+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zpětné získávání tepla

19.09.2017 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 5/2017

Na trhu se stále rostoucími cenami energií a přísnějšími požadavky na vypouštění emisních plynů CO2 do ovzduší, je pro nás důležité hledat a klást důraz na jiné možnosti využití energie.


Vzhledem k tomu, že jsme firma zabývající se výrobou a prodejem komínových systémů, přirozeně se zabýváme energií ze spalin, páry a dalších procesů, které vznikají během spalování a jejího dalšího možného využití.

Proto rádi uvádíme na trh komplexní a ekonomicky výhodné řešení zpětného získávání tepla z hlediska úspory a využití energie z procesů produkujících teplo, které by jinak nevyužité uniklo přes kouřovod a komín rovnou do atmosféry.

Zpětně získané teplo lze použít k vytápění budov, na užitkovou vodu, nebo na jiné účely ve výrobních areálech.

Snížení spotřeby paliva

Ztráta energie ze spalin nebo jiného tepelného procesu je obvykle kolem 15–20 %. Se systémem zpětného získávání tepla může být obnoveno až 80 % tepla. Jinými slovy, existuje zde potenciál snížení spotřeby paliva až o 12–16 % a redukce emisí CO2.

Tohle řešení nabízí efektivní využití zpětně získaného tepla s kombinací z konkurence schopnou cenou a atraktivním obdobím návratnosti Vašich investic.

Image 0

Využívání odpadního tepla

Nadměrné teplo z páry a kouřových plynů lze recyklovat pomocí našich systémů rekuperace tepla a převést na teplou vodu nebo vyhledat další využití. Možnosti zahrnují opětovné začlenění odpadního tepla do původního procesu nebo využití prostřednictvím ­integrace s jinými procesy, vytápěním, čištěním, plaveckými stadiony a dalším zařízením. Proto má smysl využít značné množství energie přítomné v kouřových plynech, páry a jiných tepelných procesech. ­Odpadové teplo, které nelze použít interně, může být také převedeno na třetí stranu, např. pokud je zde možnost, vrácení energií poskytovateli.

Potenciální zdroje odpadního tepla:

 • kotle, pece, ohřívače, spalovací turbíny, motory atd.
 • odvod vzduchu z pecí, sušiček apod.
 • horké tekutiny nebo voda z procesů
 • pára z různých zdrojů
 • výrobní procesy v lehkém a těžkém průmyslu
 • radiační – konvekční teplo z horkých zdrojů (např. kanály, dopravníky)
 • chladicí vzduch z kompresorů
 • AC / klimatizační systémy
 • potravinářský a nápojový průmysl (pekárny, lihovarský průmysl, pivovary, pražírny kávy, mlékárny atd.)

Výhody použití systému zpětného získávání tepla:

 • rychlá návratnost investic
 • nejkompaktnější a nejlehčí systém rekuperace tepla na trhu
 • snadná údržba díky vyměnitelným výměníkům tepla
 • dálková kontrola systému
 • lze instalovat ve vertikální i horizontální poloze

Kalkulace na míru pro Vaši firmu

S našim simulačním softwarem Vám můžeme nabídnout konkrétní kalkulaci, kolik energie Vaše společnost může ušetřit investováním do systému zpětného získávání tepla. Rovněž poskytujeme informace o snížení emisí CO2 v důsledku zavedení systému zpětného získávání tepla.

Firemní článek