+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pivovary v České republice

Pivovarnictví je jedním z oborů, ve kterém výrobce průmyslových kotlů, společnost Bosch Termotechnika, zastává ve světě velice významné místo.

Vždyť při pořádání světové výstavy pivovarnictví v Norimberku, kde vystavují všichni významní dodavatelé technologií výroby a stáčení piva, je dlouholetým a jediným z výrobců parních kotlů též společnost Bosch Industriekessel (dříve LOOS).

Společnost Bosch má dlouholetou tradici v dodávce parních kotlů v České republice. Již před mnoha lety se uskutečnily dodávky do Staropramenu Praha a následně také dvě nezávislé dodávky parních kotlů do pivovaru Velkopopovický ­Kozel, přičemž druhý kotel následoval po 11 letech provozu pouze s jedním kotlem.

Image 1Obr. 1 • Příklad instalace technologie Bosch (dříve Loos) v pivovaru Litovel: 2x kotel UL-S-IE 4600 x 10, napájecí nádrž SEV 10 000 l včetně kaskádového odplyňováku, kondenzátní nádrž CSM 10 000 l

Od roku 2011 došlo k významnému rozšíření dodávek parních kotlů pro menší a střední pivovary v České republice. Jedná se především o pivovary, které již delší dobu prokazují stálé zvyšování výstavu piva. Prvním z těchto pivovarů byl Pivovar Litovel. Zde jsou nainstalovány dva parní kotle s integrovanými ekonomizéry a rovněž s tepelnou úpravnou vody o celkovém parním výkonu 9,2 t/h syté páry.

Dalším pivovarem je jihočeský Platan, kde je instalován rovněž kotel s integrovaným ekonomizérem a tepelnou úpravnou vody, včetně kondenzátní nádrže. Výkon kotle je 8 t/h syté páry.

Severně od Mladé Boleslavi je řada pivovarů, které jsou stále více známé. Jedná se především o pivovar Svijany. Rozvoj tohoto pivovaru je zcela mimořádný. Vždyť každým rokem získává pivo ze Svijan ocenění mezi všemi pivy v České republice. I zde došlo k rozhodnutí postavit zcela novou kvalitní kotelnu o výkonu 10 t/h syté páry, dále tepelnou úpravnu vody pro kvalitní a bezporuchový provoz. Tento projekt je právě ve výstavbě a v provozu bude nejpozději v dubnu tohoto roku.

Dalším pivovarem v této oblasti je Pivovar Klášter n. Jizerou u Mnichova Hradiště. Jedná se o menší pivovar, kde právě nyní probíhá instalace parního kotle o celkovém výkonu 4 t/h syté páry. I tato kotelna je vybavena tepelnou úpravnou vody a kromě toho i kondenzátní nádrží, vše od společnosti Bosch.

Všechny tyto pivovary použily kromě samotné kotlové techniky i další moduly, tzn. modul tepelné úpravy vody (napájecí nádrže s plným vybavením), kondenzátní nádrže a další vybavení, které společnost Bosch Termotechnika s.r.o. na českém trhu nabízí. Tyto instalace jsou ukázkou kvalitní práce techniků, kteří projekty připravovali. Nejedná se jen o dodavatele špičkové techniky Bosch, ale též o projekční a montážní firmy, které odvádějí vysoce kvalitní profesionální výkony ke spokojenosti uvedených pivovarů.

Tyto reference jsou zároveň nabídkou pro další pivovary, které jsou teprve ve fázi přípravy rekonstrukce svého parního hospodářství. Více informací o nabízených technologiích v oblasti průmyslových kotlových zařízení viz www.bosch-industrial.com/cz/.

Firemní článek