+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Inovativní prvky řízení procesu životního cyklu výrobků spotřebičů QUANTUM

11.01.2018 Firma: QUANTUM, a.s. Časopis: 8/2017

QUANTUM, a.s. je jedním z největších dovozců plynových zásobníkových ohřívačů vody v České republice. V rámci rozvoje se specializujeme na úspornou, efektivní a k přírodě šetrnou přípravu teplé vody formou kondenzační techniky.

V naší nabídce najdete kondenzační kotle, solární panely pro výrobu tepla a k ohřevu vody, expanzní nádoby a další doplňkový sortiment. Další činností je distribuce a obchod s plynem, projekce a realizace staveb v oboru zdravotně technických instalací se specializací na plynofikace. Poskytujeme autorizovaný servis a poradenství, organizujeme odborná školení pro servisní techniky a projektanty.

Image 0Obr. 1 • Označení OR kódů na spotřebičích a na obalech

Image 1Obr. 2 • Načtení QR kódu smartphonem

Současně s tím se firma QUANTUM, a.s. zaměřuje na splnění podmínek projektu Průmysl 4.0, která je spojována s inovacemi, automatizací a digitalizací s využitím tzv. smart technologií. Společnost QUANTUM, a.s. se proto snaží navazovat na kontinuální proces zavádění inovativních prvků do procesu výroby či služeb. Jednou z novinek je využití inovativních prvků v procesu řízení životního cyklu našich spotřebičů spojené s digitalizací, do kterého jsme začlenili všechny zúčastněné strany. Jak zaměstnance naší společnosti, tak především naše servisní a obchodní partnery. Cílem zavedení inovativních prvků do procesu řízení životního cyklu našich spotřebičů je zrychlit, a především zjednodušit práci s našimi zařízeními. Již loni jsme zavedli digitalizaci našich všech dostupných technických příruček, návodů na obsluhu a servis, či prodejných katalogů, které jsou umístěné na našem Extranetu.

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6 Obr. 3 • Prohlídka načteného spotřebiče, příklady dostupných informací a dokumentů (vlevo monitor počítače, vpravo displej smartphonu)

V další fázi jsme se zamysleli, jak tyto materiály využít v místě a čase potřebném pro servisní zásah, tak aby nemuseli naši servisní partneři nosit k servisním zásahům našich spotřebičů pracovní příručky, návody na spuštění, návody na obsluhu či základní technické parametry. Abychom ulehčili, zjednodušili, a především zrychlili servisní zásah, vytvořili jsme inovativní digitální karty každého spotřebiče, které budou výrobky provázet celým jejich životním cyklem. Na této kartě jsou vložené všechny potřebné dokumentace, návody na obsluhu a servis, seznam náhradních dílů a další potřebné informace, které jsou nutné v místě a čase servisního zásahu. Na digitální kartu se dostaneme prostřednictvím QR kódu, který je součástí každého námi dodávaného výrobku. K obsluze pak stačí smartphone nebo tablet, což je dnes běžně využívaná technologie nejen ze strany případné obsluhy či správy provozu zařízení, ale i montážních firem. Naši servisní partneři si po načtení QR kódu dostanou na digitální kartu spotřebiče, kde najdou všechny požadované informace a návody.

Image 7

Image 8Obr. 4 • Prohlídka načteného spotřebiče s kontrolními seznamy při spuštění či roční prohlídce (vlevo monitor počítače, vpravo displej smartphonu)

Dále při instalaci a spuštění spotřebiče do provozu se otevře nabídka kontrolního seznamu, který provede všechny servisní partnery základními pracovními úkony pro spuštění. Při pravidelné roční prohlídce se po otevření nabídne kontrolní seznam specifický pro roční prohlídku spotřebiče. Při závadě spotřebiče servisní partner objedná náhradní díl přímo v místě a čase servisního zásahu.

Image 9

Image 10Obr. 5 • Příklad vytvoření záznamu práce v místě a čase servisního zásahu (vlevo monitor počítače, vpravo displej smartphonu)

Víme, že zavádění inovativních prvků v procesu řízení životního cyklu našich spotřebičů využíváním digitálních karet, které jsou v pozadí QR kódů je změna, kterou musíme zavádět postupně. Z tohoto důvodu ponecháváme na dobu určitou stávající papírovou formu, kde dojde z pohledu našich servisních partnerů pouze ke změně kódů. Aktuálně bude v obálce na spotřebiči záruční list, kde budou nalepeny již QR kódy.

Našim společným cílem je, aby se všechny administrativní úkony, potřebné ke spuštění či servisu, provedly v místě a čase servisního zásahu. Abychom zmenšili nebo zcela odstranili našim servisním partnerům veškeré papírování při provádění jakéhokoliv servisního zásahu u našich spotřebičů. A jediný papír, který nám pošlou, je jejich faktura za provedenou práci.

Školení našich servisních partnerů již začalo.

Návod naleznete v našem Extranetu na: www.quantumas.cz

Firemní článek