+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Uponor rozšiřuje portfolio o bytové stanice pro přípravu teplé vody

21.09.2017 Autor: Ing. Petr Polívka Firma: UPONOR, s.r.o. Časopis: 5/2017

Společnost Uponor, která je předním světovým výrobcem a dodavatelem plastových potrubních rozvodů se snaží zákazníkům nabízet stále více ucelené řešení pro vnitřní instalace.

V minulém čísle bylo publikováno rozšíření sortimentu potrubních rozvodů o kanalizační potrubí. V tomto vydání se zaměříme na další novinku a logické rozšíření sortimentu dodávaných výrobků. Uponor nově rozšiřuje své portfolio nabízených produktů o bytové stanice pro přípravu teplé vody.

Image 0Obr. 1 • Kompletní řešení zásobování teplou a studenou vodou pro bytový dům pomocí bytových stanic.

Bytové stanice se používají pro lokální přípravu teplé vody v jednotlivých bytech, nebo hotelových pokojích. Výrobní řada umožňuje celou řadu řešení, kdy může být stanice pouze pro připojení a přípravu teplé vody pro jednotlivé byty, nebo na ni mohou být napojena zároveň otopná tělesa, nebo podlahové vytápění. Použitím bytové stanice dosáhneme několika faktorů, které výrazně sníží provozní náklady přípravy teplé vody a zvýší komfort a zejména hygienu provozu.

Hlavní výhodou bytových stanic je zajištění hygieny teplé vody. V teplé vodě představuje hlavní riziko bakterie legionella. Tato bakterie se nachází v každé vodě, ovšem v malém množství, které není nijak nebezpečné. Nebezpečí vzniká v okamžiku zahřátí vody na teploty 30 až 50 °C, kdy se legionella rychle množí a začíná být životu nebezpečná. Hlavním zdrojem legionelly jsou tedy akumulace vody v potrubních rozvodech nebo v zásobnících teplé vody. Legionella je nebezpečná pro zdraví člověka při vdechnutí vodní páry, jelikož působí na plicích. K vdechnutí dochází nejčastěji při sprchování. Při použití bytové výměníkové stanice Uponor nedochází k akumulaci teplé vody, jelikož veškerá připravená teplá voda ihned vyteče z kohoutku.

Častá ochrana proti legionelle je přehřátí teplé vody na teplotu nad 60 °C, kdy je bakterie likvidována. Aby však došlo k likvidaci legionelly musela by po dobu 5 minut ze všech připojených baterií vytékat voda o teplotě 60 °C. Tato metoda je tedy pro dezinfekci nepoužitelná. Zbývá tedy metoda chemického čistění, která se používá zejména ve zdravotnictví. Jak bylo výše popsáno, veškerým těmto nepříjemnostem je možné se vyhnout v případě, kdy nebude docházet k akumulaci teplé vody.

Dalšími výhodami pro použití bytových stanic Uponor jsou provozní i investiční úspory. Při použití bytové stanice není totiž potřeba instalovat 5 potrubí pro každý byt (přívod a vrat otopné vody, teplá voda s cirkulací a studená voda). Potrubí pro rozvod teplé vody s cirkulací nahrazuje totiž bytová stanice. Díky tomu, že nebude instalován rozvod dvou potrubí, ušetří se za materiál. Výraznou úsporou však bude zejména snížení tepelných ztrát v rozvodech teplé vody s cirkulací. Bonusovou výhodou bude navíc ušetření prostoru v instalačních šachtách. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu tlaku minimalizace technických prostor na úkor obytné plochy je tato výhoda rovněž nezanedbatelná.

Bytové stanice Uponor jsou vybaveny vysoce výkonným výměníkem tepla, který umožňuje zajištění teploty teplé vody 55 °C při teplotě otopné vody 60 °C.

Hlavním prvkem celé bytové stanice Uponor je patentovaný PM ventil, který okamžitě reaguje na změnu dispozičního tlaku. V okamžiku otevření kohoutku s teplou vodou je tak ihned zahájena její příprava a distribuce. Vzhledem k velice přesné regulaci teploty na výstupu z bytové stanice je dosaženo maximálního komfortu konstantní teplotou teplé vody. Vyhnete se tak nepříjemným poklesům teploty při sprchování. Tento problém se vyskytuje zejména v hotelových pokojích, kde je použití teplé vody velice nárazové.

Společnost Uponor nabízí 3 základní varianty bytových stanic:

  • První variantou je malá bytová stanice, která zajišťuje pouze přípravu teplé vody.
  • Druhou variantou je bytová stanice pro přípravu teplé vody a připojení otopné soustavy radiátorů.
  • Poslední variantou je příprava teplé vody v kombinaci s připojením okruhů podlahového vytápění.

Všechny typy bytových stanic jsou dodávány v originálním boxu a instalace probíhá ve dvou krocích. Nejprve se osadí skříň a kulové ventily, tím je vymezen prostor pro bytovou stanici a umožněna tlaková zkouška potrubních rozvodů. V druhém kroku, který obvykle probíhá při dokončovacích pracích je dodána samotná bytová stanice. Zamezí se tak jejímu poškození nebo odcizení v průběhu výstavby.

Image 1Obr. 2 • Uponor Combi Port B1000 UFH/RC. Maximální možná konfigurace pro přípravu teplé vody a podlahové vytápění vč. regulace Uponor Smatrix Move a Smatrix Wave PLUS. 1. Přívod studené vody do bytu, 2. Teplá voda, 3. Studená voda do bytu, 4. Přívod otopné vody, 5. Zpátečka otopné vody , 6. Přívod otopné vody pro podlahové vytápění, 7. Zpátečka otopné vody z podlahového vytápění , 8. Rozdělovač podlahového vytápění

Dalším z rozhodujících parametrů je výkon výměníkové stanice. Uponor jako výrobce nabízí základní portfolio bytových stanic se třemi různými výkony závislými na potřebě průtoku teplé vody na výstupu z bytové stanice. V případě nestandardních potřeb je však možnost vytvoření bytové stanice na míru.

Jako u všech ostatních produktů nabízí Uponor i pro bytové stanice podporu od projektové fáze přes přípravu až po dodávku bytových stanic na stavbu. Pro jakékoli informace k bytovým stanicím Uponor kontaktujte technické oddělení. Kontakt naleznete na www.uponor.cz

Firemní článek