+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína pro průmyslové aplikace

Firma: QUANTUM, a.s.

Splňují přísné emisní limity dané nařízením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2099/125/ES, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 814/2013 platné od 26.9.2018 pro plynové zásobníkové ohřívače vody s limitem NOx do 56 mg/kWh spalného tepla.

Image 1

 • Maximální vstupní tlak vody: 5 bar
 • Připojovací tlak plynu: 1,8–2,5 kPa pro zemní plyn 3,0 kPa pro propan
 • Rozsah provozního termostatu (± 3 °C): 40–80 °C
 • Záruka na nádrž: 5 let

Umístění:

Při umístění ohřívače je nutno splnit podmínky platných norem pro odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách s ohledem na druh plynu a umístění spotřebiče (TPG 70401 a TD 80002). Podmínky se týkají zejména požadovaného minimálního objemu místnosti a dostatečného přívodu spalovacího vzduchu k ohřívači.

Rozvod:

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody. Odvod spalin do vnějšího ovzduší musí být proveden spalinovou cestou v souladu s platnou normou (ČSN 734201). Ohřívač pracuje bez vnějšího zdroje elektrické energie. Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn, verzi na propan specifikujte v objednávce.

Vhodné instalace:

 • Bytové jednotky
 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Penziony, hotelové a restaurační zařízení
 • Sportoviště
 • Administrativní budovy
 • Malé průmyslové aplikace
 • Autoservisy a pod.

Benefity:

 • Bez nutnosti připojení na elektrickou síť
 • Jednoduchá montáž a snadný servis
 • Snadné ovládání
 • Stálý přísun teplé vody

Image 2

Image 3

Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.

Teplotní rozsah regulačního termostatu je ± 3 °C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.

Upozornění:
Ohřívače nesmí být umístěny v prašném a vlhkém prostředí!