+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

potrubí a armatury

potrubí a armatury
01.09.2015

Možnosti využití flexibilních hadic k připojení zařizovacích předmětů na kanalizační potrubí

Použití flexibilních hadic pro připojení zařizovacích předmětů se může jevit jako velmi výhodné, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o náhradní nebo nouzové řešení v těch případech instalací, kdy není možné použít standardní zápachové uzávěrky pro daný zařizovací předmět. Nacházejí uplatnění zejména tehdy, kdy se při realizaci připojovacího potrubí vnitřního vodovodu a kanalizace uvažovalo napojení určitých typů zařizovacích předmětů například zdravotní keramiky, než se při kompletaci skutečně použilo. Pomocí flexibilních hadic je možné různé pozice připojovacích bodů zařizovacích předmětů vyřešit. Při použití flexibilních hadic je však vždy nutné dodržet předepsanou hloubku vodního zápachového uzávěru, kterou stanovuje příslušná ČSN. Pokud tento požadavek není dodržen, může dojít i po velmi krátké době ke snížení hladiny vodního uzávěru (odpařením), a tím i k šíření zápachu do vnitřních prostorů. Z praxe vím, že v mnoha případech při použití flexibilních hadic není vodní zápachová uzávěrka vytvořena vůbec a zdroj úniku zápachu se obtížně zjišťuje. Určitou nevýhodou flexibilních hadic je nerovnost vnitřního povrchu, který může být příčinou usazování nečistot, a i  dokonce ucpání odpadní soupravy. Z tohoto důvodu může být problematické použití těchto hadic například pro napojení kuchyňských dřezů.