+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Webové servery aneb návrat ke kořenům regulace

01.06.2016 Autor: Ing. Rudolf Kotík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 3/2016

Webové servery řady OZW jsou dlouhá léta velmi spolehlivým a stabilním produktem pro regulátory řady Albatros a Synco vyráběné společností Siemens. Pojďme se však vrátit trochu do historie, abychom zjistili, jaké byly možnosti v minulosti a jaké nám nabízí produkt webový server OZW672 v současnosti.

V devadesátých letech minulého století přišla firma Landis & Staefa na trh s absolutní novinkou v regulaci kotelen, jednalo se tehdy o legendární regulátory řady Albatros známé také pod názvem RVA. Tato řada regulátorů zahrnovala i dvě speciální verze, a to na bivalentní a trivalentní zdroje tepla. Tyto regulátory byly určeny pro soustavy s několika typy zdrojů tepla, jako je tepelné čerpadlo, solární kolektory, kotle na tuhá paliva apod. Byly to velice kvalitně zpracované regulátory, které by i v dnešní době měly co nabídnout.

Image 0Obr. • Regulátor pro výměníkové stanice RVD 130

Ve stejné době vznikla v totožném designu i řada regulátorů pro výměníkové stanice pod označením RVD. Což bylo a stále je unikátní řešení, které pokrývalo většinu aplikací výměníkových stanic i se všemi důležitými funkcemi, které byly v dané době vyžadovány. Jako příklad bych uvedl hlídání teploty vratné vody a nutnost omezovat teplotu náběhu, aby bylo dosaženo teplárnou požadovaných parametrů.

Paralelně s těmito regulátory přišly na trh řídicí automatiky kotlů řady LMU, které byly pro svou technickou vyspělost hojně využívány v kondenzačních kotlích mnoha výrobců a značek. Postupem času jsou tyto kotlové automatiky nahrazovány novou řadou označenou jako LMS.

Novým milníkem regulace se stal rok 2005, kdy byl na trh uveden zcela nový regulátor řady Albatros2 lépe známý jako RVS. Jeho funkce byly opravdu umocněny na druhou. Rozsah tohoto regulátoru je od jednoduchého ekvitermního okruhu až po řízení kaskády několika zdrojů, řízení různých typů zdrojů jako je tepelné čerpadlo, mikrokogenerační jednotka, solární kolektory, stupňové i modulované kotle a kotle na tuhá paliva. Na straně spotřebičů musíme zmínit propracovanou přípravu teplé vody, management a strategie akumulačního zásobníku a různé typy okruhů spotřeby, ať už se jedná o ekvitermní či fixní teplotu, nebo dle teplotního požadavku 0 až 10 V.

Všechny zmíněné regulátory spojují tři věci. Jedná se o produkty dnes již jedné kompaktní divize společnosti Siemens, ale co je mnohem důležitější, využívají stejný komunikační protokol LPB (local proces bus), což umožňuje, aby si regulátory do jisté míry vzájemně předávaly informace bez ohledu na jejich typ či rok výroby. Zásadní informací je, že připojením webového serveru OZW672 je možné v podstatě jakýkoliv z výše jmenovaných regulátorů velmi snadno dálkově ovládat, vizualizovat a monitorovat.

Nesmíme zapomenout zmínit, že webový server OZW672 je zpětně kompatibilní i s dnes již dávno nevyráběnými a neprodávanými regulátory. Ať už se jedná o oblíbené kotlové a zónové regulátory řady RVA, regulátory pro výměníkové stanice řady RVD nebo regulátory řady RVP. Ze současné produkce jsou podporovány regulátory řad RVS, RVD, kotlové automatiky řady LMU a LMS. Lze tedy říci, že již dlouhá léta fungující kotelny můžeme instalací webového serveru vytvořit smart kotelnu, která odpovídá součastným trendům a potřebám na vzdálený dohled a servisování.

Image 1Obr. • Webový server OZW672

Firemní článek