+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dynamické hydraulické vyvážení

21.04.2014 Firma: OVENTROP GmbH & Co. KG Časopis: 2/2014

Dynamické hydraulické vyvážení je základním předpokladem energeticky efektivního provozu otopných i chladicích soustav. Snižuje náklady na smyčkové regulační ventily a optimalizuje provozní poměry soustavy. Je proto nezbytné v otopných a chladicích soustavách s více okruhy pro energeticky efektivní provoz.

Zejména nevhodným rozdělením průtoku otopné nebo chladicí vody se velmi zvyšuje spotřeba energie a současně se snižuje komfort soustav. Soustavy vytápění a chlazení během celoročního provozu procházejí různými provozními podmínkami. Po velkou část provozní doby jsou soustavy provozovány jen na částečný výkon. Nesmí se však zapomenout ani na provoz při plném výkonu. Různé provozní stavy lze regulovat hydraulickým vyvážením.

Dynamické hydraulické vyvážení lze provést následujícími armaturami:

  • Hydrocontrol VTR smyčkový regulační ventil použitý jako měřicí ventil, eventuálně škrticí ventil
  • Hydromat DTR regulátor, který udržuje diferenční tlak na minimální, požadované úrovni

Seřízení smyčkových regulačních armatur

Hydraulické seřízení speciálních regulačních armatur může být podle praktických zkušeností velmi nákladné.

Image 1Obr. 1 •

Běžné vyvažovací metody vyžadují často vícenásobné obcházení a nastavování armatur. Důvodem je to, že každé seřízení jednoho smyčkového regulačního ventilu současně změní průtok v ostatních okruzích. Pokud se vyskytne odchylka nastavení armatury při kontrolním měření, musí být celý vyvažovací proces proveden opětovně. Tento proces je časově i nákladově náročný. Správná volba regulačních armatur a vhodné metody měření a vyvažování mohou významně snížit náklady.

Oventrop upřednostňuje pro požadavky dynamického vyvážení použít regulační ventily (např. Hydrocontrol VTR/MTR) na přívodu a (např. Hydromat DTR) na zpátečce.

Smyčkové regulační ventily musí mít měřicí adaptér pro snímání impulzů regulátoru diferenčního tlaku s možností současného měření.

Dynamické seřízení je založené na vyvážení průtoku v okruhu. Proto je nutné nastavit minimální diferenční tlak na regulátoru diferenčního tlaku (pokud je to nutné, tak v kombinaci s přednastavením smyčkového regulačního ventilu).

Image 2Obr. 2 • Vlevo: hydraulicky nevyvážená soustava; vpravo: hydraulicky vyvážená soustava

Výhodou této metody je, že každý okruh se seřizuje pouze jednou. Časové a provozní náklady jsou proto minimální.

Po nastavení odpovídajícího průtoku udržuje regulátor diferenčního tlaku stálý průtok i tehdy, pokud ve zbývajících okruzích jsou průtoky regulací měněny.

Image 3Obr. 3 • Příklad: kombinace armatur pro dynamické hydraulické vyvážení okruhů

Způsob dynamického seřízení a používání měřicího zařízení

  1. Stanovit objemový průtok okruhu (požadovanou hodnotu)
  2. Otevřít termostatický ventil v okruhu (demontovat termostatickou hlavu a přednastavit)
  3. Nastavit čerpadlo na jmenovitý výkon/čerpací výšku
  4. Zahájit vyvažování v okruhu nejbližším k čerpadlu
  5. Zjistit objemový průtok na regulačním ventilu okruhu s využitím měřicího přístroje OV-DMC 2
  6. Nastavit požadovaný objemový průtok redukcí diferenčního tlaku na regulátoru diferenčního tlaku.

Nové měřicí zařízení OV-DMPC se snímačem napojeným přes USB lze použít pro zjednodušení seřízení. OV-DMC 2/ OV-DMPC určuje pomocí snímače diferenční tlak v okruhu. Změnou diferenčního tlaku v okruhu (otočením ovladače na regulátoru diferenčního tlaku Hydromat DTR) se mění ­průtok tak dlouho, až je dosažena požadovaná hodnota. Takto je nastaven diferenční tlak v okruhu při plném zatížení a současně nebude překročen ani při částečném zatížení.

Image 4Obr. 4 • Dynamické vyvažování

Image 5Obr. 5 • Vyvažovací ventil Hydrocontrol VTR

Image 6Obr. 6 • Regulátor diferenčního tlaku Hydromat DTR

Závěr

Dynamické hydraulické vyvážení je ideálním řešením pro nastavení průtoku v okruzích otopných a chladicích soustav. Kombinace smyčkového regulačního ventilu a regulátoru diferenčního tlaku umožnuje hydraulické seřízení na všechny provozní podmínky (pro snížený i plný provoz). Přitom lze regulovat jak průtok, tak i diferenční tlak. Toto je zejména důležité při provozu s nižším zatížením. Současně je velmi významná skutečnost, že optimální hydraulické vyvážení zabraňuje vzniku hluku na regulačních ventilech, například na termostatických ventilech.

Firemní článek
Související produkty
OVENTROP – Připojovací armatura „Multiblock T"
detail
OVENTROP – Smyčkové regulační ventily „Aquastrom C“
detail
OVENTROP – Termostatická hlavice „Uni L"
detail
OVENTROP – Smyčkový regulační ventil „Hydrocontrol VTR"
detail
OVENTROP – Třícestný rozdělovací a směšovací ventil „Tri-CTR“
detail
Související časopisy