+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová generace HMI – komfortní ovládání s podporou pro ekonomii provozu

06.12.2016 Firma: SYSTHERM s.r.o. Časopis: 7/2016

Výrobky předávacích stanic SYMPATIK jsou dodávány s barevným dotykovým displejem HMI. Toto umožňuje provozovateli předávací stanice příjemné ovládání s podporou rozšířeného softwaru o další vizualizaci provozních stavů, které ovlivňují ekonomii provozu. Obsluha technologie SYMPATIK má pak další informace, jak správně jednotlivé procesy a parametry nastavit. Získá tak návod, jak předávací stanici SYMPATIK správně ekonomicky provozovat.

Image 0

Tady jsou některé nové funkce, s kterými se můžete setkat v předávacích stanicích SYMPATIK 2017:

Záznam havarijních stavů – základ bezpečného provozu

Image 1

 • Archivace parametrů provozu a stavu hlavních veličin při vzniku alarmu.
 • Z paměti regulátoru je možné vyhodnotit trendy hodnot čidel a akčních prvků před vznikem poruchy.

Varování nestandardního provozu předávací stanice

Image 2

Nové SW instalované v předávacích stanicích SYMPATIK průběžně sledují provoz a upozorňují na nestandardní stavy technologie s předstihem, než nastane havarijní situace.

 • Fatigue (Kmitání soustavy) – prudké teplotní a tlakové výkyvy sice nezpůsobí okamžitý havarijní stav, ale výrazně zkracují životnost výměníků tepla. Včasná diagnostika nestabilní regulace proto výrazně prodlouží životnost technologie.
 • UnderFlow (Netěsnost ventilu) – zvyšující se teplota při zavřeném ventilu nedosahuje havarijních parametrů, ventil není plně uzavřen.
 • Fouling (Sledování kvality teplosměnné plochy) – sledováním vychlazení výměníků při různém průtoku. Dlouhodobé podkročení požadované výstupní teploty. Signalizuje úroveň zanesení teplosměnné plochy výměníku.
 • LeakPerWeek (Vysoká týdenní ztráta vody v okruhu vytápění) – detekce těsnosti rozvodů otopné soustavy v dlouhodobém časovém úseku. Netěsnost může poškodit vnitřní vybavení budovy, a proto je sledována i ztráta vody za týden.

Servis – plánovaný servis je vždy levnější než havarijní

Image 3

 • ServicePeriod (Plánovaný servis) – V předávacích stanicích jsou instalována zařízení, která v souladu s bezpečnostními předpisy vyžadují pravidelný servis. Blížící se termín provádění požadovaných činností je signalizován.

Chytré a ekonomické funkce

Image 4

 • PowerLimit (Hlídání maximálního odebíraného výkonu) – teplárenské společnosti přecházejí na fakturaci ve dvousložkových cenách. Tento způsob přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo. Regulace zajišťuje ochranu odběratele před překročením nasmlouvaného výkonu předávací stanice.
 • HeatForecast (Vytápění podle meteorologické predikce průběhu venkovní teploty) – změny teploty vytápění probíhají na základě očekávaného výrazného ochlazení nebo oteplení. Meteorologická data jsou zpracována v dispečerském pracovišti SYSTHERM a dále zasílána na předávací stanice, které aktivně využívají tuto optimalizační funkci.

Optimalizační funkce provozu předávacích stanic

Image 5

 • CapacityCheck (Kontrola spotřeby tepla) – zadaný instalovaný výkon předávací stanice se dle aktuální venkovní teploty a žádané vnitřní teploty přepočítává na předpokládanou hodinovou spotřebu tepla. Porovnání vypočtené plánované spotřeby umožní přehledně sledovat ekonomii vytápění ­budovy.
 • ConsumptionCheck (Kontrola spotřeby energií a vody) – sledování spotřeby a porovnání s předchozím srovnatelným obdobím (rok, měsíc) včas upozorní například i na kapající kohoutky nebo netěsná splachovadla v toaletách ve školách a dalších veřejných budovách.

www.systherm.com

SYSTHERM je držitelem Ceny hejtmana Plzeňského kraje pro společensky odpovědnou firmu.

Firemní článek