+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2014/2

21.04.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2014

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 8/2014 až včetně 13 /2014 Sb.

V daném rozsahu částek Sbírky zákonů nevyšly žádné novinky s přímým vztahem k oboru.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 2/2014

Vydané ČSN

 • 5. ČSN EN 15316-4-6 (06 0401), kat. č. 94667 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4–6: Výroba tepla, fotovoltaické soustavy; Vydání: Únor 2014
 • 55. ČSN 73 4232, kat. č. 94669 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky; Vydání: Únor 2014
 • 57. ČSN 75 5455, kat. č. 94734 Výpočet vnitřních vodovodů; Vydání: Únor 2014

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310), kat. č. 94154 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily; EN ISO 4126-1:2013; ISO 4126-1:2013; Platí od: 2014-03-01
 • 3. ČSN EN ISO 4126-4 (13 4310), kat. č. 94137 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením; EN ISO 4126-4:2013; ISO 4126-4:2013; Platí od: 2014-03-01
 • 4. ČSN EN ISO 4126-5 (13 4310), kat. č. 94152 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 5: Řízené bezpečnostní sy­stémy uvolňující tlak (CSPRS); EN ISO 4126-5:2013; ISO 4126-5:2013; Platí od: 2014-03-01
 • 5. ČSN EN ISO 4126-7 (13 4310), kat. č. 94153 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Obecné údaje; EN ISO 4126-7:2013; ISO 4126-7:2013; Platí od: 2014-03-01
 • 6. ČSN EN 14511-1 (14 3010), kat. č. 94306 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice; EN 14511-1:2013; Platí od: 2014-03-01
 • 9. ČSN EN 16314 (25 7703), kat. č. 94292 Plynoměry – Dodatečné funkce; EN 16314:2013; Platí od: 2014-03-01
 • 12. ČSN EN 834 (25 8521), kat. č. 94291 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií; EN 834:2013; Platí od: 2014-03-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 3/2014

Vydané ČSN

 • 19. ČSN EN 12900 (14 0614), kat. č. 94794 Chladivové kompresory – Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem; Vydání: Březen 2014
 • 75. ČSN EN 15221-2 (76 2101), kat. č. 94112 Facility management – Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu; Vydání: Březen 2014

Opravy ČSN

 • 139. ČSN EN ISO 6976 (38 5572), kat. č. 94856 Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla; Vydání: Únor 2006
  Oprava 1; Vydání: Březen 2014 (Oprava je vydána tiskem)