+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 2/2014

Úvodník

Vážení čtenáři,

není mou úlohou odpovídat na konkrétní dotazy z oboru. Od toho jsou zde jiní, kteří mají nejen potřebné detailní znalosti, ale i zkušenosti z praxe. Mohu však formulovat otázky a ty předkládat k zamyšlení. S tímto záměrem jsem si dovolil na semináři Úsporné vytápění s CZT, který jsme uspořádali jako součást doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha, říci, že CZT lze považovat za ideální službu. To jsem si dal.

Když člověk nemá dost prostoru, aby vysvětlil, jak svou myšlenku myslí, v jakých souvislostech, v jakém rozsahu, tak by měl být opatrný. Naštěstí mám k dispozici pár řádků úvodníku, abych svůj názor definoval přesněji.

Nevím jak Vy, ale mým hobby není si zajišťovat doma teplo. Beru to jako nutné zlo vyplývající z přírodních podmínek, ve kterých žijeme. Proto za ideál považuji službu, kdy je vždy dostatek tepla a o souvislostech s tím spojených není třeba nic vědět. Když jsem tedy hovořil o CZT jako o ideální službě, tak jsem tím chtěl říci, že se ideální službě dodávky tepla podle mých představ velmi přibližuje. Nemohu říci plně, protože ideální služba nepočítá s žádnými technologicky nutnými provozními odstávkami. Jednoznačně musí platit, že teplo je k dispozici vždy, v dostatečném množství, není ho ani víc, ani míň a je za konkurenčně přijatelnou cenu.

Z pohledu úrovně současné tepelné techniky lze ideální službu v oblasti dodávky tepla do bytového objektu dosáhnout s CZT, ale i bez něj. Může být založena na malém, objektovém zdroji tepla osazeném plynovými kotli, tepelnými čerpadly, pokud někdo jiný převezme plnou odpovědnost za provoz zdroje a disponuje i možností zajistit náhradní dodávku tepla při poruše, například zdrojem mobilním. Nezáleží na tom, zda je zdroj tepla majetkem objektu nebo majetkem servisní firmy.

Při srovnání služeb je rozhodující cena. Pokud je cena v nabídkách se stejnou úrovní komfortu stejná, pak rozhodují další kritéria. Například dlouhodobá perspektiva udržení ceny tepla a jaký podíl na ceně tepla má část, kterou ovlivňuje konkurenční prostředí. Zvážit je nutné například i eventualitu, zda se při zániku subjektu, garantujícího zvolenou službu, okamžitě najde někdo, kdo smluvní povinnosti převezme.

Vedle ideální služby s maximálním komfortem existují varianty služeb s různě intenzivním zapojením odběratele tepla. Počínaje variantou, kdy si zdroj tepla, za který lze považovat i vlastní objektovou předávací stanici (nevstupuje do ní elektřina nebo palivo, ale teplo se svojí cenou), postaví uživatel plně na vlastní náklady a vlastními pracovníky zajišťuje provoz a vše s ním souvisící. Tato ­varianta se obvykle jeví jako nejlevnější. Správu zdroje tepla někdy rád převezme technicky zdatnější člen bytového družstva, společenstva vlastníků jednotek. Jen některý z nich si však připouští plný rozsah odpovědnosti. Nejde jen o odpovědnost za kontrolu provozních režimů, pravidelné revize atp. Jde i o zodpovědnost za dodávku tepla. Ochrana práv spotřebitelů, a přiměřeně tomu i uživatelů bytů, narůstá. Kdo se chce, jako správce domovní kotelny, dostat do sporu s uživatelem bytu, věci znalým právníkem?

V praxi lze ideální službu dodávky tepla najít. Komfort není zadarmo, ale i na jeho cenu již působí konkurenční prostředí.

Josef Hodboď

Obsah