+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

„Aquanova-System“ – Rozvody a hygiena pitné vody

12.07.2019 Firma: OVENTROP GmbH & Co. KG

Pitná voda je naším nejcennějším přírodním zdrojem a podléhá zvláště přísným pravidlům a kontrolám.

Každý spotřebitel se může spolehnout, že v jeho přívodu vody je k dispozici zaručeně nejkvalitnější pitná voda.

Zde začíná odpovědnost provozovatele, pokud jde o hygienu systému pitné vody v budově. Neboť zde číhá nebezpečí v podobě bakterií, které mají v teplé stojaté vodě, ve starých zásobnících nebo ve špatně provedených rozvodech optimální podmínky pro výskyt. Rychle se rozmnožují a ohrožují zdraví lidí.

Armatury pro oblast pitné vody podléhají přísným podmínkám, které jsou stanoveny normou DIN 1988. Materiál nesmí negativně ovlivňovat kvalitu vody. Podle předpisů pro pitnou vodu (TrinkwV) je hlavní doporučenou slitinou bronz. Systém pro pitnou vodu Oventrop je vyráběn z materiálů, které splňují tyto požadavky.

Bronz je materiál, který v sobě spojuje mnoho náročných vlastností. Má tyto výhody:

 • hygienická nezávadnost
 • odolnost proti korozi
 • odolnost proti stárnutí
 • teplotní stálost
 • 100% recyklovatelnost

Možnosti ohrožení v systémech pitné vody

Buněčné masy, bakterie a houby vytvářejí společně s usazeninami železa a vápníku film v potrubním vedení, v zařízeních a zásobnících.
V těchto biofilmech jsou ukryty původci chorob včetně nebezpečných bakterií Legionelly, které se množí. Stagnace nebo nedostatečný průtok vody podporuje vytváření biofilmu.

Mikroorganismům se daří velice dobře při teplotách cca. 30–45 °C (některým z nich i při nižších teplotách). Nadměrné tepelné ztráty v systému v důsledku nízkého průtoku nebo špatné izolaci potrubí, v prostorách se stojatou vodou (neprůtočných) potrubních úseků, teplotní rozvrstvení v zásobníkách, vyhřívání potrubí teplé vody v sousedních rozvodech studené pitné vody – to vše může být podporujícím účinkem na zárodky mikroorganismů.

Plánování

Při projektování a výstavbě rozvodů pitné vody je nutné zabezpečit aby:

 • ve všech úsecích soustavy byla zajištěna dostatečná průtočnost
 • objem skladované vody byl co nejmenší a výměna vody probíhala co nejčastěji
 • teplota vody v místnostech odběru nebyla nižší než 57 °C, na konci cirkulačního rozvodu nebyla nižší než 55 °C a v sousedících rozvodech studené pitné vody nepřekračovala 25 °C (dbát na dostatečnou izolaci potrubí!)

Image 1Obr. 1 • Bakterie Legionella

Image 2Obr. 2 •

Termostatický ventil „Aquastrom T plus“ s přednastavením pro cirkulační rozvody

Armatura „Aquastrom T plus“ je z výroby přednastavena na 57 ºC. Proto může být ve všech případech nainstalována aniž by se muselo dělat další seřízení. Další cirkulační teploty mohou být dle volby nastaveny v rozsahu 40 až 65 ºC.

Termická dezinfekce (odstranění Legionelly)

Doporučený rozsah regulace 55 °C až 60 °C (max. rozsah regulace 40 °C až 65 °C; přesnost regulace ± 1 °C). Ventil automaticky podporuje termickou dezinfekci. Průtok stoupá cca 6 K nad nastavenou teplotu a sníží se – nezávisle na nastavené teplotě – od cca 73 °C na zbytkový průtok. Tím ventil optimálně podporuje teplotní dezinfekci v cirkulačním vedení. Maximální průtok lze předvolit a uzavřít nezávisle na nastavené regulační teplotě. Ventil je vybaven vypouštěcím ventilem s hadicovou přípojkou, pomocí kterého lze cirkulační smyčku vyprázdnit pro účely údržby. Teplotu lze regulovat pomocí teploměru nebo teplotního čidla. Je možné zaplombovat víčko a tím zajistit nastavení teploty proti přenastavení. Přitom je nastavená teplota snadno čitelná.

Omezení průtoku/regulace smyček

Armatura „Aquastrom T plus“ pracuje samostatně. Maximální průtok lze v poslední smyčce omezit smyčkovým regulačním ventilem. Přitom zůstává zarážka přednastavení dosažitelná, i když je smyčkový ventil za účelem údržby uzavřen. Pomocí zabudovaného hadicového vypouštění je bez problémů možno i po sejmutí teploměru vypustit uzavřenou smyčku.

Provedení:

Termostatický ventil „Aquastrom T plus“ z bronzu pro cirkulační rozvody je k dispozici v dimenzi DN15 / DN20 / DN25 s oboustranným vnitřním nebo vnějším závitem, stejně jako s oboustranně lisovacími spoji (Ø 15, 18, 22 a 28 mm).

Armatura odpovídá nařízení DVGW W 554.

