+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Trubky z PP-RCT od FV – Plastu pomáhají snižovat emise CO2

07.12.2018 Autor: Ing. David Behner Firma: FV - PLAST, a.s. Časopis: 7/2018

Až do konce 90. let byla hlavní doménou použití trubek z random kopolymeru polypropylénu (PPR) oblast rozvodů teplé a studené vody v rodinných a bytových domech, případně veřejných a komerčních stavbách. Nové tisíciletí přineslo častější užití PPR trubek větších průměrů v centralizovaných rozvodech teplé i studené vody v kolektorech obytných bloků, v průmyslu, sportovních zařízeních i zemědělství.

Začátkem druhé dekády 21. století se u předních evropských výrobců polypropylenových tlakových systémů, mezi něž FV – Plast bezpochyby patří, objevují trubky z nového typu polypropylenu, označovaného jako PP-RCT, a to zejména ve větších průměrech. Je to poměrně nový typ polypropylenu označovaný jako „PolyPropylen Random Crystalinity Temperature“ s výrazně vyšší odolností vůči tlaku při vyšších teplotách.

V roce 2013 byla v FV – Plastu zahájena výroba trubek z PP-RCT až do průměru 250 mm, a od té doby našly tyto trubky uplatnění v mnoha projektech po celé Evropě a na Středním Východě. Díky svým jedinečným vlastnostem mohou být trubky z PP-RCT použity i v technologiích, které umožňují například zpětné získávání odpadního tepla z tzv. šedé vody z průmyslových prádelen, z lázeňských balneoprovozů, nebo naopak mohou přivádět čerstvou termální pramenitou vodu pro vytápění obytných domů. Následující projekty pomáhají úsporou primárního tepla významně snižovat emise CO2, neboť teplo je v našich končinách získáváno převážně z fosilních paliv. My jsme hrdí, že můžeme doprovodit první odvážlivce na cestě zásadních úspor primárních zdrojů.

Projekt rekuperace tepla z odpadní vody v průmyslové prádelně s denní kapacitou 10 t prádla (obr. 1). Protože odpadní voda z pracích a máchacích lázní obsahuje korozivní a inkrustující znečištění je volba odolného plastového potrubí z PP-RCT spojovaného svařováním, tedy bez dalších těsnicích elementů, téměř ideální. V technologii jsou použity trubky PP-RCT HOT v průměrech od 63 do 160 mm svařované polyfuzně nebo natupo. Použitá technologie snížila několikanásobně spotřebu primárního tepla a také čerstvé vody.

Image 1Obr. 1 •

Projekt využití tepla z odpadní vody z balneoprovozů (obr. 2 a), koupelí a bazénů v lázeňském provozu. Zvolené trubky PP-RCT FASER HOT jsou ideální pro mineralizovanou vodu, ochotně tvořící inkrusty. Způsob spojování svařováním vytváří homogenní potrubní systém, tvořený pouze vysoce odolným polypropylenem. Ekonomizace provozu přináší denně úsporu v řádech gigajoulů.

Image 2Obr. 2 •

Image 3Obr. 3 •

Využití termálního zdroje podzemní vody pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytové domy (obr. 4). Zdrojem vody o teplotě cca 70 °C jsou hloubkové vrty, ­jejichž využitelný výkon je přibližně 7 MW. Přivaděč je tvořen trubkami PP-RCT FASER HOT spojovanými svařováním natupo. Trubky byly předizolovány PU pěnou v polyetylénové chráničce. Technologie je schopna zásobovat teplem a teplou vodou cca 1300 bytových jednotek a další veřejné budovy až do teploty okolí 0 °C. Při nižší teplotě pomáhají špičkové zdroje o výkonu cca 10 MW na zemní plyn.

Image 4Obr. 4 •

Firemní článek