+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stropní vytápění/chlazení od Uponoru

22.11.2017 Autor: Ing. Petr Polívka Firma: UPONOR, s.r.o. Časopis: 7/2017

Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám posledních let a zvyšujícímu se komfortu se při plánování technického zařízení budovy uvažuje stále častěji o instalaci chlazení.

Uponor nabízí celou řadu systémů sálavého vytápění, které lze rovněž využít pro chlazení. Pro zajištění tepelné pohody tak stačí instalace jednoho systému, který při správném nastavení dokáže v zimě topit a v létě chladit.

Systém Uponor Renovis

Nejčastěji instalovaným systémem pro tyto účely je systém Uponor Renovis, který nabízí ideální řešení pro běžnou domácnost s rozumným poměrem „cena/výkon“. Systém Uponor Renovis byl původně vyvinut s orientací na rekonstrukce budov, ale je hojně používán i pro novostavby s požadavkem na stropní, nebo stěnové vytápění/chlazení.

Sálavý způsob přenosu energie představuje nejúčinnější způsob, jak vytvořit pohodlné a příjemné prostředí v každé domácnosti. Principy sálavého vytápění/chlazení přinášejí mnoho výhod a díky systému Uponor Renovis je nyní jeho instalace nejen mnohem jednodušší, ale i rychlejší. Pohodlí, které sálavé vytápění poskytuje, již výhradně nepatří mezi přednosti, kterými se pyšní jenom novostavby. Veškerých ­výhod, které tento systém nabízí, mohou využívat i majitelé domů, kteří se chystají renovovat svou nemovitost. Sálavý způsob vytápění/chlazení příznivě ovlivňuje operativní teplotu, která rozhoduje o tepelné pohodě prostoru.

Díky sálavému plošnému vytápění chlazení může mít prostor o 2 °C nižší (resp. vyšší při chlazení) teplotu a je dosaženo stejné tepelné pohody, jako když jsou použity radiátory, nebo faincoily pro chlazení. Každý stupeň celsia představuje 6 % úspory nákladů při vytápění a 14 % při chlazení. Plošný způsob přenosu energie je tedy nejen příjemný, ale i ekonomicky výhodný.

Hlavním komponentem systému Uponor Renovis je 15 mm sádrokartonový panel, ve kterém je zabudováno potrubí PE-Xa průměru 9,9 × 1,1 mm. Konce potrubí jsou v panelu volně uloženy a je možné je snadno připojit do páteřního potrubí, které je vedeno do jednotlivých místností z rozdělovače v dimenzi PE-Xa 20 × 2,0 mm. Potrubí je v panelu umístěno v pevné pozici a na straně instalované do místnosti je dobře patrné, kde vedou jednotlivé smyčky. Díky tomuto značení, které je dobře patrné na přiložených obrázcích, je snadno určitelné, kde můžou být vytvářeny otvory pro další profese (zejména MaR a elektro). Pro lepší variabilitu je systém tvořen třemi velikostmi panelů tloušťka panelu je vždy 15 mm, šířka je 625 mm a panely se liší svou délkou 2 m, 1,2 m a 0,8 m.

Systém Uponor Renovis je nízkoteplotní zdroj vytápění resp. vysokoteplotního chlazení. Toto má za následek další příznivý vliv na ekonomiku provozu zdroje tepla, resp. chladu a kombinací tepelné čerpadlo – sálavý strop je možné ušetřit nemalé peníze.

Montáž sádrokartonových desek Uponor Renovis je možná jak na dřevěné latě, tak na klasické profily CD. Rozteč rastru musí být 0,4 m. Hloubka celého systému je závislá na každém konkrétním projektu a na zadní stranu panelu je možné umístit izolaci, která zvýší tok energie směrem do místnosti, ale není to podmínkou. Minimální hloubka konstrukce musí být alespoň 50 mm.

Při řešení instalace je vždy velice výhodná a nutná spolupráce dvou profesí, sádrokarton-vytápění. Plochy, které není možné vyplnit aktivními panely Renovis je totiž nutné doplnit „pasivním“ sádrokartonem. Obě profese si při spolupráci navíc významně vypomohou, aby bylo vše provedeno v nejlepším možném provedení.

Image 0Obr. 1 • Systém Renovis instalovaný ve stěně i stropu

Image 1Obr. 2 • Páteřní rozvod pro Renovis s rozdělovačem Vario PLUS

Výhody systému:

  • Pro novostavby i rekonstrukce
  • Není zapotřebí další vrstva sádrokartonu
  • Možnost instalace bodového osvětlení do středu desky
  • Vytápění i chlazení

Systém Uponor Plaster

Uponor nabízí pro stropní vytápění/chlazení rovněž podomítkovou variantu. Při tomto řešení je potrubí instalováno přímo do omítky, kdy je možné využít potrubí v různých dimenzích 9,9 × 1,1 mm, 14 × 2,0 mm nebo 16 × 2,0 mm. Rozdílné dimenze mají vliv na hydrauliku, ale investorsky je nejvýhodnější instalace se stejným potrubím, jako využívá systém Uponor Renovis, tedy 9,9 × 1,1 mm. Velkou část investičních nákladů totiž tvoří omítka. Omítka musí umožňovat instalaci potrubí a její tloušťka závisí právě na dimenzi použitého potrubí. Potrubí se na strop kotví do připravených svěrných lišt.

Výhodou instalaci potrubí přímo do omítky je možnost vyplnit všechny plochy stropu. Pokrytí plochy stropu významně ovlivňuje celkový výkon, který je systém schopen dosáhnout. Instalací potrubí přímo do omítky vznikne účinný a snadno regulovatelný systém, který má minimální dobu náběhu i chladnutí.

Instalací systému vytápění/chlazení získáme volný prostor, který je možný využít bez omezení radiátory, nebo faincoily. V případě instalace systému do stěny je nutné rozmyslet rozmístění nábytku, protože v případě zakrytí aktivní plochy, ztratíme počítaný výkon.

Možností stropního vytápění a chlazení nabízí Uponor ještě celou řadu. Vždy je potřeba najít vhodné řešení v poměru cena/výkon. O dalších možnostech stropních systému se více dozvíte v dalším čísle.

Výhody systému:

  • Minimální výška instalace
  • Rychlá reakční doba
  • Úspora energie
  • Vytápění i chlazení

Image 2Obr. 3. • Instalovaný systém Uponor Plaster před zakrytím omítkou na stropní konstrukci

Firemní článek