+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní trendy v přípravě teplé vody pro TV a VYT v průmyslových aplikacích

04.01.2021 Autor: Mgr. Kamil Komenda, MBA, LL.M. Firma: QUANTUM, a.s. Časopis: 8/2020

Současný vývoj v neustálém tlaku na plnění ekologických podmínek a šetření nákladů ve stavebnictví se dotkl i problematiky přípravy teplé vody pro TV a současně pro přípravu teplé vody pro VYT (otopnou soustavu).

Dřívější řešení z pohledu přípravy teplé vody pro TV a VYT se instalovala skladbou kondenzačních kotlů do kaskády s připojením nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody s objemem od 1000 litrů. Ano, toto řešení bylo poplatné době instalace. Nicméně dnešní trh nabízí jiné, zcela revoluční řešení.

Díky novým stavebním materiálům, stavební chemii a zateplování domů se poměr potřebného výkonu pro přípravu teplé vody pro TV a pro VYT zcela změnil. Na obr. 1 je vidět trend ve snižování potřebného výkonu pro přípravu teplé vody pro VYT. Zatímco potřebný výkon pro přípravu teplé vody pro TV zůstává stejný.

Image 1Obr. 1 • Zdroj: Ing. Roman Vavřička, Ph.D.: Využití přímo ohřívaného zásobníku teplé vody, 2020

Příklad:

Bytový dům 60 bytů, celkem 100 osob

Celková potřeba tepla:

 • Rok 2005 – cca 370 000 kWh (před rekonstrukcí)
 • Rok 2010 – cca 230 000 kWh (dokončeno zateplení)
 • Rok 2014 – cca 180 000 kWh (vyvážení OS + výměna zdrojů tepla)

Aktuální trendy, které splňují podmínky ve snižování investičních nákladů pro instalaci a splňují podmínky ve snižování provozních nákladů plynového spotřebiče pro přípravu teplé vody TV a VYT, je instalace pouze jednoho plynového zásobníkového ohřívače vody s přímým ohřevem.

Aktuální trend pro nové nebo rekonstruované průmyslové aplikace je v použití pouze jednoho plynového zásobníkového ohřevu vody s přímým ohřevem a propojením sekundární soustavy (Theta modul) pro VYT, který využívá teplou vodu ze zásobníku pro přípravu teplé vody v sekundární otopné soustavě.

Image 2Obr. 2 • Stacionární kondenzační zásobníkový ohřívač vody Q7C s propojením Theta modulem

Image 3Obr. 3 • Stacionární kondenzační zásobníkový ohřívač vody Q7SU s integrovaným solárním tepelným výměníkem a s propojením Theta modulu

Výhody tohoto řešení jsou:

 • jeden plynový zásobníkový ohřívač vody,
 • jedna instalace odtahu spalin,
 • jeden servis,
 • nižší energetické ztráty přípravy teplé vody,
 • možnost dosažení vyšší teploty vody na výstupu,
 • vyšší tepelný výkon,
 • rychlá regulační odezva,
 • nižší nároky na akumulační objem TV.

Nabízené řešení zcela otvírá jiný pohled jak pro investory, projektanty, tak i pro samotné instalační a servisní organizace. V jednoduchosti je síla a tady se jednoduchost nabízí.

Firemní článek