+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Spalinové ventilátory EXODRAFT

20.10.2017 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 6/2017

Spalinové neboli komínové ventilátory jsou zařízení, která se používají tam, kde podmínky provozu neumožňují optimální přirozený tah komínu.

Image 1

Tento stav je zapříčiněn například nedostatečnou účinnou výškou, nebo malým průřezem komína. Ventilátor se umísťuje na ústí komína, díky čemuž při zapnutí vzniká v celém komínu podtlak a tím dochází k optimálnímu odvodu spalin. Použití ventilátoru přispívá i k dokonalému spalování paliva v kotli (můžeme ušetřit až 15 % nákladů za palivo) a usnadňuje zatápění bez ohledu na změny klimatických podmínek a parametrů komína. Dále díky vzniklému podtlaku v komínu nedochází k víření prachu a sazí v místnosti (zejména u otevřených krbů) a ani k zakouření místnosti při zatápění pevným palivem. Regulace ventilátoru navíc u plynových kotlů dokáže vypnout při nedostatečném tahu komína přívod plynu a tím zvyšuje bezpečnost.

Typické použití spalinových ventilátorů u komínů

  • S malým přirozeným tahem způsobeným nízkou účinnou výškou komínu
  • S nepřiměřeně dlouhou délkou kouřovodu
  • S nízkou teplotou spalin na kouřovém hrdle
  • S nedostatečným přirozeným tahem (v letním období)
  • S nedostatečným průřezem komínového průduchu a kouřovodu (u rekonstrukcí se stávajícím nebo vložkovaným průduchem)

Na co si dávat pozor

Ne každý ventilátor se hodí na různé typy komínů, respektive pro různé druhy paliva. Proto je nutné velmi pozorně sledovat parametry ventilátorů, případně si nechat poradit od zkušených odborníků.

Dalším velkým problémem jsou teploty. Každý ventilátor odolává jiným teplotám. Máme špičkové ventilátory, které odolávají trvale 250 °C (ve špičce až 400 °C) a další do max. 200 °C. Proto i zde je lepší nechat si poradit od odborníků.

Jelikož je ventilátor umístěn v exteriéru, je důležité, aby odolával klimatickým podmínkám a byl vyroben z kvalitních materiálů, které jsou pro dané použití vhodné. Dále nesmí být zanedbána ani odolnost vůči korozi a produktům vzniklým při spalováním paliv.

Čištění komínu a ventilátoru

Ke každému ventilátoru musí být umožněn přístup pro pravidelnou kontrolu a čištění. Čištění by mělo probíhat ve stejných intervalech jako komín, dle platné legislativy. U ventilátorů od kuchyní, pizzerií a ostatních provozoven se zvýšeným obsahem mastných částic ve spalinách je doporučeno čištění ještě četnější. Pro potřeby údržby jsou některé ventilátory (EXODRAFT) opatřeny panty, díky kterým se ventilátor pouze odklopí a tím je umožněn přístup do komína a k motoru ventilátoru.

Základní typy

Spalinové ventilátory EXODRAFT jsou vyráběny v různých řadách. Ta nejběžnější RS pro pevná paliva s horizontálním odtahem (levý obrázek), RSV pro pevná paliva s vertikálním odtahem (pravý obrázek), RSHT pro pevná paliva na vysoké teploty nebo RSVG pro plynná paliva.

Image 2

Regulace a příslušenství

Aby spalinový ventilátor fungoval správně, je nutností zvolit vhodný typ regulace. Nejzákladnější ruční regulátor EFC16 se zejména používá k ventilátorům pro pevná paliva a umožňuje manuálně nastavovat otáčky ventilátoru. Poloautomatická regulace EFC18 je taktéž určena k ventilátorům pro pevná paliva s tím, že tato regulace obsahuje teplotní čidlo, které se umísťuje na ústí komína přímo pod ventilátor. Jakmile čidlo zdetekuje zvýšení teploty, ventilátor se automaticky zapíná. Nejpokročilejší regulace EBC22 nám nabízí možnost nepřetržitého snímání teploty a tlaku s možností automatické regulace otáček dle tlakových podmínek přímo v komíně. Ke každé správné regulaci patří i tzv. systémový vypínač, který je umístěn u ústí ventilátoru ve vzdálenosti do 1,5 m. Jakmile kominík nebo jiný pověřený technik zahajuje údržbu a čištění ventilátoru, má možnost přímo na střeše daný ventilátor elektricky odpojit, čímž se vyvaruje možného zranění při neočekávaném spuštění ventilátoru jinou osobou.

Problematika spalinových ventilátorů, jejich regulací, samotný návrh určitého typu a možnost jednotlivých aplikací je poměrně náročná a proto doporučujeme obrátit se vždy na kvalifikovanou odbornou firmu.

Firemní článek