+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cesta k úspoře energie při ubytování studentů

21.04.2014 Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 2/2014

Inteligentní systém řízení teploty v budovách snižuje spotřebu energie s rychlou návratností.

Důkazem tohoto tvrzení je například zkušenost společnosti zajišťující ubytování studentů, která avizuje 31 % úspory energie s dvaceti osmiměsíční návratností investice.

Obchodní modely správy ubytovacích kapacit vycházejí z maximalizace efektivity budovy, která přinese ziskovou návratnost z pronájmu. Zásadním prvkem, na který je třeba se zaměřit, je schopnost majitele nebo správce monitorovat, řídit a optimalizovat spotřebu energie v budově, a to bez zásahů do konstrukce budovy nebo pohodlí uživatelů. Správcům budov v řadě odvětví nyní pomáhají inteligentní systémy, jejichž zástupcem je i Synco living divize Siemens Building Techologies. I při zachování stavu budovy umožňují udržovat přijatelný komfort a výši nájemného ve spojení s vyšší bezpečností.

Image 1Obr. 1 • Inteligentní systém řízení teploty v budovách snižuje spotřebu energie s rychlou návratností.

Řešení energetické účinnosti budov

Řešení optimální energetické účinnosti budov vyžaduje kombinaci opatření ve třech oblastech:

  1. plášť budovy, kde je věnována pozornost zdem, oknům, míře izolace,
  2. využití zařízení pro řízení teploty, které pomůže optimalizovat spotřebu energie v budově,
  3. motivovaná změna chování správce budovy a uživatelů, aby se úsilí o dosažení energetické účinnosti stalo normou a ne pouze ojedinělou výjimkou.

Hledání energetických úspor prostřednictvím posilování tepelné izolace stěn, podlah, stropů atp. je účinným řešením, ale jde o nákladnou cestu s dlouhou návratností v horizontu deseti, ale i šedesáti a více let a jeho aplikace je zpravidla doprovázena omezením režimu užívání budovy. Komerčně pracující subjekty, závislé na každoročním hospodářském výsledku, nemohou pracovat s tak dlouhou dobou návratnosti. Nejrychlejší cesta k úsporám energie vede skrz optimální kombinaci všech tří naznačených oblastí s tím, že systém řízení teploty, například Synco living, hraje hlavní roli s následujícími výhodami.

Modernizace

U řady stávajících, nebo historických budov, není možné provádět významné konstrukční úpravy pláště budovy k dosažení vyšší energetické účinnosti. Pro jejich vlastníky nebo správce, kteří hledají možnosti snížení spotřeby energie, to představuje vážný problém. Synco living umožňuje řešení této otázky. Za použití bezdrátové technologie lze systém instalovat i do těchto budov bez nutnosti stavebních prací, které by rušily jejich uživatele a bez zásahů do konstrukce budovy.

Pohodlí uživatelů, ale i energetické úspory

Synco living významně zpřesňuje řízení teploty a předchází přetápění v jednotlivých místnostech. U jiných systémů může být pro pohodlí nezbytné, aby uživatelé měnili nastavení ventilu nebo dokonce museli otevírat okna. Oproti běžným termostatickým ventilům, namontovaným na otopném tělese, nabízí Synco living mnoho výhod. Při použití prostorových čidel udržuje Synco living teplotu téměř konstantně v úzkém pásmu 0,2 K. Termostatické ventily naproti tomu připouštějí teplotní odchylku v pásmu ±1 K. Při použití okenní kontaktů detekuje Synco living automaticky otevření okna a po uplynutí předem nastavené doby uzavře ventily, aby se předešlo zbytečnému plýtvání. Nadbytečně dlouhé větrání otevřenými okny je běžný nešvar v ubytovacích prostorech, ve kterých je spotřeba energií zahrnuta do paušálního nájemního poplatku. Studentské ubytovny jsou klasickým příkladem.

Systém Synco living lze nastavit tak, aby změny teplot v místnostech a časové programy bylo možné provádět pouze centrálně, aby se předešlo nežádoucí manipulaci a úmyslným či neúmyslným změnám nastavení, které snižují energetickou účinnost. Systém využívá velmi tiché pohony radiátorových ventilů a neruší uživatele hlukem ani v době spánku.

Image 2Obr. 2 • Okenní kontakty bezdrátově signalizují otevření okna

Bezpečnost

Užitečným vedlejším produktem systému Synco living je zvýšení bezpečnosti budov. Při udržování optimální teploty uživatelé s daleko menší pravděpodobností zapomenou zavřít okno. Pokud jsou okna ponechána otevřená, okenní kontakty a regulace zajistí omezení vytápění. Rychlý pokles teploty donutí uživatele, aby okna po vyvětrání opět zavřeli. Omezí se tak nebezpečí vniku nežádoucích vetřelců do budovy.

Synco living v akci

Kexgill Student Group, provozující studentské koleje, využívá tento systém v jedné ze svých nemovitostí v Bradfordu ve West Yorkshire ve Velké Británii. Kexgill je jednou z největších soukromých společností, zabývajících se pronájmem nemovitostí studentům, s devíti pobočkami ve Spojeném království a v Německu. Společnost v současnosti provozuje na 600 nemovitostí a v posledních třiceti letech nabízí studentům k pronájmu cenově dostupné ubytování. Na myšlence optimalizace energetické účinnosti budovy, ve které je čtrnáct studentských bytů, společnost Kexgill spolupracovala se společností Siemens. K zajištění stálé teploty a optimální spotřeby energie podle potřeb byl instalován řídicí systém Synco living. Na teplotu a energetickou potřebu všech čtrnácti bytů a společných prostor v budově dohlíží bezdrátový systém využívající centrální ovládací jednotky QAX903 instalované v uzavřených skříních, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu, který vždy zohledňuje potřeby uživatelů.

Image 3Obr. 3 • Bezdrátově ovládané regulační ventily u otopných těles

Bezdrátově ovládané regulační ventily u otopných těles

V okamžiku, kdy se studenti nacházejí v budově, je teplota nastavena na příjemných 21 °C. Tato teplota se snižuje, není-li budova z valné většiny užívána a studenti jsou na přednáškách, na energeticky úspornější teplotu 19 °C, která se v noci dále snižuje na 17 °C. Z porovnání nákladů na spotřebu energie v nemovitosti a finanční investice na pořízení systému Synco living vyplývá odhad, že společnost Kexgill dosáhne 31 % úspory skutečné spotřeby energie s návratností investice v horizontu 2,4 roku.

Firemní článek