+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rádiový systém Siemeca AMR společnosti Siemens – nové komunikační uzly

01.09.2015 Autor: Ing. Daniel Drlík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 5/2015

Rádiový systém dálkových odečtů byl poprvé představen koncem roku 2004. V té době byl výstižně prezentován jako tichá revoluce v oblasti systémů pro dálkový odečet spotřeby energií, tedy měřičů tepla a vodoměrů, a byl zaměřen zejména na bytové domy. Rádiové systémy v té době u zákazníků působily značnou nedůvěru jako něco zcela nového a hlavně nehmatatelného. Od této doby však postupně začíná opravdu raketový nástup a v dnešní době je rádiový systém již zcela běžnou záležitostí. I přestože rádiový systém Siemeca AMR při uvedení na trh předstihl svou dobu, tak v letošním roce dozrál čas na jeho technickou inovaci.

Páteř rádiového systému

Rádiový systém Siemeca AMR je tvořen ze dvou základních částí. Z vlastních měřičů energií (rozdělovačů topných nákladů, měřičů tepla nebo vodoměrů), které vysílají údaje o své spotřebě, případně poruchách, a z komunikačních uzlů WTT16.. nebo WTX16.., které tyto informace z měřičů sbírají, vzájemně si je předávají a archivují. Tedy tvoří takzvanou páteř celého systému. Někdy je také tento systém přezdíván jako uzlový. Jeho výhodou je zcela automatický sběr údajů o spotřebě, vysoká stabilita, zcela časově nezávislá četnost odečtů, ale i možnost přenosu údajů o spotřebě zcela na dálku přes Ethernet (internet) nebo mobilní telefonní síť.

Image 1Obr. 1 • Zásadní změnou u nových komunikačních uzlů WTT56.. je větší dosah. Podle typu budovy může dojít ke snížení celkového počtu kusů v porovnání s předchozí řadou WTT16..

Výhody nového provedení

Zásadní změnou u nových komunikačních uzlů WTT56.. je podstatně větší dosah a podle typu budovy může dojít ke ­snížení celkového počtu kusů v porovnání s předchozí řadou ­WTT16.., a tím i k nižší výsledné ceně celého sy­stému. V praxi to pak znamená, že je možné lépe sloučit do jedné sítě blok řadových domů nebo potlačit vliv požárních dveří či prosklených stěn, které se také na snížení prostupu podílejí. Co se týká nového technického vybavení, komunikační uzly WTT56.. mají možnost krytování AES128 nebo aktualizace firmwaru přes USB kabel. Místní odečet se nově provádí již z libovolného uzlu WTT56.. pomocí USB kabelu. Pro uvádění do provozu opět není třeba žádné speciální vybavení.

Image 2Obr. 2 • Vývoj pokračuje. Začátkem příštího roku je v plánu inovovaná výrobní řada rozdělovačů topných nákladů WHE5.., která bude mít ještě větší dosah rádiového signálu. U komunikačních uzlů WTT56.. (na obrázku) se uvažuje o otevřeném rozhraní po aktualizaci firmware, vhodným pro integraci jiných OMS přístrojů či s jiným rádiovým módem.

Klidná budoucnost

Další podstatnou výhodou je kompatibilita nových komunikačních uzlů WTT56.. s předchozí řadou ­WTT16.. Zákazník či provozovatel sítě v případě závady původního komunikačního uzlu WTT16.. použije pouze nový komunikační uzel WTT56.. ve stávající rádiové síti. Nejen rozteč upevňovacích otvorů je stejná, ale i komunikační protokol. Výrobní závod princip kompatibility zachovává trvale, a tak zákazník může takový systém provozovat dlouhodobě bez nutnosti dalších zbytečných investic či dokonce nucené obměny celého systému. Obdobná situace nastala již při přechodu z rozdělovačů topných nákladů WHE46.. na novou řadu WHE5.., u které byly zachovány nejen stejné tepelné můstky pro uchycení na otopné těleso, ale i komunikační protokol včetně měřicího algoritmu, díky kterému mohou být oba typy provozovány ve stejném objektu.

Systém opravdu pro každého

Původně se předpokládalo, že rádiový systém Siemeca AMR najde uplatnění hlavně v domech movitějších zákazníků, kteří budou preferovat ochranu soukromí, neboť při odečtech není nutné vstupovat do bytů (což byly vůbec první realizace). Rádiový systém si však v průběhu doby našel cestu nejen do zcela běžných domů, ale dokonce až i na zcela opačný konec, například do sociální ubytovny, kde se využívá možnost permanentního dozoru nad měřiči spotřeby, čímž se zamezí neoprávněné manipulaci za účelem ovlivnění měření. Stejné je to také s rozsahem rádiového systému, a to od nejmenší realizované akce v ČR, kde je odečítáno pouze osm vodoměrů prostřednictvím jednoho komunikačního uzlu, až po největší, bytový dům se třemi rádiovými sítěmi a přibližně tisícem měřičů.

Firemní článek