+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Obnovitelné zdroje energie - oze

11.11.2022 Firma: QUANTUM, a.s.

Využití obnovitelných zdrojů energií se naše společnost věnuje již více než 15 let. První poptávky na solární fototermické panely jsme obdrželi v roce 2005, o rok později jsme na výstavě Aquatherm prezentovali první panely a ve stejné době se rozběhly i první instalace. Stejně tak se problematice využití obnovitelných zdrojů v podmínkách běžných domácností věnujeme na stránkách časopisu ENERGIE.

V roce 2021 jsme připravili článek o zkušenostech dvou investorů srovnatelných rodinných domů s provozováním tepelného čerpadla a kondenzačního kotle s názvem Tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotel? Respondenty byli servisní technik společnosti QUANTUM Heating spol. s.r.o. pan Robert Ješko a výkonná ředitelka společnosti QUANTUM, a.s., paní Milada Matiovská. Protože oba investoři pro ohřev vody současně provozují srovnatelné solární termické panely, požádali jsme je o další rozhovor na toto téma.

Solární termické panely pro ohřev vody v kombinaci s kondenzačním plynovým kotlem.

Image 1

1. Proč jste se rozhodl využít při přípravě teplé vody ve vaší domácnosti také solární termické panely? Měl jste s nimi nějaké předchozí zkušenosti?

Již delší dobu provádím instalace solárních systémů s termickými panely. Na Slovensku jsem uváděl do provozu více než 200 solárních systémů, instalovaných většinou na rodinných domech a z nich přibližně 40 jsem osobně instaloval. Vím, jak jsou jednoduché, účelné a spolehlivé. Zákazníci jsou spokojeni, jejich reference jsou pozitivní. Při stavbě rodinného domu jsem proto měl osobní i zprostředkovanou zkušenost a nemusel nic řešit. Solární systém jsem nainstaloval a věděl, že se mi investice vrátí úsporou nižší spotřeby zemního plynu a prodloužením životnosti kotle.

2. Jakou značku, jaký počet panelů a jak velkou akumulační nádrž jste zvolil? Odkdy solární systém využíváte?

Mám nainstalované tři solární panely QUANTUM FKN 3000 a zásobník QUANTUM ZDV 400, jako akumulační nádrž. V nádrži jsou dva výměníky tepla, jeden napájený ze solárních panelů, druhý z plynového kotle QUANTUM Q7K. Solární systém provozuji od roku 2012.

3. Jste s volbou Vašeho řešení spokojen? Změnil byste dnes něco? Rozhodl byste se jinak?

Zvolil jsem řešení, které jsem dobře znal, jsem s ním spokojen. Ani dnes, po deseti letech provozu, bych nic neměnil. Pro čtyřčlennou rodinu jde o optimální řešení.

4. Na jakou světovou stranu máte panely orientované?

Solární panely jsou orientované přesně na jih, jejich sklon je totožný se sklonem střechy.

5. Jak panely fungují v letním a jak v zimním období? Jak využíváte nadbytek teplé vody získaný v letním období?

V letním období využívám přebytek teplé vody ze solárních panelů pro ohřev vody v menším venkovním bazénu pro děti, ve kterém je 15 m3 vody. Pokud slunce v zimním období svítí, solární panely ohřejí teplou užitkovou vodu na cca 30 °C. V podmínkách jižního Slovenska, kde bydlím, sedm měsíců v roce připravuji teplou užitkovou vodu slunečními paprsky.

6. Jaké byly investiční náklady a jakou celoroční úsporu Vám panely přinášejí? Změnila se za dobu provozu účinnost systému?

Solární systém mě stál 3 600 EUR, což je 90 000 Kč. Průměrná roční úspora za deset let provozu je 500 EUR, tedy přibližně

12 500 Kč. Za celou dobu jsem nezpozoroval snížení účinnosti systému.

Image 0

7. Jaká byla návratnost původní investice? Lišila se skutečná návratnost od plánované?

Investice do solárního systému se mi vrátila po sedmi letech. Předpokládal jsem návratnost delší, devět až deset let.

8. Jak vysoké jsou pravidelné roční servisní náklady na solární systém? Došlo k nějaké poruše? Musel jste nějakou část systému měnit?

