+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Uponor představuje systém podlahového vytápění Minitec s celkovou výškou pouhých 15 mm

23.10.2017 Autor: Ing. Petr Polívka Firma: UPONOR, s.r.o. Časopis: 6/2017

Systém Uponor Minitec je speciálně vyvinutý systém pro rekonstrukce, nebo doplnění podlahového vytápění do prostor, kde není dostatečná stavební výška pro běžné podlahové vytápění. Celková výška systému, vč. potěru je 15 mm. Vzhledem k malé konstrukční výšce má systém malou akumulaci, a je možné ho regulovat s krátkou odezvou oproti standardním sy­stémům podlahového teplovodního vytápění.

Podlahové vytápění Uponor Minitec je vhodnou volbou pro rekonstrukce, nebo doplnění podlahového vytápění do prostor s nedostatečnou výškou pro běžný systém. Minitec je tak často využívaný pro klientské změny v již hotových novostavbách, kde je požadavek na podlahové vytápění a zároveň omezení stavební výšky.

Při řešení konstrukce podlahového vytápění systémem Minitec se komponenty pokládají přímo na stávající podklad. Tím může být téměř cokoli, např. potěr, dlažba, dřevěný podklad, litý asfalt, betonová podlaha nebo sádro-vláknité desky.

Image 0Obr. 1 • Instalovaný systém Uponor Minitec připravený pro zalití

Komponenty systému

Základním prvkem systému je fóliový prvek. Jedná se o stabilní a nízký nosič topného potrubí, který umožňuje pokládku s roztečemi 50 mm. Nopy jsou opatřeny zámky, které bezpečně uchytí potrubí jak ve vodorovném, tak v diagonálním směru. Fóliový prvek je po celé ploše děrovaný, aby bylo zajištěno dokonalé spojení potěru se stávajícím podkladem. Fóliový prvek je opatřen zámkovým systémem, aby pokládka byla přesná a rychlá. Spodní strana fóliového prvku je opatřena lepidlem, které po položení zajistí pevné spojení se stávajícím podkladem.

Nejdůležitějším prvkem podlahového vytápění Minitec je potrubí PE-Xa s rozměrem 9,9 x 1,1 mm. Potrubí je vyrobeno ze síťovaného vysokohustotního polyetylenu PE-Xa. Síťování je proces, který mění chemickou strukturu plastického materiálu takovým způsobem, že polymerní řetězce jsou navzájem spojeny tak, aby vytvářely pevnou trojrozměrnou síť chemických vazeb. Potrubí Uponor PE-Xa má díky tomu jedinečnou pružnost.

Přednostmi Uponor PE-Xa potrubí jsou – odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám v rozsahu od –100 °C do +110 °C (maximální pracovní teplota 95 °C), velmi vysoká odolnost vůči prasklinám způsobeným namáháním, velmi vysoká odolnost vůči nárazům, ohýbání a tažné síle a tepelná tvarová paměť (regenerace potrubí). Pro spojování potrubí PE-Xa se používá patentovaný způsob spojování Q & E (Quick & Easy).

Ostatní komponenty jsou doplňky systému, které jsou speciálně vyvinuty, aby byl systém komplexní: obvodový izolační pás, Q & E šroubení, spárový profil, rozdělovač a sběrač, regulační sada.

Instalace systému Minitec

Před instalací je nutné mít dobrou stavební připravenost. Podklad musí splňovat předepsanou rovinatost a musí být bez prasklin a nečistot. Takto připravený podklad je nutné napenetrovat, aby přilnavost systémových desek Uponor Minitec byla dokonalá. Nejprve se po obvodu nalepí obvodový izolační pás a poté se již pokládá fóliový prvek.

Vzhledem k zámkům systémových desek je vhodné věnovat dostatek přesnosti položení první desky. První deska, kterou se začíná, bývá obvykle umístěna v rohu a doporučuje se nechat odstup od stěn cca 50 mm. Je to z důvodu možné křivosti zdí, případně ne zcela přesného nalepení prvku. Zámky po dvou stranách fólie musí být dovnitř místnosti. Následující fólie se přikládají do zámků a pokryje se požadovaná plocha. Fóliový prvek je možné krátit pomocí nože. Do položeného fóliového prvku se namotají smyčky dle vypracovaného projektu.

Image 1Obr. 2 • Uponor Minitec

Systém Minitec se zalije tenkovrstvou samonivelační hmotou. Dodavatelé tenkovrstvých potěrů mohou být např. firmy Kiesel, Schonöx, Mapei, Henkel, Knauf, Sopro. Spotřeba materiálu pro zalití je závislá na tloušťce lité vrstvy. Při lití minimální vrstvy je spotřeba cca 25 kg·m–2.

Uplatnění stěrky Mapei Novoplan Maxi je možné ve výškách 3 až 40 mm v závislosti na typu použití. Stěrka je určena výhradně do interiéru. Novoplan Maxi je světle hnědý barevný prášek vyrobený ze speciálního rychle hydratujícího a rychle vysychajícího cementu, tříděného křemičitého písku, syntetických vláken, pryskyřice a speciálních přísad podle receptury vyvinuté ve výzkumných laboratořích firmy MAPEI.

Smícháním Novoplanu Maxi s vodou vznikne rychle vysychající, tekutá malta s dobrým rozlivem, snadnou zpracovatelností a výbornou přídržností k podkladu. Novoplan Maxi lze aplikovat ručně nebo čerpadlem s kontinuálním dopravníkem nebo čerpadlem s předmícháním na vzdálenosti více než 100 m. Novoplan Maxi lze aplikovat do tloušťky vrstvy 40 mm, aniž by docházelo k významnému hydrometrickému smršťování, které by mohlo mít vliv na následnou pokládku podlah. Po vytvrzení má vysokou pevnost v tlaku a v tahu za ohybu a je vysoce odolný proti otiskům a abrazi.

Díky speciálnímu složení jsou vyhřívané podlahy vyrovnané s použitím Novoplanu Maxi charakteristické vysokou tepelnou účinností a nízkou setrvačností. Po úplném vyschnutí podlahy z Novoplanu Maxi je možné provádět instalaci podlahových krytin. Požadovaná čekací doba závisí na tloušťce aplikované vrstvy, teplotě a vlhkosti prostředí a savosti podkladu.

Výhody systému Uponor Minitec

  • Nízká konstrukční výška
  • Ucelený systém od výrobce
  • Rychlá reakce na regulaci systému
  • Snadná a rychlá montáž
  • Krátká doba tuhnutí povrchu

Firemní článek