+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Perfisol DUO + Varisol = Bílá technika pro vytápění

29.03.2012 Firma: BRILON a.s. Časopis: 2/2012

Pojem bílé zboží nebo bílá technika pochází od dominantního znaku těchto výrobků, kterým byl plášť z bíle smaltovaného plechu. Typicky to byly kuchyňské sporáky a pračky. Později se k nim přidaly ledničky, sušičky, mikrovlnné trouby atd.

Dominantní znak, bíle smaltovaný plech, je v současnosti často nahrazen plechem lakovaným nebo upraveným plechem nerezovým a ani bílá barva již není vždy zásadní. Typicky se však myslí zařízení, která mohou být vybavena i velmi sofistikovaným způsobem řízení jejich funkce, slouží řadu let a jsou určena k umístění do interiéru obytných prostorů.

Plynový kondenzační kotel Perfinox s integrovaným zásobníkem pro přípravu teplé vody včetně varianty Perfisol, která je připravena pro doplnění o solární kolektory, pochází z produkce koncernu Atlantic a na český trh je uvádí společnost Brilon CZ a.s.

Značky Perfinox a Perfisol nebyly na českém trhu dosud známé. Jsou relativně mladé. Koncern Atlantic je na evropský trh uvedl v roce 2008. Nejznámější jsou ve Francii a v Beneluxu. Nejen na tomto území je v oblasti tepelné techniky velkým pojmem značka Franco Belge založená v roce 1926 ve francouzském městě Merville. Po převzetí značky Franco Belge v roce 2002 koncernem Atlantic byla část tradičního sortimentu zahrnující plynové kotle převedena v roce 2008 na nové značky, zatímco například kamna a sporáky jsou dále dodávány pod tradiční značkou Franco Belge. Perfinox a Perfisol tedy navazují na více než osmdesátiletou historii výrobků tepelné techniky a při jejich vývoji je kladen důraz nejen na funkci ve spojení s příznivou cenou, ale též na jejich integraci do obytného prostředí. S ohledem na design a uživatelský komfort se nijak neliší od klasické bílé techniky.

Prvním z těchto výrobků, které Brilon CZ a.s. na českém trhu představuje, je set složený z plynového kondenzačního kotle Perfisol DUO a solárních trubicových kolektorů Varisol DF.
Na otázku, proč byla vybrána právě tato sestava, odpovídá Ing. Dana Nečásková, ředitelka společnosti.

Image 1Obr. 1 •

Dana Nečásková:

Chceme zákazníkům nabídnout cenově přístupné zařízení, které se nachází někde okolo středu rozsahu mezi výrobky základní technické úrovně a technickou špičkou. V podstatě jde o zařízení, která vyplňují zatím prázdnou spodní část sortimentu opírajícího se o kotle Geminox, na jejichž prodeji se v Česku rovněž podílíme. Chceme umožnit zákazníkům plné technické, ale i cenové srovnání různých úrovní tepelné techniky tak, aby si mohli snadno vybrat. A to i při porovnání naší nabídky s konkurenčními výrobky. Nechceme je mást složitým systémem příplatků za různé doplňkové výbavy, v jejichž důsledku se zařízení s nižší technickou úrovní může ve výsledku stát i dražší, než zařízení stojící na vyšším stupínku.

Topenářství instalace:

Pokud bychom použili metodiku hodnocení osobních automobilů, hovoříte o nižší střední třídě?

Dana Nečásková:

Jednoznačné zatřídění našeho zařízení není jednoduché. Osobní automobily jsou velmi sledovanou komoditou, takže většina budoucích zákazníků se v ní dokáže dobře orientovat a i výrobci si při deklaraci úrovně svého auta dávají hodně záležet. U tepelné techniky není tato praxe tak vytříbená.

Například v Perfinoxu a stejně tak v Perfisolu je využit tepelný spalinový výměník od vedoucího výrobce dílů pro plynové kotle, společnosti Giannoni SpA. Každoročně je zamontováno více než jeden milión těchto výměníků. Jsou výrobci koltů, kteří využívají tyto výměníky a své kotle řadí do špičky. Jsou i jiní, kteří říkají, že jde o současný technický standard. Tento druhý pohled je bližší našemu názoru.

