+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Využívání dešťové vody v domácnosti a na zahradě – 1. část

Vše co potřebujete vědět o nádržích, provozu a dotacích.
Dotační program Dešťovka pokračuje – na nádrž na dešťovou vodu je možné získat dotaci ještě snadněji.

V souvislosti s tím jsme pro Vás připravili přehledně seriál článků, který Vám pomůže zodpovědět všechny otázky týkající se využívání dešťové vody na zahradě a v domácnosti, provede návrhem ideálního řešení pro váš dům či pozemek včetně výpočtu velikosti nádrže a informací, co je třeba řešit třeba již ve fázi projektu, pomůže s výběrem vhodné nádrže a příslušenství, názorně ukáže, jak probíhá montáž nádrže a objasní jejich provoz a pravidla pro využívání dešťové vody. Součástí tohoto seriálu je i článek věnovaný dotačnímu programu Dešťovka, a v rámci něhož je možné na pořízení nádrže získat snadno zajímavou dotaci.

Na nádrž na dešťovou vodu je možné získat dotaci – proč si ji pořídit?

Státní fond životního prostředí vyhlásil 27. 4. 2017 dotační program pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. 1. 10. 2018 došlo ke změně podmínek a navýšení celkové alokované částky na 340 mil. Kč.

Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os. za den a procentuální rozdělení jednotlivých činností je vidět v grafu na obrázku. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %, pro všechny činnosti v pravé části grafu.

Image 1

Je naprosto zbytečné splachovat toalety vodou pitnou, podobně i úklid vč. praní prádla a zavlažování zahrady lze realizovat vodou nepitnou. Proč bychom se tedy měli dešťové vody zbavovat, když ji máme zdarma a můžeme ji využít a uspořit tak vodné za vodu pitnou. Kromě ekonomických důvodů vstupují do rozhodování o pořízení nádrže na dešťovou vodu také důvody ekologické a snaha v dnešní době častých klimatických změn a nevyrovnanosti srážek hlavně v letním období předejít problémům způsobených delším období sucha – tedy možnost vytvořit si v době, kdy je srážek hodně zásobu této dešťové vody a pak ji využít v suchých dnech k zálivce zahrady, nebo i celoročně v domácnosti. K ekologickým důvodům dále patří především obnova podzemní vody vsakováním, zmírňování negativních vlivů rychlého odtoku po srážkových událostech na vodní toky. Globálně vzato lze říci, že hospodařením s dešťovou vodou napomáhá přiblížit se přirozenému koloběhu vody v přírodě, která není postižena vysokou mírou urbanizace.


Sledujte nás na www.destovavoda.cz a na https://www.facebook.com/NicollCzechRepublic/

Firemní článek
Související články
Související produkty