+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Číslo: 4/2013

Úvodník

Vážení čtenáři,

podle šířených informací zůstávají stále rozevřené nůžky mezi znalostmi autorizovaných techniků – projektantů a zástupců investorů, kteří by mezi sebou měli vést zasvěcenou diskuzi o zvoleném technickém řešení, o jeho přednostech nebo nedostatcích.

Možná je to jen „šuškanda“, ale spíše ne. Při konkrétním dotazu, kdo je autorem informace často slýchám: „Řekl mi to člověk, kterému věřím, ale nechce být jmenován, protože mu jde o zaměstnání, o živobytí.“ Pokud je podobných zpráv více, používá se přísloví „Na každém šprochu, pravdy trochu.“ V dnešní době bezbřehého a nekontrolovatelného šíření jakýchkoliv informací, od skutečně objektivních až po zcela a často i záměrně klamných, někdy v tisku, ale mnohem jednodušeji v prostředí internetu, sociálních sítích atp., toto přísloví ztratilo svou předchozí spolehlivost. Neboť čím šílenější zpráva, tím se zpravidla šíří rychleji. Je to stejné jako s lavinou. Na začátku stačí málo, ale když je vytvořeno vhodné prostředí, například lidi chtějí slyšet o špinavosti, pak moc rádi na takovou zprávu upozorní, nebo ji přímo přepošlou všem známým i neznámým.

Nechť je tomu tak, nebo onak, na věci často chybějícího patřičně vzdělaného zástupce investora pro jednání s projektantem, aby jejich diskuze byla smysluplná, podložená znalostí fyzikálních zákonů a podmínek správné funkce zařízení, to nic nemění. Je dobře, že autorizovaní technici jsou nuceni průběžně absolvovat nejrůznější školení, sbírat body, aby si udrželi svou technickou odbornost, aby znali aktuální legislativu. Nelze se však ubránit přání, aby prakticky stejné požadavky plnil i zástupce investora. Lze pouze diskutovat o tom, pro které druhy investorů, a u jak velkých a rozsáhlých investičních, modernizačních akcí, by toto měl být zásadní požadavek.

Již slyším oponující hlasy, že od toho jsou tu inženýrské organizace, že si každý investor najme odborně fundovaného zástupce. Tyto hlasy mají pravdu, ale ­bohužel nikoliv vždy. Pokud je jediným kritériem úspěšnosti cena, pak jde všechno ostatní stranou. Jak by investor – zadavatel, následně po uskutečnění akce, zdůvodnil zvýšení nákladů přizváním specialisty, když akce proběhla bez specialisty nebo spíše jen za jeho povrchního dohledu (za málo peněz, málo muziky) a přesto vše nějak funguje? Že to mohlo fungovat lépe, to se stejně nikdo nedozví.

Jen moje úvaha rozhodování osob na nejvyšších místech těžko ovlivní. Ale pokud bude někoho z Vás v pozitivním směru inspirovat, nebyla zbytečná.

Možná jste čekali úvodník zaměřený na povodně. Ale to bych jen zopakoval úvodník ze sešitu 2002/6. Raději upozorňuji na článek o zaplavených tepelných izolacích, který najdete v tomto sešitu. Stanovit velikost ztráty tepla, které unikne znehodnocenou izolací, je prakticky nemožné, ale ke škodám způsobeným povodněmi patří. Předmětem pojistného plnění však určitě nebude, takže ji zaplatí odběratelé. Nejen ti, kteří jsou napojeni na zatopený teplovod, ale i ti se zatopenou domovní kotelnou.

Josef Hodboď

Obsah