Perfinox i Perfisol jsou osazeny řídicí jednotkou LMU 64 od Siemense. Někteří dodavatelé kotlů, kteří nepoužívají vlastní elektroniku, ji považují za špičkovou. Podle našeho názoru se v současnosti jedná již spíše o standardní záležitost. V některých kotlech větších výkonů již začala být používána regulace nového typu LMS 14 s rozšířenými funkcemi, která bude postupně zaváděna i do kotlů typů Perfinox a Perfisol. S regulací LMU 64 máme dlouholetou vynikající zkušenost z kotlů GEMINOX, ale používají ji i některé jiné kotle na trhu, například značek BAXI nebo BRÖTJE.

Image 2Obr. 2 • Perfisol DUO volně stojící a balený. I způsobem balení jsou tyto kotle blízké bílé technice. Řemeslníci určitě ocení i jeho velmi příznivou hmotnost, o přibližně 20 % menší než je u podobných konstrukcí běžné. V mnoha případech právě z důvodu velké hmotnosti řemeslníci upřednostňují varianty složené ze samostatného kotle a zásobníku, pokud musí zařízení stěhovat do podzemních nebo nadzemních podlaží. Zákazník tím ale ztrácí výhodu čistého designového řešení.

Těžko určit, jak zatřídit v Perfisolu DUO integrovaný 180 litrový zásobník pro přípravu teplé vody s funkcí vrstveného nabíjení (stratifikací). Je to standard nebo špička? Z pohledu velikosti objemu jde o dobrý, optimalizovaný standard. Zásobník je chráněn proti korozi keramickým smaltem. Jde tedy opět o standardní řešení. Špičková je integrovaná elektronicky pracující ochranná anoda ACI s mnohaletou životností, kterou není nutné vyměňovat jako standardní magnesiovou anodu po jejím vyčerpání.

Vybavenost setu tvořeného kotlem Perfisol DUO a kolektory Varisol všemi potřebnými prvky v základní výbavě musíme považovat za standard, když jej nabízíme jako komplexní zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody podporovanou solárními kolektory.

Image 3Obr. 3 • Kotel Perfinox DUO po otevření předního pláště se až na absenci prvků pro solární okruh a větší zásobník teplé vody nijak neliší od kotle Perfisol DUO. Pro řemeslníky bude určitě výhodou možnost po odšroubování dvou vrutů vyklopit expanzní nádobu. Jejím vyklopením je usnadněn přístup k místu, do kterého již je, v případě zachyceném na obrázku, podle požadavku zákazníka vmontována rozšiřující sada pro druhý okruh vytápění. Standardně má expanzní nádoba objem 12 litrů a může být vyměněna za větší.

Topenářství instalace:

Proč jste si pro využití slunečního záření vybrali vakuové přímo protékané trubicové kolektory Varisol DF, které lze řadit do nejvyšší třídy, ačkoliv celý set řadíte do středu nabídky a tomu by spíše odpovídaly kvalitní ploché kolektory?

Dana Nečásková:

Přizpůsobení výkonu solárních kolektorů potřebě tepla a teplé vody je vždy záležitostí kompromisu mezi skutečnou potřebou teplé vody, která se mění nejen každý den, ale i během doby životnosti kolektorů, dále cenou kolektorů, ale třeba i místem na střeše nebo fasádě, které je k dispozici pro instalaci kolektorů. Vzhledem k naší cenové politice a dobrým obchodním vztahům s prvovýrobci nevidíme velký rozdíl mezi plochými a trubicovými kolektory. Trubicové kolektory Varisol patří k těm s nejvyšší účinností i v přechodných obdobích a tuto vlastnost chceme zákazníkům zaručit. Vysoká účinnost vyžaduje přesné dimenzování počtu trubic pro období se zvýšenou intenzitou slunečního svitu, aby vzhledem k objemu zásobníku 180 litrů nedocházelo ke stagnačním stavům. Výrobce doporučil a my jsme odzkoušeli, že optimální počet použitých trubic je 15. Varisoly lze sestavovat po jednotlivých trubicích na místě instalace a počet 15 trubic je optimální i z hlediska jejich balení pro přepravu. Pokud si zákazník nebude jist, zda je počet trubic optimální, nic mu nebrání v tom, aby při instalaci ponechal na montážní liště základních dvacet pozic. Po získání praktických zkušeností může začít rozšiřovat počet trubic po jedné. Desetiletá záruka, kterou dáváme na dodržení vakua v trubicích již dva roky, je z našeho pohledu standardní.

