+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Měřiče tepla pro solární systémy společnosti Siemens

29.09.2011 Autor: Ing. Daniel Drlík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 6/2011

Měření spotřeby tepla je stále v popředí pozornosti nejen odborných firem, ale i široké veřejnosti. Hlavním důvodem je neustálý růst cen energií. Společnost Siemens, divize Building Technologies, jak již její název napovídá, je zaměřena na technologie budov, a s tím úzce souvisí i měření spotřeby energií. V případě měřičů tepla je pak nabídka této divize opravdu široká a v současné době zákazníkům nabízí následující výrobní řady: elektronické měřiče WFM407… Megatron 4, WFN2… Megatron 2, G2… a ultrazvukové měřiče T230, 2WR6… Ultraheat XS, UH50-A… Ultraheat. ­Důvodem této široké nabídky jsou zejména technické rozdíly (konkrétní aplikace – požadavky na měřič), a s tím je také úzce spjatá cena, která zákazníky stále více zajímá.

Solární systémy

Ve snaze snížit provozní náklady za ohřev vody nebo vytápění se stále častěji přechází na alternativní zdroje – například solární systémy. I zde je ale prostor pro instalaci měřičů tepla, kdy provozovatele technologie zajímá efektivita s jakou tento systém funguje. To znamená, jaká je návratnost investice, případně se zajímá o volbu vhodného provozního režimu. Jsou také případy, kdy provozovatel solárního systému takto vyrobené teplo prodává dál a potřebuje dodanou energii měřit a fakturovat. Standardní měřiče tepla pro solární systémy nejsou vhodné, protože jsou softwarově nastaveny pro systémy s otopnou vodou. V solárních systémech je používána směs na bázi vody a glykolu.

Nový měřič pro solární systémy

V loňském roce byla výše uvedená nabídka měřičů tepla rozšířena o zcela odlišný měřič s označením G58, který je výhradně určen právě pro solární systémy. K dispozici jsou dvě typová provedení: s jmenovitým průtokem 1,5 m3/h nebo 2,5 m3/h. Vlastní měřič se skládá ze dvou částí: měřič tepla v kapslovém provedení 2“ a jednotrubková připojovací sada. Výhodou této koncepce je, že jednotrubková připojovací sada je trvale součástí technologie a v případě nutnosti je možné snadno a rychle vyměnit pouze kapsli měřiče. Další předností je napájení lithiovou baterií s dlouhodobou životností delší než 10 let. Montážní poloha měřiče je možná jak horizontální, tak vertikální. Zároveň již ve standardním provedení měřič umožňuje oddělení vyhodnocovací jednotky od průtokoměrné části (propojovací kabel 25 cm) což zaručuje vždy snadný odečet údajů o spotřebě i v technologiích, kdy musí být měřič instalován v ne zcela přístupném místě. Údaje o spotřebě jsou automaticky archivovány a uživatel má tak k dispozici údaje za posledních 18 měsíců zpětně. Dále měřič zaznamenává stav ke konci kalendářního roku a kontrolní číslo, které se využívá při samoodečtu. Měřič G58 splňuje všechny požadavky moderního měření, poskytuje mnoho funkcí a stává se tak z něj měřič vhodný pro univerzální použití.

Image 1Obr. 1 • Měřič tepla G58 pro solární systémy

Solární směsi

Vzhledem ke zcela odlišným fyzikálním vlastnostem jednotlivých solárních směsí je výrobním závodem připraveno softwarové nastavení měřiče pouze pro jednu z následujících solárních směsí: Glythermin P 44, Tyfocor L, Tyfocor, Antifrogen L, Antifrogen N, Dowcal 20 nebo Gelbin DC 924 L. Zákazník již při objednání definuje jednu z výše uvedených solárních směsí, kterou výrobní závod pro měřič nastaví. Není však možné, aby si zákazník u měřiče následně měnil nastavení podle použité směsi. Výrobci solárních směsí vyrábějí stejné nebo obdobné směsi i s privátními značkami a pak je nutné u nich zjistit, které z výše uvedených směsí odpovídají. Toto je asi jedna z menších komplikací, kterou je nutné vyřešit, ale doposud nenastal případ, že by zákazník používal směs, která by nebyla v nabídce výrobního závodu.

Dálková komunikace

Standardní provedení měřiče má optické rozhraní pro parametrizaci a odečet. Zároveň je toto rozhraní využíváno pro osazení externími komunikačními moduly. Měřiče pro solární systémy G58 je možné dálkově odečítat nebo integrovat do sítí s dálkovým odečtem, stejně ostatní měřiče tepla. Při objednávce měřiče je možné uvést požadavek na dálkový odečet v systému M-Bus nebo požadavek na impulzní výstup a již ve výrobním závodě bude do měřiče vsazen interní komunikační modul. Následně je možné měřič vybavit o externí moduly WFZ16.OK pro radiový systém Siemeca AMR (tzv. uzlový systém) a nebo WFZ166.OK pro radiový systém Siemeca WalkBy (tzv. ­pochůzkový systém). Takto je možné zvýšit komfort provozování měřiče, automatický přenos údajů o spotřebě do PC pro další zpracování (vyloučení lidského faktoru při opisování), zachování soukromí atd.

Připravované novinky

Vzhledem k rozmachu solárních systémů a následně i k zjištění nutnosti měření spotřeby v takových systémech, připravuje společnost Siemens již pro příští rok další nové typové řady měřičů, určených právě pro solární systémy.

Image 2Obr. 2 • Komunikační modul WFZ 166.OK

Závěrem lze uvést i v současné době nabízenou vyhodnocovací jednotku R28, která umožňuje připojení průtokoměrů s impulzním výstupem a možností měření spotřeby pro solární systémy s jmenovitým průtokem až do 100 m3/h. Nabídka směsí i možnost dálkového odečtu je stejná jako u měřičů G58.

Firemní článek