+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zabezpečení zásobníkového ohřívače proti úniku vody

23.08.2022 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 4-5/2022

Otázky 4-5/2022

Otázka:

Vážená redakce,
rád bych se na Vás obrátil s následujícím dotazem. V našem rodinném domě máme zásobníkový ohřívač vody. Ohřev vody zajišťuje plynový kotel. Podle norem je na přívodním potrubí studené vody do zásobníkového ohřívače osazen zpětný a pojistný ventil (společná armatura), jehož odtok je napojen do kanalizace. Bohužel instalatér vyřešil napojení odtoku tak, že nebylo možné kontrolovat, zda pojistný ventil trvale „nepodtéká“. Tuto závadu jsme zjistili až při odečtu vody, kdy jsme naměřili podstatně větší spotřebu než za stejné období v minulosti. Není nějaké jiné řešení zabezpečení zásobníkového ohřívače, tak aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku vody?
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Nejprve je třeba zdůraznit, že pojistný ventil pro expanzní vodu, který se osazuje na přívod studené vody do ohřívače, je podle ČSN 06 0830 důležitým zabezpečovacím zařízením proti překročení nejvyššího provozního přetlaku ohřívače a nelze ho ničím nahradit.

Napojení odtoku pojistného ventilu přímo na kanalizaci popsané v otázce neodpovídá:

a) ČSN 06 0830, která stanoví, že odtoková potrubí od pojistných ventilů musí být ukončena na viditelném místě;
b) ČSN EN 806–2, ve které je uvedeno, že každý výtok vody z pojistného ventilu musí být zjevný (vizuálně kontrolovatelný);
c) ČSN EN 1717, podle které se musí z hygienických důvodů na odtoku pitné vody do kanalizace nacházet volný výtok (vodovodní potrubí nesmí být přímo spojeno s kanalizačním potrubím);
d) ČSN 75 6760, která stanoví, že odtokové potrubí od pojistných armatur musí být ukončeno nad zařizovacím předmětem, kalichem, vpustí, odvodňovanou plochou nebo jiným zařízením opatřeným vodní zápachovou uzávěrkou. Ukončení musí být nejméně 40 mm nad mříží vpusti, odvodňovanou plochou nebo horním okrajem zařízení napojeného na kanalizaci. U kalichů postačí vzdálenost mezi ukončením odtokového potrubí a horním okrajem kalichu větší než dvojnásobek vnitřního průměru odtokového potrubí, nejméně však 20 mm.

Pokud by bylo odtokové potrubí z pojistného ventilu ukončeno na viditelném místě (viditelný výtok z odtokového potrubí), bylo by trvalé nebo časté odtékání vody snadno zjistitelné.

Chcete-li, aby se pojistný ventil neotvíral při běžném zvyšování přetlaku způsobeném zvyšováním teploty vody v ohřívači, můžete na přívod studené vody k ohřívači osadit expanzní nádobu, která zvětšený objem ohřáté vody pojme. K tomuto účelu se používají uzavřené tlakové expanzní nádoby schválené pro styk s pitnou vodou, u kterých je plynový (vzduchový) prostor od vodního prostoru oddělen pryžovým vakem. Podle ČSN EN 806–2 musí expanzní nádoba pojmout nejméně 4 %celkového objemu vody určené k ohřevu. Podle ČSN 06 0830 musí být z hygienických důvodů při průtoku zajištěna výměna vody v expanzní nádobě, aby tato expanzní nádoba netvořila slepou odbočku na potrubí, ve které by mohla stagnovat voda. Tento požadavek splňují průtočné expanzní nádoby. Malé průtočné expanzní nádoby se k potrubí připojují speciálním T-kusem a velké průtočné expanzní nádoby mají dvě připojovací příruby.

Odpovídal:

Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně; člen redakční rady Topenářství instalace

Image 0