+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nerezové plynové ohřívače vody s dvojí funkcí

06.12.2016 Firma: ACV - ČR, spol. s r.o. Časopis: 7/2016

Díky lepší úrovni izolace ve většině budov se v současné době snižují požadavky na teplo a tento trend bude pokračovat. Každoročně stoupá spotřeba teplé vody v důsledku poptávky po luxusních koupelových zařízeních, jako jsou vysoce výkonné sprchy a masážní vany, zároveň je v současné době nezbytné dbát především na omezení nákladů vynaložených na její přípravu.

Aby byly uspokojeny tyto náročné požadavky na velké objemy teplé vody, vyžadují jednotlivá zařízení obvykle samostatný kotel a zásobník nebo kombinovaný kotel se zásobníkem. Pro maximální účinnost je nejvhodnější, aby byl kotel a zásobník v co největší blízkosti.

Společnost ACV se svou více než 90letou tradicí, stála vždy v čele vývoje produktů pro uspokojení požadavků v oblasti přípravy teplé vody a vytápění. Jako první představila v 70. letech kombinovaný kotel Delta, který předběhl svou dobu a byl první na světě ve své třídě. Zásluhou své jedinečné technologie nerezového zásobníku Tank-in-Tank, mohlo být spojeno vytápění a příprava teplé vody v jediném plášti, čímž byly eliminovány ztráty při přenosu tepla a výsledkem bylo podstatné zlepšení výkonu, času přípravy a dodávky teplé vody.

Další vývoj této unikátní konstrukce dal možnost vzniknout plynovým ohřívačů vody s velkou dodávkou teplé či technologické vody s možností připojení topných okruhů. Na rozdíl od klasického plynového bojleru nedochází v zařízení HeatMaster® TC od společnosti ACV k přímé přípravě teplé vody v zásobníku. Zařízení ­HeatMaster® TC je konstruováno dvouplášťově. Vnitřní nerezový zásobník teplé vody je prstencového tvaru a je uchycen do vnějšího zásobníku za vstup studené vody a výstup teplé vody. Zásobník teplé vody je po celé délce zvlněn a je zcela obklopen otopnou vodou. Spalovací komora je umístěna rovněž ve vnějším plášti a je plně chlazena otopnou vodou. Spalinové cesty jsou tvořeny trubkami, které prochází od spalovací komory k odtahu spalin celým tělesem kotle. Spalinové trubky jsou rovněž zcela chlazeny otopnou vodou tak, aby předaly co největší množství tepla do otopné vody. Kotel je připraven k instalaci pro přípravu teplé či technologické vody i vzhledem ke své výbavě.

Společnost ACV je opět v čele a určuje směr v oblasti technologie kondenzačních kotlů. Již několik let dodává společnost ACV plně kondenzační ohřívače teplé či technologické vody.

Kotel HeatMaster® TC je jediný kombinovaný kotel se zásobníkem teplé vody, který je opravdu plně kondenzační jak v režimu vytápění, tak přípravě teplé vody. To je zajištěno díky nově patentovanému tepelnému výměníku z nerezové oceli, který ještě zdokonaluje osvědčenou technologii Tank-in-Tank. Kotle HeatMaster® TC jsou nejen velice účinné, ale jsou schopny uspokojovat i nejnáročnější požadavky na teplou vodu ve velkých zařízeních a komerčních aplikacích.

Image 1HeatMaster®TC a Řez HeatMaster®TC 85

Vytápění

Zpátečka vytápění je zapojena do spodního okruhu kotle, který tak může pracovat v kondenzačním režimu. V horním okruhu kotle HeatMaster® TC je udržována neustále vysoká teplota díky vnitřnímu oběhovému čerpadlu, které zajišťuje, aby primární voda cirkulovala kolem spalinových kanálů tepelného výměníku.

Teplá voda

Díky tomu, že je v horním okruhu udržována vysoká teplota je kotel HeatMaster® TC vždy připraven uspokojit poptávku po teplé vodě. Studená voda přichází do spodního zásobníku a před vstupem do horního zásobníku TV je předehřívána. Nízká teplota ve spodním okruhu umožňuje nepřetržitou kondenzaci spalin v režimu přípravy teplé vody.

Vytápění a příprava teplé vody

Podle teploty dokáže kotel HeatMaster® TC zároveň zajišťovat vytápění i přípravu teplé vody.

Pokročilé zavádění technologie ukládání tepla společnosti ACV je zkoušena a testována, je pozoruhodně jednoduchá, efektivní a spolehlivá. Srdcem kotle ­HeatMaster® TC je tepelný výměník z nerezové oceli, kterou prochází spalinové kanály. Obklopuje jej ocelový plášť, který obsahuje primární (otopnou) vodu, která zasahuje až ke spalovací komoře a dokonce prochází kolem spalinových cest. Hořák přímo ohřívá otopnou vodu, která nepřímo ohřívá nerezový zásobník teplé vody. Teplosměnná plocha je mnohem větší než u běžných ohřívačů vody s přímým ohřevem. Mnohem větší teplosměnná plocha znamená, že se zařízení Tank-in-Tank ohřívají mnohem rychleji než ostatní typy zařízení pro skladování teplé vody a udržuje cykly kotle na minimální úrovni.

Primární (topný) okruh u kotlů HeatMaster® TC je rozdělen do dvou sekcí – vysokoteplotní horní okruh a nízkoteplotní spodní okruh, oddělené dělicí přepážkou. Zásobník teplé vody je umístěn v horním okruhu, který pracuje vždy při teplotách mezi 60 °C a 90 °C. To je ideální pro přípravu teplé vody, neboť skladovaná voda má stále vysokou teplotu Spalinové kanály směřující dolů prochází horním okruhem, skrz dělicí přepážku do spodního okruhu. Primární (otopná) voda má v této části obvykle teplotu mezi 30 °C a 60 °C pro vytápění (v závislosti na teplotě zpátečky vytápění), perfektní pro kondenzaci v režimu vytápění.

Technologie předehřívání zásobníku

V režimu přípravy teplé vody pracuje spodní okruh při mnohem nižší teplotě, obvykle 5 °C až 20 °C, podle teploty studené vody na vstupu. Studená voda vstupuje do spodního primárního okruhu přes nerezový zásobník, kde dojde k jejímu předehřátí. Jelikož zásobník předehřevu obklopuje spodní kouřovody, je schopen absorbovat jejich zbývající teplo a výsledkem je plná kondenzace HeatMaster® TC v režimu přípravy teplé vody při plném i částečném zatížení.

HeatMaster® TC je řízen elektronikou ACV MAX s modulací hořáku a nabízí širokou paletu výkonů od 10 kW do 120 kW.

Image 2

Firemní článek