+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Předizolované potrubí Uponor Ecoflex

10.01.2018 Autor: Ing. Petr Polívka Firma: UPONOR, s.r.o. Časopis: 8/2017

V minulých sešitech Topin představovala společnost Uponor zejména systémy pro zajištění komfortu v interiéru. V dnešním čísle se zaměříme na možnost instalace potrubí zejména ve vnějším prostředí. Pro provedení vnějších sítí nabízí Uponor systém předizolovaného potrubí Uponor Ecoflex.

Uponor Ecoflex je ucelený systém předizolovaného potrubí, který se využívá pro vedení pitné vody, teplé vody s cirkulací nebo pro přenos otopné vody mezi jednotlivými budovami. Za účelem optimalizace nabízí systém několik variant předizolovaného potrubí.

Předizolované potrubí je nově nabízeno ve dvou verzích. Rozdíl ve skladbách potrubí je dobře patrný z obr. 1 a 2. Na obr. 1 je zobrazen řez potrubí Uponor Ecoflex Thermo, kde základem je potrubí PE-Xa. To je pevně ukotveno na středu izolace z PEX pěny a uloženo v „psí kosti“, která barevně odlišuje přívod a zpátečku otopné vody. Celá tato konstrukce je opatřena tvrzeným HDPE obalem, který je odolný UV záření. Konstrukce potrubí je detailně popsána níže.

Image 0

Na obr. 2 je zobrazeno potrubí Uponor Ecoflex Thermo PRO. Potrubí vychází ze stejné koncepce, tedy potrubí PE-Xa. Izolační materiál je zde však použita PUR pěna, která má lepší izolační vlastnosti, zhoršuje a prodlužuje však výrazně montáž celého systému. Pro lepší flexibilitu je v malé vrstvě okraje izolace použita rovněž PEX pěna, která umožňuje lepší manipulaci a menší poloměry ohybu. Pod vnějším HDPE obalem je ještě tenká vrstva hliníku, která zajišťuje stabilitu a vlastnosti PUR pěny v průběhu času.

Image 1

Potrubí Uponor Ecoflex je dodáváno vždy v kotoučích, které jsou v délkách požadovaných zákazníkem. Maximální délky jednotlivých potrubí jsou tak 100 nebo 200 m s ohledem na dodávanou dimenzi. Vzhledem k vynikající flexibilitě s minimálními poloměry ohybu je tak potrubí snadno instalovatelné v dlouhých trasách bez nutnosti spoje. Poloměry ohybu plynou vždy z použité dimenze a hodnoty jsou v rozmezí od 0,25 do 1,4 m.

Teplotní odolnost potrubí pro dlouhodobé použití je v případě použití kterékoli z variant s potrubím PE-Xa 80 °C. Krátkodobě je možné dosahovat teploty až 100 °C, ale tato hodnota je pouze poruchová a nesmí být v potrubí po celou dobu jeho provozu.

Konstrukce potrubí Uponor Ecoflex Thermo

 1. Ochranné potrubí je vyrobeno z vysoce odolného PE-HD, chrání izolaci potrubí před vlhkostí, rázy a vnějším zatížením. Rýhování zvyšuje odolnost proti zatížení a také značně zvyšuje elastičnost potrubí. Zároveň umožňuje velmi snadné ohýbání a tím usnadňuje libovolné profilování trasy potrubí. Ochranné potrubí je odolné UV záření, takže může být vedeno i po povrchu.
 2. Izolace je vyrobena ze zpěněného zesíťovaného polyetylenu. Vrstvená konstrukce hraje velmi důležitou úlohu při zajištění vysoké pružnosti celého potrubí. Struktura „uzavřených pórů“ izolačního materiálu brání pohlcování vlhkosti a tím i zhoršení izolačních vlastností (nasákavost izolace je méně než 1 %). Zvýšená je flexibilita díky vícevrstvé izolaci v takzvaném provedení „cibulových slupek“. Kompenzace délkové tepelné roztažnosti není nutná, vzhledem k flexibilitě PE-Xa potrubí je potrubí samodilatovatelné v rámci izolace.
 3. Dvoubarevná střední – izolace („dog bone“) usnadňuje rozlišení „přítoku“ a „zpátečky“ v případě dvojitého potrubí při spojování systému na vnější straně a také při vytváření spojů v inspekčních šachtách a k izolaci T kusu a podélného spoje.
 4. Medionosné potrubí je vyrobeno z PE-Xa nebo PE-HD. Vyznačuje se odolností vůči korozi a zarůstání, rovněž odolává většině chemických sloučenin. Díky velmi hladkému vnitřnímu povrchu značně omezuje tlakové ztráty při proudění kapaliny. Materiály potrubí: PE-Xa (Thermo a Aqua) a PE-100 (Supra). Nejvyšší bezpečnost a dlouhá životnost, nejvyšší odolnost proti napěťovým trhlinám.