Průměrné roční náklady na servis činí asi 70 EUR, tedy 1 700 Kč. Kromě pravidelné výměny náplně solárního systému – teplonosné látky, jednou za pět let, nebylo potřeba nic měnit.

9. Můžete shrnout Vaše zkušenosti? Pozitivní i negativní.

Mám pouze pozitivní zkušenosti, které rád sdílím. Solární systém je jednoduché a spolehlivé zařízení na získání energie ze slunce.

Solární termické panely pro ohřev vody v kombinaci s elektrickým tepelným čerpadlem.

 

Image 2

1. Proč jste se rozhodla využít při přípravě teplé vody ve vaší domácnosti také solární termické panely? Měla jste s nimi nějaké předchozí zkušenosti?

Společnost QUANTUM v rámci programu Zelená úsporám dodávala solární termické systémy pro ohřev vody na klíč, včetně administrace žádosti o dotaci, do více než 150 rodinných domů. Vyhodnocovali jsme energetické zisky a úspory nákladů na ohřev teplé vody v některých instalacích, závěr byl pozitivní, solární systémy uspoří ročně až 40 % nákladů na ohřev teplé vody. Logickým krokem při instalaci našeho domácího systému vytápění tepelným čerpadlem bylo integrovat i systém ohřevu teplé vody pomocí fototermiky a „vypnout“ tepelné čerpadlo v letní sezoně od dubna do října.

2. Jakou značku, jaký počet panelů a jak velkou akumulační nádrž jste zvolila? Odkdy solární systém využíváte?

Máme Instalovány tři vakuové solární panely SOLARFOCUS CPC, akumulační nádrž na teplou vodu má objem 300 l a dva výměníky tepla. Solární systém běží od roku 2010.

3. Jste s volbou Vašeho řešení spokojena? Změnila byste dnes něco? Rozhodla byste se jinak?

Ano, jsem spokojená, význam ohřevu teplé vody sluncem oceňujeme v současnosti, kdy cena elektrické energie raketově roste. V budoucnosti je zřejmě oceníme mnohem více, když se cena elektřiny vyšplhá na desetinásobek hodnoty z předchozích let.

4. Na jakou světovou stranu máte panely orientované?

Panely jsou orientované ideálně přímo na jih. Protože máme nízký sklon střechy, pro optimální oslunění jsme využili podpůrnou konstrukci.

5. Jak panely fungují v letním a jak v zimním období? Jak využíváte nadbytek teplé vody získaný v letním období?

V letním období je nádrž s teplou vodou přes den připravena na 50-60 °C, v zimním období, při částečném slunečném počasí je teplá užitková voda ohřátá na 30-40 °C.

6. Jaké byly investiční náklady a jakou celoroční úsporu Vám panely přinášejí? Změnila se za dobu provozu účinnost systému?

Investice představovala částku 120.000 Kč. Protože většinu všedního dne trávíme mimo domov, v zaměstnání, přes den tedy teplou vodu nevyužíváme. Úspora vzniká až s příchodem domů později odpoledne. Odhaduji, že spoříme 40 % částky, kterou bychom zaplatili za ohřev teplé vody pouze elektřinou.

 

Image 3

7. Jaká byla návratnost původní investice? Lišila se skutečná návratnost od plánované?

Původně jsme počítali s návratností investice 8 let, skutečnost byla kratší, investice se vyplatila již v roce 2016, za šest let. V dnešních cenách by návratnost byla poloviční.

8. Jak vysoké jsou pravidelné roční servisní náklady na solární systém? Došlo k nějaké poruše? Musela jste nějakou část systému měnit?

Náklady na údržbu systému jsou minimální, jednou za rok kontrolujeme tlak v expanzní nádobě a s periodou jednou za pět let měníme solární kapalinu, což je náklad asi 8 500 Kč. Zatím nebylo potřeba nic opravovat nebo měnit.

9. Můžete shrnout Vaše zkušenosti? Pozitivní i negativní.

Pozitivní zkušenosti jsou založené na významné úspoře nákladů na ohřev teplé vody a nižším opotřebení tepelného čerpadla – půl roku je téměř mimo provoz. Negativní zkušenosti nemám, solární panely na střeše nepřekážejí, jsou bezhlučné a nepředstavují žádné potenciální nebezpečí

 

Image 4

Firemní článek