 • třída protipožární ochrany B1
 • tepelná vodivost = 0,04 W/m.K
 • tepelné zatížení do 90 °C

Výhody:

 • automatická teplotní regulace průtoku
 • podporuje teplotní dezinfekci
 • průtok stoupá cca 6 K nad nastavenou teplotu; tím se ve smyčce rychle dosáhne dezinfekční teploty
 • při překročení 73 °C je průtok opět uzavřen, aby byla provedena dezinfekce v dalších smyčkách soustavy
 • provedení z bronzu odolné proti korozi
 • nastavení teploty je čitelné i při nasazeném zaplombovaném víčku
 • na tělese jsou otvory pro zaplombování
 • možnost sledování teploty teploměrem nebo teplotním čidlem (příslušenství) pro zapojení do řídícího systému budovy
 • maximální průtok lze předvolit nezávisle na nastavené regulační teplotě, při údržbě lze odpojit
 • s integrovaným vypouštěcím ventilem pro připojení hadice
 • bez neproplachovaného prostoru

Image 3Obr. 3 • Termostatický ventil „Aquastrom T plus“ s přednastavením pro cirkulační rozvody

Smyčkový regulační ventil „Aquastrom C“

Regulační ventily „Aquastrom C“ firmy Oventrop z bronzu se instalují do cirkulačních vedení soustav s pitnou vodou a umožňují vzájemné hydraulické vyvážení smyček. Alternativně je lze použít v soustavách teplovodního centrálního vytápění a v klimatizačních soustavách od –20 do +150 °C. Rozsah tlaku PN 16 (PN 25 při vnitřních závitech). Vyvážení se provádí pomocí reprodukovatelného přednastavení. Potřebné hodnoty přednastavení naleznete v průtokových grafech. Plynule lze nastavit všechny mezihodnoty. Zvolené přednastavení lze odečíst na dvou stupnicích (základní a jemná stupnice). Smyčkové regulační ventily Oventrop jsou opatřeny 2 připojovacími otvory, které jsou zavřeny zaslepovací zátkou a hadicovým vypouštěním se zasunutým teploměrem. Hadicové vypouštění umožňuje vypouštění soustavy pro údržbu nebo opravu. Volitelně lze přišroubovat také vypouštěcí kohouty nebo měřící ventily pro měření diferenčních tlaků.

Výhody:

 • umístění funkčních prvků na jedné straně usnadňuje obsluhu
 • jen jedna armatura pro 5 funkcí: 
  –  přednastavení
  –  uzavření
  –  zobrazení teploty 
  –  vypouštění
  –  měření
 • plynulé přednastavení, tlakovou ztrátu a průtok lze měřit měřícími ventily (příslušenství)
 • zátky, vypouštěcí kohout a měřící ventily jsou vůči tělesu ventilu utěsněny O-kroužkem (není nutné žádné další těsnění)
 • s izolací
 • certifikováno podle DVGW, SVGW, KIWA a ACS

Image 4Obr. 4 • Smyčkový regulační ventil „Aquastrom C“

Stanice pro ohřev pitné vody – „Regumaq X-30 / XZ-30

Stanice „Regumaq X-30“

Stanice je elektronicky regulovaná sestava armatur s výměníkem tepla pro hygienicky nezávadný ohřev pitné vody průtokovým způsobem. Pitná voda se ohřeje v okamžiku, kdy je požadována – „Just in time“.
Odpadá tím vytváření zásobních rezerv.

Tato skupina armatur umožňuje optimální realizaci konceptu regenerování soustavy. Stanice se hodí zvláště pro rodinné nebo dvougenerační domy. Připojuje se na zásobník, který je ohříván solární energií, pevnými palivy, olejem nebo plynem. V závislosti na teplotě a průtoku na straně pitné vody (v sekundárním okruhu) jsou regulovány otáčky oběhového čerpadla na straně zásobníku (v primárním okruhu).

Vlivem turbulentního proudění je docilován dobrý samočistící efekt, který zabraňuje znečištění.

Armatury systému výměníku tepla mají připojení s plochým těsněním, jsou pevně spojeny na nosné desce a přezkoušeny na těsnost.

Regulátor má datovou sběrnici (S-Bus) pro připojení k ústředně „Datalog CS-BS“.

Stanice „Regumaq XZ-30“

Stanice XZ-30 pro ohřev pitné vody je navíc doplněna cirkulačním čerpadlem v okruhu pitné vody a je tedy vhodná pro provoz cirkulačních systémů.

Regulátor je propojen s interními elektrickými komponenty avovládá datovou sběrnici (S-Bus) pro připojení „Datalog CS-BS“.

Ovládá následují funkce:

 • doba provozu – cirkulační čerpadlo je trvale zapnuto
 • tepelný provoz -–cirkulační čerpadlo běží na nastavenou cirkulační vstupní teplotu
 • požadavky na provoz - krátký odběr aktivuje cirkulační čerpadlo
 • 2 kontrolní režimy mohou být kombinovány v časovém okně. Toto přepínání lze provádět v 15 minutových intervalech. Za časovým oknem lze cirkulaci vypnout.

Image 5Obr. 5 • Znázornění systému „Regumaq XZ-30“

Image 6Obr. 6 • Stanice Regumaq XZ-30 (Velvo); stanice Regumaq X-30 (vpravo)

Firemní článek
Související produkty
OVENTROP – Připojovací armatura „Multiblock T"
detail
OVENTROP – Smyčkové regulační ventily „Aquastrom C“
detail
OVENTROP – Termostatická hlavice „Uni L"
detail
OVENTROP – Smyčkový regulační ventil „Hydrocontrol VTR"
detail
OVENTROP – Třícestný rozdělovací a směšovací ventil „Tri-CTR“
detail