+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Decentralizované řešení s etážovým vytápěním

V minulých číslech jsme seznámili čtenáře s možnostmi řešení vytápění v bytových domech se společnou domovní kotelnou. Na příkladu úspěšné sanace bytového domu v Praze tentokrát představíme decentralizované řešení s etážovým vytápěním nabízené značkou Junkers.

Image 1Obr. 1 • Nástěnný kondenzační kotel CerapurSmart s průtokovým ohřevem vody

Decentralizované zdroje tepla nabízí vysokou energetickou účinnost, nízké provozní náklady a především vysokou nezávislost a pohodlí vlastníků jednotlivých bytů. Vlastník či nájemce bytu si může vytápět a ohřívat vodu podle svých potřeb a požadavků. Každý byt je vybaven přesnými měřiči spotřeby plynu, vody a elektrické energie a je tak výrazně zjednodušeno vyúčtování spotřeby. Díky kratším trasám vedení jsou navíc minimální tepelné ztráty. Pro decentralizované řešení nabízí značka Junkers závěsné kondenzační kotle s výkonem od 3,5 do 14 případně 16 kW (dle typu kotle) v kombinaci se stacionárními nepřímo ohřívanými zásobníky nebo kombinované závěsné kotle s průtokovým ohřevem vody. Řešení je závislé na způsobu a možnosti odtahu spalin v příslušném domě.

Sanace otopné soustavy v bytovém domě v Praze

Bytový dům z 30. let minulého století potřeboval kompletní rekonstrukci. Majitel zateplil podkroví, stropy sklepů a postupně rekonstruoval jednotlivé byty. V bytech vytápění a přípravu TV zajišťovaly převážně kombinované kotle s přirozeným odtahem spalin do jednotlivých komínů. Po zateplení a výměně oken s menší infiltrací nevyhovovaly staré plynové kotle platným předpisům TPG ani emisní vyhlášce pro tuto část obce. Nájemníci si stěžovali na poruchovost a nutnost častého servisu na kotlích. Kotle byly navíc hlučné a měly velkou spotřebu plynu.

Při výměně se do všech 12 bytů instalovaly úsporné kondenzační kotle CerapurSmart o výkonu 28 kW s průtokovým ohřevem vody. Před vlastní realizací bylo potřeba zvážit, jak bude veden odtah spalin a kudy se přivede ke kotli dostatek spalovacího vzduchu pro každý byt. Obvyklá instalace v koupelnách se měla zachovat. Horní patro bylo z tohoto pohledu vyřešené koncentrickým odkouřením 80/125 mm pro každý kotel samostatně vedeným skrz střechu. Prostřední patro se řešilo stejně, ale pro vedení koncentrického potrubí spalin a vzduchu se využily původní komínové šachty. Kotle v nejnižším patře se musely řešit tzv. děleným odkouřením 2 × 80 mm.

Spaliny jsou odváděny původními komínovými šachtami a nasávání vzduchu se vyřešilo díky rozměrnému větracímu světlíku. Samotná instalace pak již nebyla tak náročná, neboť spodní připojení kotlů Junkers je mnoho let shodné a při výměně starého kotle za vhodný současný typ se nemusí spodní instalatérské připojení bourat. Instalace je pak velmi rychlá a bez nadměrného nepořádku.

Image 2Obr. 2 • Zrekonstruovaný bytový dům na Praze 1 s 12 nájemními byty

Firemní článek