+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Tepelná čerpadla Logatherm WPL se systémem vzduch-voda

Současné venkovní teploty sice dávají zapomenout blížící se topné sezóně, ale jak již vědí řady našich spokojených zákazníků, projektantů a montážních firem: „Komu se nelení, tomu se zelení, resp. šetří na nákladech na vytápění!“

Ceny energií rostou, a proto v každé druhé novostavbě či rekonstruovaném domě v České republice uvažují investoři, projektanti či architekti o možnosti volby tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu TV. Tepelné čerpadlo (TČ) díky vy­užití více jak 2/3 energie ze vzduchu, země či podzemní vody nabízí značnou úsporu provozních nákladů. Značka Buderus nabízí pro tato řešení TČ jak pro využití energie ze země pod označením ­Logatherm WPS, tak i novou řadu tepelných čerpadel Logatherm WPL, využívající jako primární zdroj energie vzduch, který je ZDARMA všude kolem nás.

Tepelná čerpadla Logatherm WPL se systémem vzduch-voda nahrazují úspěšnou řadu TČ Logafix WPL, která byla na našem trhu více jak 10 let. TČ Logatherm WPL jsou nabízena ve venkovním a vnitřním provedení ve výkonových variantách od 6,2 do 31 kW. V případě požadavku pokrytí vyšších výkonů je možné realizovat kaskády až 8 strojů. Použitím Scroll kompresorů a vysoce účinných výměníků tepla je možno dosáhnout výstupní teploty otopné vody až 60 °C. Konstrukční řešení TČ Logatherm WPL umožňuje provoz vytápění až do teploty venkovního vzduchu –20 °C. I při takto nízkých teplotách venkovního vzduchu vykazují TČ Logatherm WPL velmi vysoké topné faktory.

Image 4Tab. 1 • Typy tepelných čerpadel Logatherm WPL se systémem vzduch-voda 1) Při A2/W35 dle EN 14 511: vstupní teplota zdroje tepla (vzduchu) 2 °C, výstupní teplota otopné vody 35 °C

Kompaktní tepelná čerpadla pro vnitřní instalaci

Řada kompaktních TČ pro vnitřní instalaci nabízí čtyři výkonové varianty WPL 6/8/10/12 IK se všemi důležitými prvky integrovanými pod opláštěním. V kompaktním TČ je již zabudovaný akumulační zásobník s elektrickou topnou patronou, energeticky úsporné oběhové čerpadlo, trojcestný přepínací ventil, měřič tepla, pojistný ventil, expanzní nádoba a přepouštěcí ventil. Pro výkonové varianty Logatherm WPL 6/8 IK má akumulační zásobník objem 55 l a elektrická topná patrona výkon 6 kW. U výkonové varianty WPL 10/12 IK je objem akumulačního zásobníku 80 l s výkonem topné patrony 9 kW. Sání a výfuk vzduchu na výparník je řešen radiálním ventilátorem, díky kterému lze snadnou přestavbou volit směr výfuku vzduchu vlevo či vpravo. Základním vybavením TČ je i regulační přístroj Logamatic HMC 20 s přídavnou kartou čidel. Návrh a montáž kompaktního TČ jsou díky mnoha těmto integrovaným komponentům značně zjednodušeny a z pohledu obtížnosti montáže ji lze srovnat s montáží „plynového kotle“.

Image 1Obr. 1 • Kompaktní tepelné čerpadlo Logatherm WPL ve vnitřním provedení instalované ve výrobním závodě

Tepelná čerpadla vyšších výkonů pro vnitřní instalaci

TČ ve čtyřech výkonových variantách Logatherm WPL 14, 18, 25 a 31 I doplňují řadu kompaktních TČ. Kromě výkonového provedení Logatherm WPL 14 I jsou zbylá provedení TČ dvoukompresorová. Jako záložní a bivalentní zdroj tepla je na výstupu s TČ umístěna průtočná elektrická topná patrona o výkonu 9 kW (mimo WPL 31 I). Přívod a výfuk vzduchu z výparníku je zajišťován tichým axiálním ventilátorem. U TČ ­Logatherm WPL pro vnitřní instalaci je vzduch přiváděn pomocí vzduchových kanálů z tvrzeného polystyrenu s patentovanou zámkovou technologií zajišťující snadnou montáž a přepravu. Regulační přístroj Logamtic HMC 20 je u všech výkonových variant umístěn na čelním panelu a umožňuje snadné nastavení TČ s „intuitivním vedením v menu“.

Image 2Obr. 2 • Tepelné čerpadlo Logatherm WPL 10 A – Topenářské centrum Buderus, Praha

Tepelná čerpadla pro venkovní instalaci

Při volbě venkovní varianty provedení je možné sáhnout po šesti výkonových provedeních Logatherm WPL 10, 12, 14, 18, 25, 31A. Tato varianta je poměrně častou variantou řešení při nedostatku místa v technických místnostech. Pozor však na závistivé sousedy, kteří i přes velmi tichý chod TČ mohou nadělat zákazníkovi nemalé problémy. Venkovní varianta je konstrukčně obdobně řešena jako vnitřní varianty TČ vyšších výkonů. Součástí TČ je kromě chladivového okruhu s kompresorem také axiální ventilátor, elektrická topná patrona o výkonu 9 kW na výstupu (mimo WPL 31 A). U TČ pro venkovní instalaci je pro ovládání a nastavení využíván nástěnný regulační přístroj Logamatic HMC 20, který je propojen pomocí řídicích vodičů se samotným TČ. V základu umožňuje regulační přístroj Logamatic HMC 20 řízení přípravy TV a jednoho topného okruhu. Doplněním regulátoru o přídavnou kartu HMC 20 Z je možné rozšířit řízení až na tři topné okruhy, spínání dvou zdrojů tepla či kombinace s jinými alternativními zdroji energie. Regulátor samozřejmě zajišťuje i řízené odtávání vzniklé námrazy na výparníku reverzací chodu.

K TČ Logatherm WPL je nabízeno bohaté příslušenství od akumulačních zásobníků, speciálních zásobníků TV, bivalentních zásobníků TV pro možné kombinace se solárními systémy pro podporu přípravy TV až po multifunkční zásobníky s možností zapojení více zdrojů tepla.

Image 3Obr. 3 • Hydraulické schéma příkladu zapojení se systémově sladěnými komponenty „Vše z jedné ruky“

Buderus nabízí zákazníkům systémová řešení s TČ Logatherm WPL a WPS, která lze doplnit dle požadavků a přání zákazníka o solární systémy a to vše od jednoho dodavatele a s jedním regulačním řešením Logamatic. Zájem o TČ ne­ustále roste a nejen na základě ceny, která výrazným způsobem v posledních měsících klesla, a podle které investoři své nabídky velice často porovnávají. Je to především z důvodu rostoucích cen energií, snadné montáže a stavebnicového technicky uceleného řešení, které značka Buderus nejen v oblasti TČ řady Logatherm WPL se systémem vzduch-voda nabízí. Optimálně sladěné systémové řešení s TČ Logatherm WPL přináší očekávané úspory drahých energií!


Více informací o TČ Logatherm WPL se systémem vzduch-voda a cenově výhodných paketech s TČ Logatherm naleznete zde.

Firemní článek