+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

QUANTUM, a.s. – 25 let na trhu, garance stability

30.05.2018 Firma: QUANTUM, a.s. Časopis: 3/2018

Společnost QUANTUM, a.s. je ryze česká společnost s dlouhodobou tradicí a stabilitou na trhu. Díky tradici a kvalitě produktů má vybudovanou širokou sít servisních partnerů napříč celým trhem. Je lídrem v průmyslových zásobníkových ohřívačích vody i díky novinkám, které přináší na trh. Její produktové zaměření můžeme definovat sloganem: „teplo pod jednou střechou“.

Image 3

QUANTUM, a.s. je jedním z největších dovozců plynových zásobníkových ohřívačů vody v České republice. V rámci činnosti se specializuje na prodej plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM, distribuci a obchod s plynem a realizací staveb v oboru plyn, vytápění, voda a kanalizace. Dále nabízí solární panely pro výrobu tepla a k ohřevu vody, kondenzační kotle, expanzní nádoby a další doplňkový sortiment.

Na své produkty poskytuje autorizovaný servis a poradenství, organizuje odborná školení pro montážní firmy, servisní techniky avprojektanty.

Na otázky odpovídala místopředsedkyně představenstva a výkonná ředitelka společnosti QUANTUM, a.s Ing. Milada MATIOVSKÁ, MBA, MSc.

Image 1

Letos slavíte 25 let výročí od založení. Jste jedna z mála českých firem, která se může honosit takovou historií. Co pro Vás znamená dosažení tohoto jubilea?

Firma QUANTUM slaví 25. výročí od založení hlavně díky poctivé práci všech zaměstnanců firmy. Jsme pyšní, máme z úspěchu radost, ale zároveň s pokorou dodáváme, že nespíme na vavřínech a tvrdě pracujeme, abychom i nadále byli dobrými partnery pro naše zákazníky a obstáli v tvrdé konkurenci.

Vaše podnikání začalo v roce 1993. Jaké byly začátky?

Těžké, jak se to vždycky o každém začátku říká. Ale měli jsme štěstí, ve správný čas, s dobrými produkty na správném místě. K tomuto „koktejlu úspěchu“ patří, jak už jsem říkala, poctivá obětavá práce všech zaměstnanců, snaha co nejlépe obsloužit a uspokojit ­zákazníky v oboru plyn, vytápění, voda, kanalizace.

Jaké bylo Vaše první podnikatelské zaměření?

V podstatě jsme první firma v ČR a na Slovensku, která představila plynový zásobníkový ohřívač vody. Začali jsme je v roce 1993 dovážet z USA, protože domácí výrobci neexistovali.

Ale nezůstalo jenom u jednoho podnikatelského zaměření. V jakých oborech došlo k rozšíření podnikatelských aktivit?

Portfolio nabízených produktů a služeb se postupně rozrůstalo. Firma neustále udržitelně rostla, až jsme se dopracovali k dnešnímu stavu. V současné době máme 60 zaměstnanců, v oboru plynárenství patříme k celorepublikové špičce, jsme jedním ze 4 distributorů plynu v ČR. Tedy taková malá plynárna s distribucí a obchodem s plynem a elektřinou. Jsme jeden z nejvýznamnější dovozců domácích a průmyslových kondenzačních ohřívačů vody a patříme k lídrům v přípravě teplé vody pro průmyslové aplikace v kondenzační technice. V neposlední řadě působíme ve stavebnictví v oboru plyn, vytápění, voda a kanalizace.

Nově nabízíme i realitní služby. Naši klienti jsou rádi, když jim od vytápění, ohřevu vody přes dodávku energií umíme zajistit i realitní služby spojené s jejich nemovitostí.

Jedním z milníků v globální ekonomice byla americká hypoteční krize. Několik firem zkrachovalo. Jaký byl váš recept, že Vaše společnost zdárně proplula touto krizí?

Žádný zvláštní recept nemám. Vlastně jsme v době krize moc nepřemýšleli, jak to udělat, abychom „propluli“. Spíš jsme flexibilně reagovali na to, co se momentálně v ekonomice děje a chtěli jsme co nejlépe obsloužit, uspokojit přání a požadavky zákazníků, jejichž potřeby se logicky měnily. Nakonec to dopadlo tak, že jsme si z toho pomyslného koláče ukousli víc, než před krizí. V té době se řada firem potýkala se svými vnitřními organizačními a ekonomickými problémy a my jsme si vesele pracovali.

Kdybychom se vrátili zpět v čase, změnila byste něco?

