+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průtokový ohřívač a stoletá tradice

Podle našich informací se první plynové průtokové ohřívače vody značky Junkers objevily v českých domácnostech před sto lety, ve dvacátých letech minulého století. Nebýt vynuceného potlačení značky Junkers v letech budování socialismu, mohli jsme mít v českých domácnostech ještě četnější zastoupení. Ale nemáme důvod k zásadní nespokojenosti, vždyť pokrýváme přibližně třetinu trhu, patříme k vedoucím dodavatelům, respektive některé odhady nás řadí i na pozici vedoucí,“ uvádí Ing. Luboš Morávek, který vede obchodní divize Junkers a Dakon společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.

„Těší mne, že v letošním roce můžeme zájemcům o průtokovou přípravu teplé vody v plynovém spotřebiči nabídnout přístroj, který reaguje na aktuální vývoj. Tedy nejen na nutnost maximalizovat energetickou a finanční efektivitu vlastního přístroje, snadnost propojení se solární tepelnou soustavou, ale i na neméně důležitý požadavek bezpečného provozu. Bezpečnost úzce souvisí se zamezením možnosti otravy oxidem uhelnatým. Ohřívače jsou vybavovány čidly s cílem detekovat nebezpečí úniku oxidu uhelnatého. Naše nejnovější ohřívače označené WTD 12 AM E 23 HydroCompact a WTD 15 AM E 23 HydroCompact jsou bezpečné maximálně. Jako uzavřené plynové spotřebiče si spalovací vzduch nuceně nasávají z venkovního prostředí a nuceně do něj odvádí spaliny. Jejich nabídkou zákazníkům reagujeme na legislativní zpřísnění podmínek pro instalaci plynových průtokových ohřívačů pro domácnosti, ale i malé provozovny, kde jsou s tímto způsobem přípravy teplé vody spokojeni.“

Zajímavou funkčností nových ohřívačů je OptiFlow, samočinné nastavení otáček ventilátoru nejen podle požadovaného výkonu, ale i podle skutečných parametrů cesty přivádějící spalovací vzduch a navazující spalinové cesty. Tyto cesty mohou být řešeny jako koncentrické potrubí 60/100 nebo děleně 2 x 80 mm.

Nové ohřívače se ceníkovými cenami (včetně DPH) 17,5 tisíc pro výkon 2,9 až 20,8 kW a 18,7 tisíc korun pro výkon 3,8 až 25,4 kW, pohybují v horním segmentu. Na druhou stranu jejich provoz je maximálně bezpečný a zvýšená technická úroveň, tedy vyšší účinnost, cenovou nevýhodu v následném provozu brzy vykompenzuje.

Image 1

„Ohřívače HydroCompact v naší nabídce nahrazují modely s označením Celsius. Zlepšení se netýká jen designu, ale především jsou o 30 % menší. S hloubkou pouhých 17 cm se řadí mezi nejmenší průtokové ohřívače na trhu. Odvod spalin až do vzdálenosti 15 metrů při děleném potrubí řeší prakticky všechny instalační potřeby,“ doplňuje Ing. Luboš Morávek. „Běžně se u plynových ohřívačů účinnost neuváděla vzhledem ke krátkodobosti jejich provozu. Není překvapující, pokud staré přístroje pracují ve skutečnosti s účinností i hodně pod 60 %. Naše nové ohřívače pracují s účinností až 92 %. Když se uváží, že k ohřevu 100 litrů vody z 10 °C na 55 °C je zapotřebí cca 5,2 kWh, tak při účinnosti spalování plynu 92 % bude zapotřebí okolo 5,7 kWh a při účinnosti 60 % okolo 8,7 kW. Na 100 litrech teplé vody, což je přibližně každodenní potřeba dvou osob, se novým ohřívačem mohou ušetřit asi 3 kWh.

Vysoká účinnost a zvýšená bezpečnost provozu jsou argumenty, které by měly motivovat současné provozovatele plynových průtokových ohřívačů k jejich generační obměně. Přesto si značka Junkers zakládá na tom, že drží trvale na skladě náhradní díly na přístroje do 15 let od jejich vyrobení. Pokud by došly, tak je nechá vyrobit. Lze sehnat i díly na výrobky do 20 let stáří, ale již bez garance na plný sortiment.

„Opravu staršího ohřívače však již nevidíme jako výrazně smysluplnou. Relativně nižší částka za výměnu náhradního dílu prodlouží neefektivní provoz.“

Zajímavým parametrem ohřívačů HydroCompact je možnost je bez jakýchkoliv úprav vřadit do rozvodu teplé vody na výstup ze zásobníku, který je nahříván solární soustavou. Toto lze provést i dodatečně, takže stačí do přívodu studené pitné vody k ohřívači vložit dva T kusy se zátkou na odbočení a mezi ně kohout. Při instalaci solární soustavy se na obtok přes odbočky napojí zásobník a mezi odbočkami se uzavře kohout. Priorita solárního ohřevu je zaručena i bez použití komplexní regulace.

s využitím podkladů z tiskové konference upravil JH

Firemní článek