+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Závěrečná zpráva společnosti SYSTHERM ke školení topenářů 2018

19.09.2018 Autor: Jan Kazda Firma: SYSTHERM s.r.o. Časopis: 5/2018

Letošní školení topenářů probíhalo po roční pauze. Současný vývoj a výzkum tepelné techniky, potažmo zkušenosti z každodenní praxe projektantů, si vyžadují intenzivnější vzájemnou komunikaci a předávání svých zkušeností.

Na základě osobních schůzek mezi generálním ředitelem společnosti SYSTHERM s.r.o. Janem Kazdou a Ing. Romanem Vavřičkou ze Společnosti pro techniku prostředí, SYSTHERM předložil nabídku stát se dlouhodobým sponzorem a partnerem této akce. Současně navrhl vrátit se ke každoroční periodicitě. Firma tak učinila na základě svých bohatých zkušeností, kdy systematicky spolupracuje s projektanty ve 22 vyspělých zemích světa, s nimiž konzultuje více než 3000 technických řešení systémů předávání tepla ročně. Letos si tento model spolupráce obě dvě strany poprvé vyzkoušely.

Seznam přednášek, témat a přednášejících:

Image 11

Doprovodný program:

  • Prezentace vývoje a nasazení firemních SW společnosti SYSTHERM
  • Exkurze ve výrobním závodě společnosti SYSTHERM

Společenská část programu:

Image 1Zahájení školení generálním ředitelem Janem Kazdou a Ing. Romanem Vavřičkou

Image 2Diskuze v průběhu přednášky

Image 3Účastníci školení v průběhu přednášek

Image 4Ing. Miloš Bajgar přednáší

Image 5Prezentace vývoje firmy SYSTHERM

Image 6Prohlídka výrobního závodu firmy SYSTHERM

Image 7Ochutnávka Prazdroje přímo u zdroje

Image 8Exkurze v Plzeňském Prazdroji

Image 9Škola čepování

Image 10Úspěšní absolventi

Názory účastníků semináře

Bylo to přínosné? Jak dál?
Tato zvědavost nás motivovala k položení pár otázek některým účastníkům setkání.

Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Letošní školení topenářů byla poprvé organizované ve spolupráci s generálním sponzorem. Vidíte výhody této spolupráce?

Ano. Školení topenářů je prestižní akce pořádaná za cílem předávání zkušeností jak z akademické sféry, tak zejména z praxe. Účastníkem akce jsou osoby činné jak ve výstavbě (projektanti, státní úředníci, atd.), ale i pracovníci z akademické sféry podílející se na výzkumu v oboru TZB. V případě společnosti SYSTHERM s.r.o. se jedná o českou firmu, která má dlouholetou tradici na našem trhu a její činnost je úzce svázána s oběma směry. Společnost SYSTHERM s.r.o. se aktivně podílí na rozvoji oboru TZB v ČR a zároveň nemalou měrou podporuje žáky odborných škol ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Právě díky této aktivitě je  prohlubováno povědomí nejen o oboru TZB, ale také o technických disciplínách obecně. Partner jako společnost SYSTHERM s.r.o. je proto velice důležitý spojovací článek mezi praxí a akademickou sférou, který dokáže velmi rychle nové teoretické poznatky převést do praxe a na základě vlastního výzkumu i samostatně dál obor TZB rozvíjet.

Jaké bylo zajištění a spolupráce se SYSTHERM?

Ze strany společnosti SYSTHERM s.r.o. se jednalo o zcela profesionální přístup. Školení topenářů 2018 obsahovalo celkem 26 přednášek, kdy každá byla následně aktivně diskutována účastníky akce. To představovalo nutnost zajištění časového harmonogramu akce, včetně doprovodného programu. V tomto ohledu mohu konstatovat, že ze strany společnosti SYSTHERM s.r.o. bylo organizační zajištění na velmi vysoké úrovni. Ostatně kladné ohlasy od účastníků školení dávají tomuto tvrzení za pravdu a já doufám, že bude i v roce 2019 možné na tuto spolupráci navázat.

Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Jak hodnotíte úroveň letošního školení?

Výborná. Bylo vidět, že na tomto školení již se projevuje generační obměna odborníků.

Jaký z toho máte pocit?

Ano. Mám dobrý pocit.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Společnost SYSTHERM s.r.o. znáte již mnoho roků, jako člen hodnoticí komise mezinárodních výstav AQUA-THERM jste i navrhl SYSTHERM na ocenění. Prezentace SYSTHERM s jejich vývojem a následně exkurze ve výrobním závodě Vás zbavila pochybností, zda Zlatá medaile je ve správných rukou?

Pochybnosti o tom, zda je Zlatá medaile z Aquathermu ve správných rukou, jsem nikdy neměl a návštěva firmy i její prezentace mne jen utvrdila v tom, že za tím, co je vidět navenek, je mnoho poctivé práce.

Slovo na závěr, ale ne na rozloučenou

Začínal jsem jako projektant a vytápění byla moje specializace. Proto i dnes, při řízení naší firmy SYSTHERM, mám pro projektanty slabost. Průběžně sleduji, jak se mění jejich struktura. Nejen, že se objevují stále nové tváře, což je vynikající, ale mění se i jejich status. Mnozí opustili velké projekční ateliéry a začali samostatně podnikat, případně pracovat v menších profesních týmech. Má to své výhody, ale na druhé straně občas mizí výměna názorů a zkušeností s ostatními kolegy. To vede k rutině, kterou považuji za zabijáka kvalitní práce (bohužel se s takto zpracovanými projekty setkáváme denně). Projekční činnost

musí být tvůrčí a sledovat nejmodernější trendy. Neboť projektant rozhoduje o nemalých investičních, ale i o provozních nákladech. My jsme denně ve Švédsku, Dánsku, Norsku nebo Španělsku konfrontováni s těmi nejmodernějšími možnostmi a postupy. A o tyto zkušenosti se chceme s Vámi podělit, protože jenom tak budeme konkurenceschopní v nejširším smyslu slova.

Těším se na další setkání při školení topenářů 2019

Jan Kazda generální ředitel SYSTHERM


Kompletní závěrečná zpráva ke stažení zde

Firemní článek