V minulosti se nic měnit nedá, proto nad tím nepřemýšlím. Všechno, co se stalo, se asi mělo stát. Ale ­nelíbí se mi, co se děje v ČR a EU teď a bude ještě hlouběji pokračovat v budoucnu. Národ, který se nepoučil ze své historie, si ji asi bude muset zopakovat. Nechci, aby to znělo nějak filozoficky, ale vnímám výraznou postupnou ztrátu svobody podnikání, nefungující vymahatelnost práva, rostoucí neomezenou moc v rukou přebujelé státní byrokracie a těžkou ­politickou krizi. Stydím se za vrcholné představitele našeho státu.

V současní době má společnost oddělení Plynárna, Stavby, oddělení topenářské techniky a nové oddělení QUANTUM nemovitosti. Co bylo pro Vás tím impulzem vstoupit do realitního prostředí?

Oddělení realitní kanceláře vzniklo z potřeby klientů, z našich úspěšně realizovaných developerských projektů s dodávkami plynových zásobníkových ohřívačů vody, kondenzačních kotlů včetně dodávek plynu. A v neposlední řadě s plynofikacemi obcí a měst.

Nicméně hlavním impulzem byl takový malý lidský příběh. Jedné hodné staré paní jsme vyřizovali běžné administrativní úkony spojené s odběrem plynu na naší plynárenské síti a ona řekla, že máme na zákaznickém oddělení moc hodná děvčata, že se s takovým přístupem nikde u konkurence nesetkala. A jestli bychom jí ten dům, ve kterém nebydlela, a nebyl užívaný, nemohli náhodou i prodat. A tak to začalo. No, to jsem hodně zlehčila, takto se podnikatelský projekt nedělá, ale cílem rozšíření našich služeb o realitní činnosti je poskytnout zákazníkům co nejvíce služeb spojených s jejich nemovitostí.

Kdo jsou Vaši typičtí zákazníci?

Naši zákazníci jsou všechny domácnosti, které jsou připojeny na plyn a potřebují vytápět a ohřívat vodu. Mezi naše další typické zákazníky patří administrativní a průmyslové objekty, pro které máme připravené ekonomické a efektivní řešení v dodávkách našich ­zásobníkových kondenzačních ohřívačů vody. Pro všechny zákazníky přinášíme vždy to nejlepší řešení dostupné na našem trhu.

Za 25 let jste museli dosáhnout mnoho úspěchů. Co považujete za největší úspěch?

Největší úspěch bylo sestavit tak vynikající team pracovníků QUANTUM, jaký bezesporu jsme. A věřím, že všichni do své práce dávají kus sebe a svého srdce a pracují v QUANTUMu rádi.

Pohybujeme se v globálním konkurenčním prostředí. Jaká je tedy Vaše konkurenční výhoda?

Naší konkurenční výhodou je team QUANTUM, který je definován profesionalitou, stabilitou, garancí kvality se znalostí trhu, velkou flexibilitou a hlavně rychlostí reagovat v místě, čase a prostředí na potřeby a přání našich zákazníků.

Dnes se nacházíme v době konjuktury. Nezaměstnanost je na nejnižší úrovni. Firmy mají zakázky na dlouho dopředu. Nicméně jim dnes chybí zaměstnanci. Avšak Vaše společnost se může chlubit spousty zaměstnanců, kteří jsou u Vás více jak 10 let. Jak Vám se daří nejen udržet stávající zaměstnance, ale i získávat nové?

Tak samozřejmě jistá nízká míra fluktuace v naší firmě existuje, jako všude jinde. To je život, lidé přicházejí, prožijí kus svého pracovního života a odcházejí. Ale zmínili jste dobře polovinu našich zaměstnanců, kteří zůstávají i více než 10 let. Asi prostě potkávám ve svém pracovním životě lidi, se kterými máme mnoho společného. Například hodnoty, vize, způsob práce, morálně-volní vlastnosti. Každý si, ať už vědomě nebo nevědomě, přitahuje k sobě lidi, kteří k němu tak nějak patří a má je potkat. V tomto my ženy máme asi větší intuici než muži.

Jaká je Vaše cesta k úspěchu?

Cesta k úspěchu je dlážděná mnoha neúspěchy. Jde o to si věřit, věřit tomu, co dělám, vidět v tom smysl a snažit se být v práci profesionál. Nenechat se odradit, být vytrvalý, jít si za svým cílem, i když je třeba poměr 8 neúspěchů na 2 úspěchy.

Image 2

Děkujeme za váš čas a přejeme Vám mnoho úspěchů do dalších 25 let.

Otázky kladl: Kamil Komenda

Firemní článek