+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zvýšení účinnosti parních kotlů předehřevem spalovacího vzduchu Bosch

U nově instalovaných parních kotlů s ekonomizéry se nabízí předehřev spalovacího vzduchu jako opatření na zvýšení účinnosti, pokud z procesních důvodů není možné zapojit kondenzační ekonomizér.

Systém předehřevu spalovacího vzduchu se standardně nabízí pro jednoplamencové a dvouplamencové kotle Bosch s duoblokovými hořáky. Tento systém je ekonomicky výnosný pro výkony kotlů od cca 5 t/h. Možnost instalace ventilátoru hořáku přímo na konzolu na kotli přináší mimořádně kompaktní systém s nepatrnými nároky na instalační prostory. Návratnost investic se pohybuje zpravidla mezi 1,5 až 2 roky.

U systému Bosch se k předehřevu, tedy ke zvýšení teploty spalovacího vzduchu, používá část proudu ohřáté napájecí vody. Tímto způsobem ochlazený proud napájecí vody zvyšuje účinnost kotle v důsledku dalšího snížení teploty spalin v kombinovaném ekonomizéru.

Image 1Obr. 1 • Systém předehřevu vzduchu Bosch

Image 2Obr. 2 • Dvouokruhový systém běžný na trhu

Část proudu napájecí vody je pomocí motoricky řízeného trojcestného ventilu vedena do kombinovaného spalinového výměníku, jehož horní část je použita pro okruh předehřevu spalovacího vzduchu. Přivedená napájecí voda je ohřátá spalinami z kotle a dál vedená k výměníku voda/vzduch, umístěného před hořákem, kde dochází k předehřevu spalovacího vzduchu. Ochlazená napájecí voda se vrací do okruhu, přičemž spodní část kombinovaného ekonomizéru slouží k ochlazení spalin a předehřevu napájecí vody vstupující do kotle. Účinnost kotle se zvýší o cca 2 % a přitom se redukuje množství paliva i emisí.

Výhoda je zřejmá na první pohled. V porovnání s dvou­okruhovými systémy, které jsou standardně nabízené na trhu, lze u tohoto řešení vynechat oběhové čerpadlo vody, expanzní nádobu a další elektronické regulační a jistící okruhy. Tím se dosáhne snížení investičních nákladů a také nákladů na následný servis a náhradní díly.

Výhody předehřevu Bosch na první pohled

  • Zvýšení efektivity systému
  • Redukce nákladů na palivo
  • Nižší investiční náklady v porovnání s konvenčním řešením
  • Nízké náklady na údržbu a servis
  • Krátká doba návratnosti
  • Standardizovaný systém Bosch v nejvyšší kvalitě

Image 3Obr. 3 • Aplikace předehřevu vzduchu Bosch u jednoplamencového parního kotle UL-S-IE

Image 4Obr. 4 • Aplikace předehřevu vzduchu Bosch u dvouplamencového parního kotle Bosch typ ZFR-IE

Firemní článek