aku­šroubováku bez převodovky na obr. 27: otáčky naprázdno 0 až 180/min, max. utahovací moment 3 Nm, akumulátor 3,6 V / 1 Ah, hmotnost 0,3 kg.

Při výběru akumulátoru je třeba také zvážit četnost použití šroubováku. Podle toho se pak určí, zda bude pro práci stačit šroubovák pouze s jednou baterií nebo je vhodné pořídit šroubovák, který se standardně dodává se dvěma akumulátory. Při sériové výrobě nebo časté montáži je výhodné mít k dispozici druhý akumulátor, protože se nemusí přerušit práce do doby, než se článek opětovně nabije.

Dalším důležitým faktorem pro výběr šroubováku je nabíječka a čas, za který je schopna článek nabít. V současné době je v nabídce stále více akušroubováků dodávaných s rychlonabíječkou, která akumulátor dobije na jeho plnou kapacitu už za půl hodiny.

Utahovací moment u akušroubováků se pohybuje ve velmi širokém rozsahu a je ovlivněn použitým akumulátorem. U akumulátorů se setkáváme s technologiemi NiCd, NiMH a Li-ion. Všechny 3 typy akumulátorů mají své výhody i nevýhody a všechny se stále vyrábějí a používají.

Akumulátory NiCd (nikl-kadmiové) mají vysoký výkon a vydrží velký počet nabíjecích cyklů. Jejich elektrody jsou vyrobeny z niklu a kadmiového pojiva. Akušroubováky vybavené těmito články vydrží velký počet nabíjecích cyklů.

Akumulátory NiMH (nikl-metalhydridové) jsou lehčí než NiCd. Elektrody jsou tvořeny niklem a slitinou kovů, ve které je uložen vodík. NiMH akumulátory mají příznivější poměr výkon/hmotnost než akumulátory NiCd.

Akumulátory Li-ion (lithium-iontové) jsou nejnovější technologií akučlánků. Mají velmi malé články akumulátoru, což přináší podstatně menší váhu než předchozí dva typy. Další výhody: nedochází k samovybíjení akumulátorů v průběhu času, proto je lze kdykoliv použít a je u nich potlačen paměťový efekt – nabíjení částečně vybitého akumulátoru nezpůsobuje ztrátu kapacity. U tohoto typu akumulátoru se využívá elektronická ochrana článků, která chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a „hlubokým“ vybitím. Nevýhodami jsou rychlé stárnutí baterie v důsledku používání a skladování při teplotě vyšší než 20 °C, životnost 2 až 3 roky, při úplném vybití je téměř vždy zničená.


Screwdrivers - part 3

A detail description of the screwdrivers is presented. Described are the different types of cordless screwdrivers. Cordless screwdrivers have different design and use.

Keywords: screwdrivers, cordless screwdrivers

Dokončení příště

Související články