+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

příprava teplé vody

tepelná čerpadla
01.10.2015

Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody

Autor se správně soustředí především na tepelná čerpadla v rodinných domech (RD). Na RD připadá totiž převážná většina jejich instalací. Tuto situaci podpořily jednak finanční dotace v rámci akce „Zelená úsporám“, a jednak zvýhodněná sazba za elektrický proud při využívání tepelných čerpadel, jako jediného zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v plně elektrifikované domácnosti, která zahrnuje i spotřebu elektrického proudu ostatních spotřebičů v domácnosti (svícení, sporák, trouba, myčka nádobí, pračka, televizor, radiopřijímač, počítač a dokonce i akvárium či terárium).
Rozdíl v zadávacích teplotách teplot vody mezi ČSN 06 0320 a EN 15316-1 až 3 z hlediska tepelných bilancí není podstatný, výsledky se liší pouze zhruba o 3 %.
Autor rozebírá samostatně nejprve dva případy: TČ slouží pouze pro přípravu TV; TČ pouze ohřívá otopnou vodu. Z hlediska praxe je důležitější další kapitola, kdy TČ současně slouží pro otopnou soustavu i přípravu TV.
Myšlenka snížit požadovanou teplotu TV na 40 °C v RD stojí určitě za pozornost a hlubší rozbor z hlediska technického i ekonomického. To zdůrazňuji, protože finanční možnosti různých skupin obyvatel naší republiky jsou čím dál více rozdílné. RD se v současnosti podstatně odlišují nejen rozlehlostí, ale i vybavením. V nově stavěných nízkoenergetických RD tato teplota otopné vody bohatě postačuje i pro ústřední vytápění, stejně jako pro sprchy a napouštění vany.