+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

JunkersHome – řízení vytápění mobilním telefonem

JunkersHome je užitečná pomůcka s jednoduchým ovládáním rozšiřující využití chytrých mobilních zařízení pro ovládání tepelné techniky Junkers.

Počty parametrů, které by bylo možné měnit i u menších otopných soustav, sahají do řádu desítek tisíc. Většina uživatelů však potřebuje nastavovat jen teploty v místnostech a časy útlumu. Tedy ty parametry, jejichž změnu umožňují programovatelné termostaty. Změny ostatních parametrů se svěřují servisním technikům s dostatečnými odbornými znalostmi. Dálkový ovladač programovatelného termostatu lze nahradit moderními komunikačními zařízeními, jak dokazuje aplikace JunkersHome, která je určena pro Apple platformu iPod, iPad a iPhone. Podmínkou je vybavení otopné soustavy zdrojem tepla Junkers s řídicí elektronickou jednotkou Bosch Heatronic III. generace a modulem MB 100-LAN, který komunikaci do prostředí internetu zprostředkuje. Aplikaci pro své mobilní zařízení iPhone atp. si uživatel stáhne z Apple Store. Modul MB 100-LAN je od výrobce nakonfigurován pro komunikaci se vzdáleným serverem Junkers, který zajišťuje propojení mobilního zařízení s modulem MB 100-LAN v prostředí internetu i bez potřeby pevné IP adresy na domácí přípojce (komunikace je založena na systému VPN se šifrovaným přenosem dat). Přístup je navíc chráněn heslem a tudíž prvotřídně zabezpečen.

Image 1

Aplikace JunkersHome umožňuje ovládat až 4 topné okruhy a v každém z nich nastavovat tři ­různé teplotní úrovně až v šesti ­časových úsecích dne. Nastavování se provádí na dotykovém displeji ­mobilního zařízení velmi intuitivně. V aplikaci je obsažena i funkce zobrazení historických dat a informační funkce, která kromě zobrazení ak­tuálního nastavení vybraného okruhu signalizuje i případný výskyt ­poruchy.

Firemní článek