+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ptejte se odborníků - 2018/7

11.12.2018 Firma: WAVIN Czechia s.r.o. Časopis: 7/2018

Poradna Wavin Ekoplastik  

Máme navrhnout vnitřní dešťovou kanalizaci v objektu o celkové výšce 15 m. Jaký systém (potrubí) bychom měli správně použít, abychom splnili požadavky normy pro vnitřní kanalizace?

U vnitřních dešťových odpadních potrubí platí, že nesmí ani při přetlaku v důsledku ucpání dojít k rozpojení spojů. Jedním ze systémů, které takovou podmínku bezezbytku splňují, je systém Wavin HD-PE, jehož vysoká spolehlivost je dána absolutní a trvalou těsností svařovaných spojů. Svařované spoje jsou trvale nerozebíratelné, takže ani při sebevětším vnitřním přetlaku nemůže dojít k rozpojení spojů. Wavin HD-PE je univerzální systém pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační i podtlakové kanalizace v budovách. Systém dešťové kanalizace musí odvádět a přepravovat dešťovou vodu při jakémkoli průtoku nebo objemu. Pomocí trubek a tvarovek HD-PE je možné optimalizovat odtok a přepravu dešťové vody tak, aby i ty nejpřísnější normy a regulační povinnosti byly splněny.

Image 1

Firemní článek