+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, denostupně a suma globálního záření v prvním pololetí roku 2021

10.11.2021 Autor: RNDr. Luboš Němec Časopis: 6/2021

Pokračujeme v uvádění průměrné měsíční teploty vzduchu a počtu denostupňů z vybraných stanic České republiky.

Recenzent: Michal Kabrhel

Image 1Tab. 1 • Průměrná měsíční teplota vzduchu T [°C] za první pololetí roku 2021; její odchylka od normálu 1981 až 2010 dT [°C]; počet denostupňů vztažený k teplotě 13 °C PDS

V tab. 1 je průměrná měsíční teplota, její odchylka od normálu (1981 až 2010) a počty denostupňů vztažené k hodnotě 13 °C pro jednotlivé měsíce prvního pololetí roku 2021. Průměrnou měsíční teplotu, případně počet denostupňů pro libovolné místo v České republice lze určit z hodnot uvedených v tab. 1 a z koeficientů tab. 2.

Image 2

Tab. 2 • Koeficienty K1, K2

U denostupňů má však výpočet smysl jen v zimních měsících. V létě se na většině stanic měsíční počet deno­stupňů pohybuje kolem nuly a neplatí zde lineární závislost na nadmořské výšce. Výpočet pro ostatní měsíce lze provést podle následujících rovnic:

  • a) T = TS + (H – HS)·K1
  • b) PDS = PDSS + (H – HS)·K2

Kde

  • T je hledaná průměrná měsíční teplota daného místa
  • TS je teplota nejvhodnější stanice
  • H je nadmořská výška daného místa
  • HS je nadmořská výška nejvhodnější stanice
  • PDS je hledaný počet denostupňů daného místa
  • PDSS je počet denostupňů nejvhodnější stanice

První pololetí jako celek bylo v Česku, ve srovnání s obdobím 1981 až 2010, teplotně sice normální (–0,1 °C), ale nejchladnější za posledních osm let. Duben a květen byly silně podnormální (–2,5 a –2,4 °C), červen byl mimořádně nadnormální (+3,2 °C).

Na obr. 1 je průběh průměrné denní teploty na stanici Praha-Ruzyně od července 2020 do června 2021.

Image 3Obr. 1 • Praha-Ruzyně – průměrná denní teplota vzduchu [°C] za období 7/2020 až 6/2021

V tab. 3 jsou sumy měsíčního globálního záření s odchylkami od průměru. Podprůměrné bylo v květnu, nadprůměrné v červnu.

Image 4

Tab. 3 • Měsíční suma globálního záření G [MJ,m-2] za první pololetí roku 2021; její odchylka dG [MJ,m-2]  od průměru za období 1984 až 2016

Image 5Obr. 2 • Praha-Ruzyně – relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici za chladné sezony (říjen až duben) 2016/2017 až 2020/2021

Na obr. 2 je uvedena za chladné sezony (říjen až duben) 2016/2017 až 2020/ 2021 relativní četnost teploty [%] v hodinových termínech na stanici Praha-Ruzyně.

Příklad výpočtu

Chceme-li zjistit například průměrnou teplotu a počet denostupňů v březnu pro Havlíčkův Brod, najdeme nejdřív nejbližší stanici, kterou je Přibyslav-Hřiště. Zjistíme nad­mořskou výšku Havlíčkova Brodu (422 m), v tab. 1 najdeme pro stanici Přibyslav-Hřiště nadmořskou výšku (532 m), průměrnou měsíční teplotu (2,1 °C) a počet denostupňů za březen (326 denostupňů). V tab. 2 najdeme konstanty K= –0,0054 a K= 0,1686.

Podle rovnic a) a b) pak určíme:

Průměrná březnová teplota roku 2021 pro Havlíčkův Brod:

  • T = 2,1 + (422 – 532)·(–0,0054) = 2,694053 » 2,7 °C

Počet denostupňů za březen 2021 pro Havlíčkův Brod:

  • PDS = 326 + (422 – 532)·0,1686 = 307,5581 » 308 denostupňů


The average monthly air temperature and degreedays for the first half of the year 2021

Keywords: air temperature, climate data, degreedays