+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Náhradní parní zdroj v elektrárně Ledvice

Když před několika lety ČEZ Teplárenská, a.s. poptala kotelnu o výkonu okolo 200 t/h, nikdo z nás nevěřil, že se jedná o reálný dotaz. Avšak v dalších měsících jsme pochopili, že se jedná o dobrý nápad a dobrý projekt. Elektrárna potřebuje startovací kotle a zároveň ČEZ Teplárenská potřebuje náhradní zdroj přehřáté páry pro vytápění měst Teplic a Bíliny.

Varianty se neustále měnily, měnily se i názory na použití žárotrubných kotlů. Bylo doslova mravenčí ­prací zajistit rozložení potřebného výkonu s ohledem na minimální požadované výkony, rychlost najetí kotlů ze studeného i teplého stavu, využití páry z elektrárny pro ­potřeby udržení kotlů v nahřátém stavu a jejich startování na dálku. Přípravné práce probíhaly dva roky a určitě to bylo dobře. ČEZ Teplárenská zvažovala všechny varianty a možnosti a výsledkem se stalo vypsané výběrové řízení v roce 2013. Závěr byl výběr čtyř parních průmyslových kotlů Bosch UNIVERSAL ZFR-X-IE 50000 x 17 o celkovém výkonu 193 088 kg přehřáté páry o teplotě 235 °C za hodinu. Součástí výběrového řízení byly, kromě parametrů páry, především emisní limity NOx a CO, tedy garantované množství znečisťujících látek do ovzduší. Ve všech parametrech zvolené kotle Bosch vyhověly a v soutěži uspěly. Vítězem soutěže se stala společnost ŠKODA PRAHA Invest, která také dílo s dodávkou zařízení společnosti Bosch úspěšně realizovala.

Image 0

Realizace probíhala v průběhu roku 2014, tzn. v prvé řadě výstavba samotné kotelny, odpovídající přívod zemního plynu a napojení na stávající odběrový systém páry v elektrárně. Vedle nové budovy vyrostly čtyři průduchy ocelových komínů, které odpovídaly potřebě rozptylu znečisťujících látek do ovzduší tak, aby v co nejmenší míře zatěžovaly okolí elektrárny. Po dodávce napájecí nádrže o objemu 100 m3 byly v průběhu září postupně dodány kotle a začal boj s časem. Požadavek zadavatele zněl, aby vše stálo na svém místě, a tím i bylo schopno provozu, do vánočních svátků 2014. Mohlo totiž dojít k situaci, že by z nějakých příčin byl mimo provoz stávající zdroj tepla pro města Teplice, Bílinu a Ledvice a funkčnost kotelny by se tak odzkoušela v rámci předzkušebního provozu. Zapojily se pracovní síly všech firem, které se stavby zúčastnily, a skutečné základní cíle byly stanoveny tak, aby došlo k uvedení zdrojů do provozu v požadovaném termínu. Dne 15. 12.2014 nastoupili servisní technici výrobce a již 22. 12. 2014, tedy po velmi krátkém čase, dokázali uvést do provozu napájecí nádrž včetně odplynění, dva kotle a s tím čtyři plynové hořáky Weishaupt. Po dokončení uvedení do provozu byly kotle do konce letošního dubna ve zkušebním provozu a následně zkolaudovány.

Image 1

Dnes kotle pracují ke spokojenosti ČEZ Teplárenská a v rámci zkušebního provozu zatím plní svoji službu na 100 %. Kotelna je zároveň vzorem pro podobné zdroje páry či horké vody pro další potencionální odběratele. Téměř všichni výrobci středních a vyšších výkonů do této kategorie výkonů musí počítat se změnou legislativy od roku 2018 v oblasti znečišťujících látek do ovzduší a řešit problém s emisně nevyhovujícími zdroji. Tento projekt je příkladem efektivního a racionálního řešení.

Firemní článek