+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

GEMINOX, BRILON: Stěhujeme se

29.03.2013 Firma: BRILON a.s. Časopis: 2/2013

Podnikání je jako živý organismus. Je třeba pro něj vytvářet vhodné prostředí, aby sílil a rostl.

„Ještě neuplynulo ani 5 let, co působíme v areálu v Horních Počernicích, a již se zase stěhujeme. Když jsme se do VGP areálu v Praze – Horních Počernicích stěhovali, znamenalo to hodně nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky. Protože z původně spíše maloměstského prostředí v Brandýse nad Labem poznamenaného stísněnými prostory a na více místech dislokovanými sklady, jsme se přesunuli do moderního logistického areálu, který nám nabídl splnění všech tehdejších přání. Prostorné kanceláře, místnosti pro jednání se zákazníky, velkoryse řešenou místnost pro školení, velký sklad včetně rampy pro kamiony, parkoviště pro zákazníky atd. Pochopitelně jsme si při stěhování s sebou nesli trochu nervozity, zda se náš záměr setká s dobrou odezvou u zákazníků, ale skutečnost eventuální pochyby zcela rozptýlila,“ uvedl na úvod rozhovoru pro časopis Topenářství instalace Zdeněk Fučík, jednatel společnosti Procom Bohemia s.r.o., která je distributorem tepelné techniky značky GEMINOX.

Image 1Obr. 1 • Nové sídlo je v těsné blízkosti odbočky exit 3 z rychlostní komunikace R10

redakce Topin:

Když se vám vybraný areál tak dobře osvědčil, proč se stěhujete?

Zdeněk Fučík:

Abych byl zcela upřímný, tak musím říci, že jsme o stěhování uvažovali jako o vzdálené variantě a s velkou nejistotou. Využívané skladovací prostory se během poslední sézóny ukázaly sice jako již trochu těsné, ale při vědomí současné nelehké ekonomické situace jsme si dovedli představit, že se přes drobné problémy skladu dokážeme uspokojivě přenést. Rozhodujícím impulsem, který změnil náš názor na stěhování, byl nezávazný dotaz provozovatele haly. O naši pronajatou část haly projevil zájem expandující internetový obchod MALL.CZ a nám byla nabídnuta částečná kompenzace nákladů za stěhování, pokud bychom prostor uvolnili předčasně. Vzhledem k tomu, že v původních prostorách jsme byli již pátým rokem a smlouva byla uzavřena na 5 let s opcí na dalších 5 let, tak nabídka přišla i ve vhodné době. Přesto, že každé stěhování je velkou zátěží pro všechny pracovníky firmy a hrozí nebezpečí, že během stěhování budou zájmy zákazníků stát tak trochu stranou, rozhodli jsme se přesun do nových prostor odsouhlasit. A když už jsme se pro stěhování rozhodli, tak s tím, že souběžně odstraníme i drobné nedostatky, které ukázala praxe. Naše nové působiště se nachází jen necelý kilometr od toho původního, tedy opět v logistickém parku VGP Park v Horních Počernicích u rychlostní komunikace na Mladou Boleslav. Nová budova kde jsme, hala A3 v kombinaci zelené a stříbřitě šedé barvy s logem naší mateřské firmy Brilon CZ, a.s., je z rychlostní komunikace přímo vidět a tak bude orientace zákazníků při příjezdu mnohem jednodušší.

redakce Topin:

S jakými změnami je stěhování spojeno?

Zdeněk Fučík:

Nejvýznamnější změnou je zvýšení počtu vykládacích a nakládacích ramp. Zvláště v plné sezóně se občas stalo, že kamion, ze kterého se skládalo zboží na rampě, ji na hodinu zablokoval a zákazníci museli čekat. Rovněž tak jsme měli jen jedna vrata pro výdej drobnějšího zboží do dodávek atp. Pro letošní rok, v novém areálu, máme dvě rampy pro kamiony a dvoje vrata. Tedy dvojnásobně větší kapacitu. V boji o zákazníka nerozhodují jen délky dodacích termínů, ale i takové drobnosti, jako je délka čekání na vydání zboží ze skladu a kultura prostředí, ve kterém musí zákazník čekat.

