+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

S výrobky SANELA pro LEED

31.05.2019 Firma: SANELA spol. s r. o. Časopis: 3/2019

S certifikací LEED se v posledních letech setkáváme poměrně často, ale ne všichni vědí, co to přesně znamená. Z volnějšího překladu můžeme říct, že jedná o řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí.

Certifikát LEED v dnešní době představuje a poskytuje majitelům i uživatelům známku kvalitní budovy. Systém certifikace slouží k ověření (nezávislou třetí stranou), že budova byla navržena a postavena s použitím strategií zaměřených na dosažení co nejlepších výsledků v klíčových oblastech životního prostředí a s ohledem na lidské zdraví. LEED se tak skládá ze souboru hodnoticích hledisek pro celý životní cyklus budovy:

  • Umístění a dopravní obslužnost 
  • Materiály a zdroje
  • Udržitelný provoz 
  • Životní prostředí uvnitř budov
  • Hospodárné nakládání s pitnou vodou 
  • Inovativnost a použití zelených technologií
  • Energie a ovzduší 
  • Regionální priority

Výrobky SANELA lze zařadit do kapitoly Hospodárné nakládání s pitnou vodou.

Základní spotřeba vody, definovaná ve Směrnici LEED, pro instalovaná zařízení je uvedena v tab. 1. Do celkové bilance budovy se ale připočítává i spotřeba vody v myčkách, výrobnících ledu, pračkách, zvlhčovačích vzduchu a dalších zařízeních.

Image 1Tab. 1 • Základní spotřeba vody pro instalovaná zařízení

Pozn.: nelze samozřejmě opomenout ČSN EN 806-3 pro dimenzování vnitřních vodovodů, aby byla zachována funkce jednotlivých zařízení (např. minimální průtok 18 litrů/minutu pro pisoár a 90 litrů/minutu pro WC splachované tlakovou vodou)

Pokud mají instalovaná zařízení spotřebu vody nižší, spočte se úspora proti základní spotřebě. V tab. 2. jsou uvedeny přídatné body za úsporu vody.

Image 2Tab. 2 • Přídatné body za úsporu vody dle jednotlivých kategorií

Výrobky SANELA určené pro ekologické budovy s reálnou spotřebou jsou uvedeny v tab. 3.

Image 3Tab. 3 • Spotřeba vody zařízení SANELA spol. s r.o.

Další přídatné body lze započíst za inovativnost produktů, jelikož minimalizují možnost nesprávné obsluhy (automatické zastavení vody), a tak dále snižují spotřebu. Proto výrobky SANELA jsou tak vhodným řešením při získání certifikátu LEED.

Firemní článek