+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

potrubí a armatury

potrubí a armatury
12.04.2018

Zjišťování příčin opakovaných vad armatur na rozvodném potrubí teplé vody

Autor se zabývá problematikou složení vody v teplovodních otopných soustavách již po řadu let. Tentokrát se ve svém příspěvku zaměřil na rozvody přípravy teplé vody. Oba problémy se liší. Voda v otopné soustavě se totiž po prvním naplnění pokud možno nemění a snaha nutné úbytky doplňovat neminimalizuje, zatímco příprava teplé vody je odběrová soustava a to znamená, že se „nežádoucí látky“ do soustavy neustále doplňují. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století se výzkumný ústav úpravny vody (VÚV) při n. p. ČKD Dukla problematikou přípravy TV intenzivně zabýval, vyvinul speciální úpravnu vody právě pro odběrové systémy s ohřevem vody. Bohužel se tato zařízení po roce 2000 téměř přestala instalovat, což kritizovali i další odborníci na poslední konferenci Vytápění v Třeboni.
Jedním z výsledků výzkumných prací VÚV bylo zjištění, že magnetická úprava má omezenou časovou působnost a pokud má být plnohodnotně účinná, musí jí upravovaná voda po určitých časových intervalech opakovaně protékat, to však v otevřených soustavách není možné, proto nastává jev, který je v článku exaktně popisován. Očekávám proto, že v nejbližší době autor uvede pokračování k tomuto problému s návrhy, jak jej odstranit, nebo alespoň zmírnit.