+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

voda

voda
29.06.2012

Dezinfekce pitné vody a její problematika

Závažnou a trvale aktuální problematikou je zajišťování zdravotně nezávadné pitné vody pro obyvatelstvo. V situaci, kdy se zejména v posledních letech opakovaně setkáváme v některých oblastech s kritickým deficitem vody v přírodě, což postihuje citelně zejména malé a individuální zdroje vody, stejně tak, jako v situacích, kdy jsou tyto zdroje kontaminovány při stále častějším výskytu bleskových povodní, je hospodaření s vodou a péče o ni, včetně její dezinfekce, ­prvořadým úkolem.
V tom spočívá i význam článku, který se zabývá srozumitelným shrnutím požadavků na úpravu pitné vody a její dezinfekci. Tato oblast, v podstatě již dobře fungující u velkých zdrojů a hromadného zásobování, má ještě značné rezervy při zásobování z místních malých zdrojů a v individuálním zásobování, kde jsou slabým článkem zvláště rodinné studně, které stále tvoří nezanedbatelné procento pokrytí potřeby pitnou vodou.
Dezinfekce, která je terminální fází celého procesu úpravy vody na vodu pitnou, může být efektivní pouze v případě, že jí budou předcházet správné postupy úpravy vody při jejím předčištění.
Autor článku uvádí i přehled dezinfekčních metod vhodných i pro pitnou vodu podle Vyhlášky č. 37/2001 Sb., vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR. To umožňuje i rychlou orientaci v aktualizované problematice.
TOP firmy
MAROX s.r.o.
Bratislava
IVAR CS spol. s r.o.
Nelahozeves II
Waterguard s.r.o.
Bratislava – mestská časť Petržalka
Aktuální vydání časopisu