+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

První zkušenosti s 3 Nm servopohony s havarijní funkcí

28.02.2018 Firma: LUFBERG s.r.o. Časopis: 1/2018

Společnost Lufberg uvedla na trh nový 3 Nm typ servopohonu s havarijní funkcí. Tento typ servopohonu doplnil produktové portfolio stávajících 5 Nm, 10 Nm a 1 Nm pohonů s havarijní funkcí.

Image 0

Hlavní výhodou nového typu servopohonu je jeho minimální hlučnost. Té bylo dosaženo použitím nového typu pružiny s příznivější charakteristikou odvíjení. Pokud nejsou použity servopohony s havarijní funkcí pouze pro havarijní ovládání a pohon pomocí pružiny není použit jen ve chvíli havárie, je hluk způsobený odvíjením pružiny obtěžující. Tento problém dosud značně limitoval jejich použití v obytných místnostech a komerčních prostorách. Nový typ servopohonu ale tento problém zcela vyřešil.

Jednou z větších akcí, kde byl servopohon již objednán, je galerie v německé Riese, kde v historické budově není možné použít vzduchovody velkých rozměrů, tedy není nutné používat ani zbytečně naddimenzované servopohony. Dalším důvodem pro využití tohoto nového typu je již zmíněná nízká hlučnost. Odpadl tak problém s dodatečnou zvukovou izolací servopohonu, který by jinak rušil klidné prostředí výstavních síní.

V běžném provozu je na této aplikaci servopohon ovládán pomocí spojitého signálu 0–10 V. V případě výpadku elektrické energie dojde k přestavení servopohonu do krajní polohy a tím uzavření klapky. Tím je zamezeno nekontrolovanému větrání budovy v případě přerušení dodávky elektrického proudu.

U typů se spojitým řízením je standardně indikována také skutečná aktuální poloha pomocí spojitého signálu 0–10 V.

Kromě stále více oblíbeného spojitého řízení pomocí signálu 0–10 V, je v nabídce i ovládání otevřeno/zavřeno – přivedením nebo odpojením napájení. Napájení servopohonu je 230 V AC nebo 24 V AC/DC.

Přehled provedení

Image 1

* Maximální plocha klapky je počítána pro optimální podmínky (bez vlivu proudění vzduchu, rozdílu tlaků, atd.).
** SPDT (Single-Pole Double-Throw)


 

Firemní článek