+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Větší natočení trubicových kolektorů rozšiřuje uplatnění

28.12.2012 Firma: BRILON a.s.

Úhel, pod kterým dopadá sluneční záření na plochu absorbéru solárních kolektorů, je jedním ze zásadních kritérií ovlivňujících zisk tepla.

Bez polohovacích systémů nelze zajistit, aby plocha absorbéru trvale směřovala kolmo na směr dopadajících slunečních paprsků. V praxi se tento nesoulad řeší optimalizací úhlu, ve kterém jsou kolektory fixovány podpůrnou konstrukcí. Ne vždy však optimalizaci úhlu umožňuje místo instalace kolektorů. Pokud je nutné použít podpůrné konstrukce vyčnívající z objektu, naráží se na nesouhlas majitele objektu, stavebního úřadu, památkářů aj. Skladebné segmentové trubicové vakuové kolektory Varisol s plochým absorbérem umožňují natočení v úhlu do cca 25 stupňů. Velikost úhlu je omezena požadavkem, aby si absorbéry sousedních trubic při šikmém dopadu slunečního záření na kolektor vzájemně nestínily. Distanční vložky pro tyto kolektory, které jsou nově dodávány na trh, umožňují zvýšit úhel natočení prakticky libovolně ve smyslu technicky rozumných podmínek.

Image 1

Každé vakuové trubici skladebného kolektoru Varisol přísluší jeden propojovací segment. Distanční vložka, kterou je možné mezi segmenty s trubicemi vložit, a kterou se vzdálenost mezi trubicemi prodlouží o 7 cm. Kdy je výhodné použít distanční vložky?

Optimalizace směru a úhlu

Větší úhel natočení trubic, respektive absorbérů, řeší dva problémy. Za prvé je to rozšíření použitelnosti kolektorů bez ztráty tepelného zisku vzhledem k orientaci vůči světovým stranám a za druhé rozšíření použitelnosti kolektorů bez ztráty tepelného zisku vzhledem k úhlu od vodorovné roviny.

Image 2

Ploché střechy

Trubicové kolektory Varisol s distančními vložkami umožňují natočení absorbérů do optimálního svislého úhlu okolo 50° na plochých střechách bez jinak nutné šikmé podpůrné konstrukce, tedy naležato. Ve městech s velkou urbanistickou péčí je instalace nejrůznějších konstrukcí na střechách nežádoucí až zakázaná. Jediné přípustné řešení bývá, když kolektory kopírují plochu střechy, jsou schovány za atikou atp. Zvýšená možnost natočení absorbéru kolektorů Varisol, zvětšením vzdálenosti mezi trubicemi distančními vložkami, umožňuje i v méně příznivých podmínkách co nejvíce optimalizovat orientaci absorbéru vůči světovým stranám i úhlu od roviny a zvýšit tím měrný tepelný zisk na trubici.

Přestože jsou trubice s distančními vložkami Varisol od sebe více vzdáleny, při porovnání s nejobvyklejší instalací řad kolektorů na šikmé konstrukci, mezi nimiž musí být vždy určitý odstup, aby si nestínily, lze na střeše v obou případech dosáhnout podobný poměr aktivní plochy absorbéru vůči ploše střechy. S Varisoly to však jde bez podpůrných konstrukcí a střecha si zachovává svůj plochý charakter!

Fasády – svislý směr trubic

I zde mohou distanční vložky umožnit něco nového.

  • Větší možnost natočení trubic výrazně rozšiřuje přípustnou orientaci fasády vůči světovým stranám, aniž by se snižovalo využití kolektoru.
  • Zvýšený prostup světla mezi trubicemi, pokud jsou vloženy distanční vložky, umožní jejich instalaci i přes okna, která nejsou primárně určena k plnění funkce výhledu do krajiny, případně kde částečné zakrytí nevadí. Prostup tepelného spektra slunečního záření mezi trubicemi až na fasádu může přispět k její teplotní rovnováze, která je při zakrytí pro záření nepropustným kolektorem narušena a může vést až k tvorbě trhlin způsobených nerovnoměrným teplotním roztahováním na hranici stínu.
  • S větší vzdáleností trubic, i nepravidelným vkládáním vložek, mohou kolektory vytvářet designově méně obvyklá řešení.

