+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

BRILON: Sestava k tepelnému čerpadlu – energeticky i prostorově úsporně

07.02.2014 Firma: BRILON a.s. Časopis: 1/2014

Informujte zákazníka o možnostech

Zájem lidí o tepelnou techniku dokazuje, že každý chce mít takové zařízení, které má přednosti, je úsporné a přiměřeně pěkné. Lidé vynakládají nezanedbatelné finanční prostředky, aby si tento sen splnili. Velmi negativně se pak dotkne jejich hrdosti, pokud se prokáže, že jejich projektant nebo instalační firma, jim nenabídli vše, co s ohledem na jejich záměr současný trh nabízí. Pokud komplexní nabídku nedostali, mají oprávněný důvod začít šířit negativní reklamu na svého dodavatele. Přestože zařízení, které si vybrali, může být téměř dokonalé. Jde o princip. Negativním ohlasům se lze vyhnout, pokud je věnována pozornost i drobným, zdánlivě nepodstatným, detailům.

Význam detailů roste

Tepelná čerpadla nejsou žádnou novinkou. Jejich konstrukce procházejí inovacemi, ale zvyšování efektivity provozu již není tak rychlé, jako dříve. Každý krůček, vedoucí ke zvýšení efektivity, klade větší nároky na vývoj, na složitost konstrukce, což se pochopitelně projevuje v pořizovací ceně. Z tohoto důvodu roste význam sladění technických parametrů tepelného čerpadla, jeho ceny, ceny potřebného příslušenství, životnosti atp., aby byl celý komplex optimalizován. Pokud jsou technickoekonomické parametry přibližně stejné, zvyšuje se význam designu a rovněž prostorových nároků.

Image 1Obr. 1 • Pohled na sestavu WPPK 300/130 ze strany vývodů pro napojení hydrobloku tepelného čerpadla nebo přímo tepelného čerpadla a pro napojení přívodu studené pitné vody a rozvodu vody teplé. Sestavu tvoří akumulační zásobník na přípravu teplé vody HRS s objemem 300 litrů usazený na vyrovnávacím zásobníku WPPS s objemem 130 litrů, který je doplňkem k tepelnému čerpadlu. Jedná se o značkové výrobky AE Austria Email

Životnost lze ovlivnit

Životnost celého tepelného čerpadla určuje především životnost kompresoru. To je srdce, které obsahuje pohyblivé díly a jehož porucha je zásadní. Vzhledem k technickému pokroku, změnám ekonomických poměrů, nelze očekávat, že výměna kompresoru někdy za deset, patnáct let, bude výhodnější, než pořízení nového tepelného čerpadla.

Ideální podmínky pro provoz kompresoru vytváří konstantní odběr tepla za konstantních teplot. Toto není v praxi otopných soustav splnitelné. Ideálu se přibližují otopné soustavy, které disponují dostatečnou schopností akumulovat teplo vyrobené tepelným čerpadlem. Přiměřená akumulace tepla umožňuje optimalizovat provoz kompresoru.

Moderní konstrukce tepelných čerpadel se vyznačují řízením tepelného výkonu. V obchodní praxi jsou uváděny regulační rozsahy tepelných čerpadel shodné s regulačními rozsahy moderních plynových kondenzačních kotlů, například i od 10 % do 100 %. Použití takového rozsahu výkonů však znamená významné zvýšení počtu provozních hodin kompresoru, zkrácení jeho životnosti. Toto platí bez ohledu na značku výrobce.

Image 2Obr. 2 • Jednotný design sestavy není záležitostí doplňkových prvků, ale promyšlené konstrukce pláště obou zařízení

Doporučení

Naše společnost Brilon a.s. doporučuje: „Nevšímejte si jen základních parametrů, které si každý může přečíst v technickém listu k tepelnému čerpadlu. Důležitá je:

  • optimalizace celku tak, aby se provoz zařízení v okrajových výkonových segmentech přijatelně omezil, čímž se zaručí dobrá životnost. Ani s autem se trvale nejezdí na plný výkon. Vhodným řešením je doplnění akumulační schopnosti otopné soustavy vyrovnávacím zásobníkem, a to i tehdy, pokud jsou tepelná čerpadla vybavena invertorovým řízením výkonu,
  • co nejmenší prostorová náročnost, neboť každý metr podlahové plochy stojí řádově od cca 30 000 Kč více. Umístění akumulačního zásobníku na přípravu teplé vody na vyrovnávací zásobník k tepelnému čerpadlu je příkladem úsporného řešení,
  • přiměřená vazba vzhledu zařízení a jeho okolí. Až na vzácné výjimky není požadováno, aby tepelné čerpadlo a navazující příslušenství otopné soustavy bylo umělecky působícím designovým prvkem interiéru. Zákazníci preferují design přiměřený funkci a úloze zařízení,
  • jednoduchost instalace.

Image 3Obr. 3 • Schematické zobrazení dokazující úsporu místa při použití sestavy WPPK 300/130 a příklad instalace závěsného hydrobloku tepelného čerpadla s možností využít prostor pod hydroblokem, například pro instalaci pračky, sušičky atp.

Podle nás o spokojenosti zákazníka nerozhoduje jen čistá cena tepelného čerpadla, rozhoduje cena celku se započtením všech externalit, které zákazník vnímá. Je na Vás, projektantech, instalačních firmách, abyste s Vašimi zákazníky mluvili i o externalitách. Aby neměli důvod šířit negativní ohlasy týkající se Vaší práce.“

Jednotný design sestavy není záležitostí doplňkových prvků, ale promyšlené konstrukce pláště obou zařízení

Firemní článek