Topenářství instalace:

S kotli Perfinox a Perfisol spojujete intenzívně pojem bílá technika. Proč?

Dana Nečásková:

Pokud odhlédneme od způsobu prodeje přes velkoobchody a jednoznačného požadavku na instalaci odbornou firmou, tak nic nebrání tomu, aby Perfinox nebo Perfisol zaujaly v interiéru obytného prostředí stejné místo, jako například obvyklá kombinace ledničky a mrazničky. Svědectvím je nejen to, že všechny konstrukční prvky jsou skryty pod designově čistým pláštěm, tedy včetně napojení na potrubí plynu, vody, otopné soustavy a od kolektorů, ale i skrytí takového detailu, jako jsou revizní otvory pro kontrolu emisí umístěné na odvodu spalin. Drobnou finesou jsou šroubovatelné nožičky vyrovnávající nerovnost podlahy. Design zařízení považujeme za zajímavý plusový bod na stupnici rozhodování, a to nejen u netechnicky orientovaných zákazníků.

Image 4Obr. 4 • Otvory pro analýzu spalin jsou rovněž skryty pod pláštěm. Servisní přístupnost ovládacích prvků je zřejmá.

Topenářství instalace:

Vraťme se přece jen k velkoobchodům. Ty bude určitě zajímat způsob balení celého setu a počet položek, které musí zavést do svého ceníku.

Dana Nečásková:

Na balení setu Perfisol DUO, Varisol a instalační sady pro kolektory můžeme být, myslím, oprávněně hrdí. Vše je na jedné EURO paletě stažené fólií. Žádnou krabičku není nutné evidovat zvlášť a odškrtávat ze seznamu. Velká péče o přepravní balení se nám maximálně osvědčila i u jiných výrobků. ­Reklamační položka „poškozeno během přepravy“ prakticky vymizela z naší evidence. Velkoobchodům bude určitě vyhovovat, že celý set mohou zatřídit jen jako jednu položku. Zaskladnění a vyskladnění setu skládajícího se ze zabaleného kotle, přepravních boxů s trubicemi a sběrači kolektorů ­Varisol a sady montážních prvků je tedy rychlé a jednoduché. Tomu odpovídají i minimální náklady na čas skladníků a jejich práci, navíc bez možnosti chyby při eventuálním sestavování setu z několika různých balení. Řešení chyb v logistice je jedním z největších zdrojů nepřiměřeného růstu nákladů, neboť se zpravidla nikdy neubírá standardizovaným postupem s vyloučením individuálního přístupu pracovníků. Pokud bychom tyto chyby připustili, museli bychom o náklady na ně zvýšit prodejní ceny. Prevence je v tomto případě mnohem výhodnější nejen ekonomicky, ale potvrzuje nám to i zájem a spokojenost zákazníků.

Image 5Obr. 5 • Pohled na solární skupinu ukazuje, že pod pláštěm je integrována i pojistná nádržka na solární kapalinu od výtoku pojistného ventilu, kdyby expanze nestačila vyrovnat objemové změny.

Topenářství instalace:

Pokud vše uvedené shrneme, je celkem pochopitelné, že jednoznačné zařazení setu Perfisol s kolektory Varisol do nějaké obecné stupnice technické úrovně je poměrně složité. Možná bude užitečnější naznačit, pro jaké zákazníky je určena?

Dana Nečásková:

Domníváme se, že o set Perfisol + Varisol projeví zájem především ti zákazníci, kteří nemají finance na technickou špičku, ale na druhou stranu nechtějí jít do velkých technických kompromisů. Tedy zákazníci, kterým bude vyhovovat reálně očekávatelná úspora okolo 60 % nákladů na přípravu teplé vody spojená se sníženým provozním zatížením kotle omezením počtu startů mimo topnou sezónu. Tedy ti, kteří staví a nebo již bydlí v rodinných domech bez velkého prostoru pro technické zázemí, nebo v domech modernizovaných, kde se klasické nevzhledné technické prostory mění na prostory relaxační, různá studia atp. Nevylučujeme i instalaci ve vhodně položených bytech, kde bude montážní výhodou i poměrně nízká hmotnost kotle. Dvě výkonové varianty kotle s výkonovými rozsahy 5,5 až 16,7 kW, respektive 5,5 až 24,7 kW pokrývají potřebu tepla většiny starších, ale i moderních úsporných rodinných domů.

Topenářství instalace:

Děkujeme za rozhovor.

Firemní článek