Fasády – vodorovný směr trubic

Jako ideální se v našich podmínkách považuje úhel absorbérů okolo 50° od vodorovné roviny. Tento úhel lze dosáhnout při montáži trubicových kolektorů souběžně se svislými fasádami s vodorovným směrováním trubic při vložení distančních vložek. Každá trubice pak může být optimálně natočena a tím i využita. Nejenže se tím šetří kapsa zákazníka, ale snižuje se i nebezpečí výskytu stagnačních stavů. Vzhledem k vysoké účinnosti solárních trubic Varisol je, bez odpovídajících opatření na straně akumulace tepla a jeho spotřeby, nevhodné předimenzování kolektorů „pro jistotu“ a není tedy ani nutné. Ve velkém úhlu otočitelné ploché absorbéry při instalaci před oknem, mohou zajímavě převzít i část úlohy stínicích žaluzií, neboť zamezí prostupu záření do místnosti při pohybu Slunce vysoko na obloze, zatímco v zimních měsících nikoliv. Možnost je takto instalovat před okno rozšiřuje využitelnou plochu svislé fasády.

Sníh

Čím lepší vakuum v trubicích, tím lepší kolektor, ale tím pomalejší odtávání sněhu, pokud na nich ulpí. Z praktického hlediska a v běžných oblastech, kde sníh na střeše vydrží maximálně dva až tři týdny, a to ještě v zimním období s nejmenší intenzitou slunečního záření, jsou tyto ztráty mnohonásobně vyváženy přínosy mimo toto období. Sníh snadno ulpívá na těsné řadě trubic. Pokud budou mezi trubice vloženy distanční vložky, může sníh snadněji propadávat. Při svitu Slunce, sníh mezi trubicemi odtává a odhalí střešní krytinu. Tím se urychlí tání sněhu, i pod trubicemi. Rychleji odtaje i sníh případně ležící na trubicích, neboť od střešní krytiny stoupá teplejší vzduch a teplejší krytina rovněž vyzařuje tepelné záření. Vhodným dimenzováním vzdálenosti trubicového kolektoru s distančními vložkami od plochy střechy lze problém sněhu výrazně omezit, případně zcela vyloučit, a přitom využívat nejkvalitnější vakuové trubice.

Komínek skrz kolektor

Častým problémem při umísťování solárních kolektorů na střechách bývá nutnost vyhnout se různým komínkům, například odvětrání. Pokud není průměr trubky odvětrání větší než cca 7 cm, lze pro něj v sestavě trubicového kolektoru ­Varisol distanční vložkou vytvořit potřebné místo. Touto možností se nemůže pochlubit žádný jiný výrobek na trhu!

Distanční vložky pro kolektory Varisol jsou malé, nenápadné prvky. Jejich význam pro praxi je ale velký. Pro trubicové vakuové segmentové kolektory Varisol se jimi otevřela další oblast použití, kam jiné kolektory zatím nemohou.

Otočné vakuové trubicové kolektory Varisol s plochým absorbérem jsou určeny pro ty, kteří požadují nejvyšší kvalitu, nejvyšší účinnost a přínosy i při nižších intenzitách slunečního záření, kteří chtějí využít jak přímé, tak nepřímé sluneční záření při zakrytí oblohy mraky a v neposlední řadě i pro ty, kteří požadují nejen dlouhou záruku na funkci a výkon, ale i možnost snadného přizpůsobení velikosti aktivní plochy kolektorů později změněným podmínkám na straně odběru tepla.

Firemní článek