Co se týká vnitřního uspořádání, tak zůstává zachováno podobné řešení, jako v Čertousích. Je to dáno stejnou, modulovou, konstrukcí haly. Nově však máme rohové umístění v hale, a z něho vyplynula možnost zajistit pro více místností přímé osvětlení. A to se týká i zvětšeného prostoru pro zákazníky, kteří si vyřizují objednávky. Lépe je například vyřešen i návazný prostor na školicí místnost. Pro posouzení změn je ale nejlepší osobní návštěva.

Rohové umístění naší části v hale nám umožnilo lépe oddělit prostory sloužící pro nakládání zboží od místa, kde parkují zákazníci a další návštěvníci firmy, takže se vzájemně nebude střetávat osobní a nákladní doprava. Je to drobný, ale vítaný příspěvek k většímu komfortu.

Co se týká kapacity skladu, tak ta se zvětšila přibližně o 40 %. Je dobré mít rezervu, protože v plné sezóně potřebujeme pro rychlé odbavení zákazníků mít zboží dopředu podle objednávek na paletách zkompletováno, aby nikdo nemusel dlouho čekat. Na rychlost odbavení zákazníka, dodání zboží včas a bez chyby vsázíme obecně.

Image 2Obr. 2 •

redakce Topin:

Zajišťujete si i na novém místě vytápění sami?

Zdeněk Fučík:

Dodáváme tepelnou techniku, a proto uplatnění našich výrobků ve vytápění areálu považujeme za maximálně důležité nejen jako referenci, ale i pro školicí účely. Naše prostory si vytápíme kotli GEMINOX umístěnými ve školicí místnosti. Takže je můžeme při školeních předvádět v provozu, není problém na nich krátkodobě simulovat nejrůznější provozní režimy včetně poruch. V kotelně pro zbytek haly jsou instalovány dva kotle Ygnis modulo control, které dodává naše mateřská společnost BRILON CZ, se kterou se o prostory dělíme. Takže se komplexně staráme o teplo pro celou halu. Ostatně asi již víte, že společnost Procom Bohemia s.r.o. je z 80 % vlastněna společností BRILON CZ a.s., a obě společnosti tedy jednají ve vzájemné shodě.

Image 3Obr. 3 • Rohové umístění nového areálu společnosti Brilon CZ a.s. a Procom Bohemia s.r.o. v hale parku VGP umožnilo vytvořit i výhodnější podmínky pro skládání a nakládání zboží (vpravo) a oddělení tohoto prostoru od parkoviště pro osobní návštěvy (vlevo)

redakce Topin:

Z Vašeho nadšení, když o novém působišti hovoříte, cítím velký optimismus.

Zdeněk Fučík:

Řada zaměstnanců v naší firmě působí již hodně let. Někteří z nich pamatují pionýrskou dobu podnikání po roce 1989, dobu, kdy každoroční růst obratu firmy byl pravidelnou a proti dnešnímu stavu mnohem jednodušší záležitostí. Pamatují i dobu, kdy trvalý růst vystřídal první útlum, pochopili občasné oscilace mezi růstem a poklesem a přesto si svého zaměstnání váží. Vědí, že jsme závislí na poptávce, a ta není stálá. Když se podíváte na strukturu naší nabídky, tím myslím kapitálově provázaných společností Procom Bohemia a Brilon CZ, tak vidíte, že pokrýváme téměř celé spektrum techniky souvisící s vytápěním, přípravou teplé vody, využitím obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k současné nelehké situaci českého stavebnictví považuji vývoj našeho obchodního obratu za příznivý. Takže proč nebýt optimistou, když se nám lepší i prostředí, ve kterém působíme a kdyby nebylo nic jiného, tak každopádně zvyšujeme komfort pro zákazníky. Ale něco jiného bude. Proto jsme stěhování využili ke zvětšení skladu. Připravujeme změny v sortimentní nabídce a její rozšíření, které nás, jak věřím, posunou dále. Ale o nich budu hovořit až příště.

redakce Topin:

Děkujeme za rozhovor

Firemní článek