+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Bytové měřiče tepla Megatron 5 a komunikace M-Bus

01.06.2016 Autor: Ing. Daniel Drlík Firma: SIEMENS, s.r.o. Časopis: 3/2016

Měřiče tepla WFx5.. Megatron 5 navazují na předchozí výrobní řady WFM407.. Megatron 4 a WFN2.. Megatron 2, kdy řada Megatron 2 byla obchodně absolutně nej­úspěšnější výrobní řadou bytových měřičů tepla, kterou firma Siemens nabízela svým zákazníkům.

Image 0

Základní provedení

Jako základní provedení měřičů WFx5.. Megatron 5 bylo vybráno kompaktní provedení, kdy vyhodnocovací jednotka je pevně spojena s průtokoměrnou částí. Kompaktní provedení má dvě výhody, nižší cenu, kterou zajisté ocení zákazníci, a menší rozměry, což zase ocení montážní firmy při vestavbě do technologie. V nabídce jsou tři typové varianty, a to se jmenovitým průtokem 0,6 m3/h, 1,5 m3/h nebo 2,5 m3/h. Měřiče tepla WFx5.. Megatron 5 jsou dodávány bez komunikace, ale mají možnost následného doplnění pomocí přídavného komunikačního modulu WFZ. V případě požadavku zákazníka na měřič s komunikací M-Bus firma Siemens nabízela zákazníkům sestavu měřič tepla WFx5.. včetně M-Bus modulu WFZ51 pod označením WFx53..

Image 1

Nové provedení M-Bus komunikace

Od dubna letošního roku dochází však ke změně, kdy bude původní sestava měřič s již osazeným M-Bus modulem pod označením WFx53.. nahrazena novým měřičem WFx54… Nové provedení má několik zásadních technických odlišností. Asi nejpodstatnější změnou je již integrovaná M-Bus komunikace v elektronice vyhodnocovací jednotky, tedy odpadá přídavný modul WFZ51. Nově také vyhodnocovací jednotka umožňuje připojení až dvou vodoměrů s impulzním výstupem, což je dost časté řešení zejména v bytových domech. Tedy konkrétněji, impulzní vstupy jsou určené pro vodoměry s Reed kontaktem, a to pro 10 I/pulz, případně je lze nastavit na 1 l/pulz. Vlastní nastavení je možné pomocí obslužných tlačítek na vyhodnocovací jednotce nebo servisním SW ACT50-HEAT. To zásadním způsobem omezí případné komplikace s uváděním do provozu. Poslední odlišností WFx4.. oproti standardu je provedení kompakt/split, tedy možnost oddělit vyhodnocovací jednotku od průtokoměrné části, a to na vzdálenost až 40 cm, což je délka propojovacího kabelu. V takovém případě je nutné dokoupit držák vyhodnocovací jednotky HMRI-K001001. Toto ocení zejména montážní firmy, kdy při instalaci měřiče do technologie se v mnoha případech marně hledá dostatečný prostor.

Image 2

M-Bus systém jako komplexní řešení

Výhodou firmy Siemens je, že pro dálkový odečet spotřeby energií po sběrnici M-Bus má v nabídce všechny potřebné komponenty. Tím je schopna zákazníkům nabídnout komplexní řešení. Mimo již zmíněných měřičů tepla to jsou i bytové vodoměry řada WFK30../ WFW30 doplněné o komunikační M-Bus modul WFZ31, případně řada WFK40../WFW40 doplněná o impulzní výstup WFZ44 nebo WFZ43. Pro integraci měřičů třetích typů s impulzním výstupem je k dispozici impulzní M-Bus adaptér AEW310.2, který je schopen připojit až dva takové měřiče. Nadstavbou celé M-Bus sběrnice je jeden nebo více signálových převodníků SIN.EQLC1 podle počtu připojených měřičů a M-Bus centrála SIN.EQRTU1. Údaje o spotřebě z M-Bus centrály je možné odečíst přímo z víceřádkového displeje nebo do připojeného PC, případně zcela dálkově přes vestavěný webserver. V odečtovém SW je možné pro přehlednost doplnit k jednotlivým měřičům i popis (uživatel bytu, umístění v objektu, měřené médium atd.), tím pak má provozovatel k dispozici komfortní nástroj, s nímž vždy spolehlivě a podle aktuální potřeby získá údaje o spotřebě ve zcela přehledné formě.

Firemní článek