+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kdo může nejvíce ovlivnit malého investora při rozhodování o TZB materiálu?

15.11.2017 Firma: PIPELIFE Czech s.r.o. Časopis: 7/2017

V současné době se zvyšuje stavební produkce ve všech oborech, tedy i v rezidenční výstavbě, jehož nezbytnou částí je obor TZB.

Přispěly k tomu vhodné makroekonomické podmínky, růst ekonomiky, stabilní prostředí, nízké sazby hypoték. Trh se po krizi a stagnaci vyčistil od ekonomicky slabých subjektů, zlepšila se platební morálka. I zde je však cítit nedostatek pracovních kapacit, zvlášť když zájem o učňovské vzdělání klesá, přestože kvalitní pracovník montážní firmy má dle našich informací slušný měsíční plat.

Montážní firma není jen dodavatelem materiálu a práce, ale že má i úlohu poradní v rámci realizace zakázky TZB.

Image 0

Se svým pohledem na proces rozhodování a případné ovlivnění zákazníka v rámci ZTI se s námi podělil Ing. Majid SALEH – produkt manažer ze společnosti.

Myslím si, že v řetězci projektant – výrobce – velkoobchod – montážní firma – investor/uživatel – má u malých akcí např. u novostaveb rodinných domů či rekonstrukce bytů/domů největší ovlivňující funkci v rámci rozhodování, jaký typ materiálu/zařízení bude instalován, montážní firma. Ta může potvrdit zákazníkovi vhodnost použití navrženého materiálu projektantem, případně ho přesvědčit k instalaci materiálu s vyšší přidanou hodnotou.

Tento můj názor vychází z životní praxe a zkušeností, kdy jsem zastával různé role v tomto řetězci. Před tím, než jsem začal pracovat u společnosti Pipelife Czech s.r.o. jsem pracoval jako OSVČ – investorsko-inženýrská činnost v oblasti zřizování tepelných zařízení. Poté jsem rekonstruoval dům, kde jsem byl investorem a měl jsem jako každý vlastník domu, který rekonstruuje či opravuje, dobré i horší zkušenosti s montážními firmami. A nyní v rámci manažerské pozice „zastupuji“ roli výrobce.

Jako příklad uvedu plastové potrubní materiály, které mimochodem tvoří nepatrnou částku investičních nákladů na výstavbu nového rodinného domu. Pokud vezmeme například náš systém PP-R Instaplast pro rozvod pitné a teplé vody a systém HT pro vnitřní odpady, tak se bavíme o objemu materiálu v hodnotě cca 5000 Kč, což při celkových nákladech na dům v hodnotě 5 mil Kč je podíl 0,1 % z investičních nákladů.

Zde se stále setkávám se zvykem, že montážní firma buď ze zvyklosti či pohodlnosti „šetří“ peníze investorovi; např. na teplou vodu použije trubku PP-R v rozměrové S3.2 (PN16) místo doporučené S2.5 (PN20), aby mu pak uspořila částku maximálně ve výši do 500 Kč.

Montážní firmy by měly využít nabízenou možnost ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho k inovovaným materiálům, resp. systémům, které jsou sice dražší, ale zároveň přináší přidanou hodnotu v podobě vyšších standardů, lepších parametrů, prodloužené záruky, životnosti atd.

Z mého pohledu, a v případě volby z našeho sortimentu, by montážní firma měla nabídnout např. trubky z inovovaného materiálu PP-RCT, ať se jedná o celoplastovou trubku UNIBETA či kompozitní trubku CARBOCRP, která má velmi malý teplotní koeficient délkové roztažnosti a tudíž i montážní benefit při řešení dilatace. V rámci vnitřních odpadních systémů tichý odpadní systém MASTER 3. Mimochodem tiché odpadní systémy se v Rakousku u novostaveb staly již běžným standardem.

Co by to znamenalo z hlediska finančních nákladů při takové kompletní záměně? Maximálně zvýšení hodnoty materiálu o 5000 Kč, ale stále by to bylo pouze 0,2 % z investičních nákladů na stavbu celého domu! Ale s využitím obchodních dovedností a po profesionálním zdůvodnění, proč montážní firma doporučuje tyto materiály, z vlastní praxe vím, že většina investorů tuto nabídku akceptuje.

Další příležitostí je výběr materiálů, které šetří a urychlují práci. Např. u systému RADOPRESS pro podlahové vytápění jsou to systémové desky FT-DESK, které zabezpečí jak tepelnou izolaci, tak správné zafixování trubky, tak i ochranu proti zate­čení anhidridu mezi jednotlivé desky při zalití pod­lahy. V kombinaci s trubkami FT-FLOORTHERM (Pe-RT/AL/Pe-RT, typ PE-RT II) či FT-R18L4 (PE-RT Evoh) je pokládka systému podlahového vytápění rychlá, kvalitní, bezpečná, což opět investor ocení.

Proto i při řemesle je třeba používat hlavu, nejen nad vlastní montážní prací, ale i při jednání s investorem.

Firemní článek