+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nejčastější chyby při navrhování a montáži vzduchospalinových cest ke klasickým turbokotlům

28.06.2013 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 4/2013

Před několika lety jsme informovali o případech, kdy vzduchospalinové cesty od turbokotlů byly vedeny souběžně v těsné blízkosti, doslova ve svazku, a jejich vyústění nad střechou bylo ve stejné výši. Některé kotle pak často „odpadaly“ do poruchy, protože si místo spalovacího vzduchu nasávaly spaliny od druhých kotlů.

Tento negativní jev takřka vymizel díky tomu, že se v daleko větší míře v současné době používá řešení se společnými komíny typu LAS, do kterých jsou odvody spalin od kotlů, i přívod spalovacího vzduchu v jednotlivých podlažích, zaúsťovány. Pak mají všechny kotle společné nasávání spalovacího vzduchu i odvod spalin. Vyústění spalin se zpravidla provádí o dva průměry komínového průduchu výše než nasávání vzduchu, což je dostatečný odstup.

V případě individuálních vzduchospalinových cest dva další problémy, dokumentované doprovodnými fotografiemi, přetrvávají (omluvte prosím kvalitu snímků).

Image 1Obr. 1 • Námraza na protidešťové stříšce ucpala přívod spalovacího vzduchu

První problém souvisí s nevhodně navrženou protidešťovou stříškou. Tato stříška v úsťové hlavici může způsobit v zimním období, tedy právě v nejnevhodnější čas, odstavení kotle. Protidešťová stříška má zabránit stékání dešťové vody do kotle. Za chladného počasí ale na ní kondenzuje vodní pára ze spalin a ta stéká zpět. Hlavní problém ale nastane při venkovních teplotách pod nulou. Kondenzující vodní pára ze spalin na stříšce namrzá a vytváří rampouchy, které následně ucpávají nasávání spalovacího vzduchu a kotel je odstaven do poruchy. Jsou známy i případy, kdy provozovatel zařízení musel za zimní období několikrát na střechu, aby otloukl námrazu a kotel mohl spustit opět do provozu.

Přesto, že se jedná o poměrně častý jev, je překvapivé, že ne všichni výrobci jsou připraveni rychle reagovat.

Poznámka:
U odvodů spalin od kondenzačních kotlů se tento problém zpravidla nevyskytuje, jejich ústí zůstavá totiž volné, protože jim případně zatékající dešťová voda nevadí.

Druhou závažnou chybou u turbokotlů při instalaci vzduchospalinových cest je nenamontování odvodňovacího dílu, který by zamezoval návrat vytvořeného kondenzátu ze spalin zpět do kotle. To se sice neprojeví hned a nepřerušuje provoz kotle, ale projeví se to až po letech podstatním snížením životnosti kotle. Běžné turbokotle, na rozdíl od kondenzačních kotlů, nemají totiž výměníky odolné proti účinkům kyselého kondenzátu.

Image 2Obr. 2 • Nenainstalovaný odvodňovací díl na vzduchospalinové cestě LAS zkracuje životnost kotle

Oba tyto problémy je možno řešit jednoduše a společně. Ústí spalinové cesty nechat volné a před kotel osadit odvodňovací díl, který by kondenzát, a případně i dešťovou vodu, odvedl mimo kotel do odpadu.

Foto: Ing. Dana Nečásková a Ing. Vladimír Jirout