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo je označení pro předizolované potrubí určené pro řešení rozvodů otopné vody. Nabízené varianty jsou v provedení single (samostatné potrubí v izolaci) nebo twin (přívodní i vratná větev otopné soustavy jsou společně v jedné izolaci). Ve variantě Thermo jsou k dispozici dimenze potrubí od 25 do 125 mm. Je tedy možné z tohoto potrubí řešit jak propojení rodinného domu s tepelným čerpadlem, nebo navrhnout celý systém pro menší sídliště. V případě řešení celých sítí je vhodná kombinace variant Thermo a Thermo PRO. Z páteřních potrubí velkých dimenzí, kde jsou větší tepelné ztráty je vhodné řešení ve Variantě Thermo PRO, která zajistí minimální tepelné ztráty. Na koncových dopojích k jednotlivým budovám je vhodné použít naopak Ecoflex Thermo s PEX izolací, se kterým se velice snadno realizují ohyby. Oba systémy používají stejný systém medionosného potrubí PE-Xa. Je tedy možná jakákoli kombinace obou variant.

Uponor Ecoflex Aqua

Ecoflex Aqua je primárně určeno pro rozvody teplé pitné vody. Jediným rozdílem je samotné medionosné potrubí, které je v tomto případě bez kyslíkové bariéry. Zásadní rozdíl je však v tloušťce stěny použitého PE-Xa potrubí, jelikož potrubí Ecoflex Aqua je s odolností PN 10. Ecoflex Aqua je dodáván ve variantě single v dimenzí 25 až 110 mm. Varianta twin je do dimenze 50 mm, s tím, že druhé potrubí je vždy dimenze 25 mm, která je pro cirkulační potrubí dostatečná.

Uponor Ecoflex Supra/Supra PLUS

Ecoflex Supra je potrubí tlakové řady PN 16, není zde však použito klasické PE-Xa potrubí, ale potrubí z materiálu PE100. Tepelná odolnost tohoto materiálu je maximálně 20 °C. Potrubí je tedy určeno zejména pro přívod studené pitné vody. V případě potřeby je toto potrubí možné dodat se samoregulačním kabelem, který chrání potrubí před zamrznutím.

Potrubí Uponor Ecoflex se standardně ukládá do zeminy, ale je možné ho uložit i na konzole, nebo volně na povrchu. Hloubka uložení závisí na možnostech a požadavcích na zatížení na povrchu. Minimální hloubka uložení je 0,4 m, maximální potom 6 m. Vhodná hloubka je nezámrzná hloubka. Veškeré potrubí i tvarovky se speciálními boxy je možné uložit i pod komunikace se zatížením 60 t.

Výhody:

 • mimořádná flexibilita potrubí
 • žádné usazeniny, inkrustace nebo koroze
 • mechanicky odolné pouzdro PE-HD
 • malé tlakové ztráty třením
 • extrémně snadná a rychlá montáž, jednoduché spojování potrubí
 • potrubí v dodávkách nařezáno na míru (až 200 m vedení bez spojů)
 • variabilita řešení (jednotrubkové, dvoutrubkové nebo čtyřtrubkové)

V případě potřeby dalších informací kontaktujte technické specialisty společnosti Uponor na: www.uponor.cz


UPONOR, s.r.o., Za Tratí 197, 196 00 Praha, Tel.: +420 233 313 844, www.uponor.cz, info-cz@uponor.com

Firemní článek